စာေပအႏုပညာနယ္ပယ္မွ ေက်ာ္ၾကားသူမ်ားႏွင့္ ထင္ရွားမႈမ်ား

ကခ်င္ေမာ္ဒယ္ လုလုေအာင္ႏွင့္ ပုရိသ ပရိသတ္မ်ားအၾကား ေရပန္းစားမႈ

ကခ်င္ေမာ္ဒယ္ လုလုေအာင္ႏွင့္ အြန္လိုင္းအသံုးျပဳသူ ပုရိသ ပရိသတ္မ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းစားမႈအား ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ထင္ရွားသည့္ အႏုပညာျဖစ္ရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ဓာတ္ပံုေမာ္ဒယ္အျဖစ္ အႏုပညာေလာကတြင္ ေလွ်ာက္လွမ္းေနသူ ေမာ္ဒယ္လုလုေအာင္သည္ ဆဲြေဆာင္မႈရိွသည့္ ကိုယ္ဟန္အေနအထား၊ ညိႇဳ႕ဓာတ္ျပင္းသည့္ ၀တ္စားဆင္ယင္မႈ၊ လွပသည့္ ခႏၶာကိုယ္ ေကာက္ေၾကာင္းမ်ားျဖင့္ ပုရိသပရိသတ္မ်ားၾကားတြင္ လႈပ္ခတ္ ေအာင္ျမင္ခဲ့သူတစ္ဦး ျဖစ္သည္။ Single Mother အျဖစ္ ရပ္တည္ေနသူ တစ္ဦးလည္းျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အတြင္းတြင္ ေၾကာ္ျငာႏွင့္ ေတးစီးရီး အမ္တီဗြီမ်ားစြာတြင္ ပါ၀င္ ႐ိုက္ကူးခြင့္ ရရိွခဲ့သည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စိတ္၀င္စား လႈပ္ရွားမႈ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး အာ႐ံုစိုက္လာၾကသည့္ စာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ အခန္းက႑

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း စာၾကည့္တိုက္မ်ား၏ အခန္းက႑သည္ လႈပ္ရွားေဆာင္ရြက္မႈ မ်ားျပားခဲ့ၿပီး အမ်ားျပည္သူအၾကား စာဖတ္သည့္ အေလ့အထ တိုးတက္ေစရန္အတြက္ အမွန္တကယ္ အလုပ္ျဖစ္မည့္ ေဆာင္ရြက္မႈမ်ား ရွိခဲ့သည့္ ႏွစ္တစ္ႏွစ္ ျဖစ္ခဲ့ပါသည္။ ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ စာၾကည့္တိုက္မ်ား ေရရွည္ဖြံ႕ၿဖိဳးေစရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္ျဖင့္ Public Library Master Plan ေရးဆြဲျခင္းကဲ့သို႔ လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ယခုႏွစ္အတြင္း ရွိခဲ့သည္။

ဆန္းသစ္သည့္ စိတ္ကူးမ်ားျဖင့္ ေပၚေပါက္လာသည့္ ကိုယ့္အားကိုယ္ကိုး စာၾကည့္တုိက္ငယ္မ်ား

အျငင္းပြားမႈမ်ား ရိွခဲ့သည့္ ႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆုေပးပဲြ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလဆန္းတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၌ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး အျငင္းပြားမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚခဲ့သည့္ ႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆုေပးပဲြကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ အႏုပညာေလာကအတြင္း ထင္ရွားသည့္ျဖစ္ရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။ ယခုႏွစ္တြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ႐ုပ္ရွင္ထူးခြၽန္ဆုေပးပဲြမွာ ၂၀၁၄ ႏွင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မ်ားအတြက္ ျပဳလုပ္ေပးအပ္ခဲ့သည့္ အကယ္ဒမီ ထူးခြၽန္ဆုေပးပဲြျဖစ္ၿပီး ထူးခြၽန္ဆု ေရြးခ်ယ္ ေပးအပ္ခဲ့ျခင္းမ်ားအေပၚ အျငင္းပြားမႈမ်ားစြာ ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ ပဲြတစ္ပဲြလည္း ျဖစ္သည္။

နီနီခင္ေဇာ္၊ စိုးသူႏွင့္ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း အပါအ၀င္ အႏုပညာရွင္ အခ်ဳိ႕၏ လူမႈေရး ျပႆနာဂယက္မ်ား

နီနီခင္ေဇာ္၊ စိုးသူႏွင့္ ၀ိုင္းစုခိုင္သိန္း အပါအ၀င္ အႏုပညာရွင္အခ်ဳိ႕၏ လူမႈေရး ျပႆနာ ဂယက္မ်ားမွာ အြန္လိုင္းလူမႈကြန္ရက္ စာမ်က္ႏွာမ်ားမွတစ္ဆင့္ ပရိသတ္မ်ားၾကားတြင္ ပ်ံ႕ႏွံ႔ခဲ့သည့္အတြက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ထင္ရွားသည့္ အႏုပညာျဖစ္ရပ္ တစ္ခုအျဖစ္ ေရြးခ်ယ္ ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္း ေပၚေပါက္လာသည့္ စာအုပ္တိုက္မ်ား၏ အိမ္တိုင္ရာေရာက္စာအုပ္ ပို႔၀န္ေဆာင္မႈ

၂၀၁၆ ခုႏွစ္ စာေပေလာကအတြင္း ေစ်းကြက္သစ္တစ္ခုအျဖစ္ ေပၚေပါက္လာသည္မွာ စာအုပ္တိုက္မ်ား၏ အိမ္တိုင္ရာေရာက္ စာအုပ္ပို႔ ၀န္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းျဖစ္သည္။

စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ စာအုပ္ဆိုင္ ရွားပါးလာျခင္း၊ နယ္ၿမိဳ႕မ်ားသို႔ အသစ္ထြက္ စာအုပ္မ်ား အခ်ိန္ႏွင့္တစ္ေျပးညီ မေရာက္ရွိႏိုင္ျခင္းႏွင့္ အခ်ိန္ရွားပါးသည့္ လက္ရွိလူေနမႈဘ၀တြင္ ယာဥ္ေၾကာပိတ္ဆို႔မႈမ်ားေၾကာင့္ အခ်ိန္မေပးႏိုင္သည့္ စာဖတ္သူမ်ားအတြက္ အစရွိသည့္ ေခတ္၏ေတာင္းဆိုမႈမ်ားအရ ယခုႏွစ္အတြင္း အိမ္တိုင္ရာေရာက္ စာအုပ္ပို႔၀န္ေဆာင္မႈလုပ္ငန္း ေပၚေပါက္လာသည္။