ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈအသြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ပေပ်ာက္ေရး လူထုလႈပ္ရွားမႈကို ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္စဥ္

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ လူထုလႈပ္ရွားမႈအသြင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒသခံမ်ား၊ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ေက်ာင္းသူ ေက်ာင္းသားမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္သည့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈကို ဇူလိုင္ ၁၆ ရက္ နံနက္ပိုင္းက ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ေနရာ ႏွစ္ေနရာခြဲၿပီး လမ္းေလွ်ာက္ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ၿမိတ္ၿမိဳ႕ ၿမိတ္ေတာင္နယ္ ေျမအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး႐ံုးေရွ႕မွစတင္ၿပီး အေရွ႕သိမ္ေဘာလံုးကြင္းသို႔တစ္ဖြဲ႕၊ ကလြင္ေက်းရြာအုပ္စု ၊ ေဂါက္ကလပ္ေရွ႕မွ အေရွ႕သိမ္ေဘာ လံုးကြင္းသို႔တစ္ဖြဲ႕ အသီးသီးခ်ီတက္ခဲ့ၿပီး သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

“ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရတဲ့ ရည္ရြယ္ခ်က္က သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈဟာ ၿမိတ္ၿမိဳ႕မွာ အေတာ္မ်ားမ်ား ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ လူထုအၾကားမွာ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး သိရွိေစခ်င္တာရယ္ ဌာနဆိုင္ရာေတြအေနနဲ႔ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈကို ထိေရာက္စြာ အျပစ္ေပးေစခ်င္တဲ့  ရည္ရြယ္ခ်က္နဲ႔ လုပ္ေဆာင္ရတာပါ။ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈက လက္ရွိ ၃၇၆ ပုဒ္မတစ္ခုတည္း လုပ္ထားပါတယ္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္မႈ အားနည္းရင္ ေထာင္ဒဏ္ ငါးႏွစ္ေလာက္နဲ႔ ၿပီးသြားတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီလိုျပစ္မႈက်ဴးလြန္ရင္အနည္းဆံုး ေထာင္ဒဏ္ အႏွစ္ ၂၀၊ တစ္သက္တစ္ကြၽန္း ခ်မွတ္ေစခ်င္ပါတယ္ ဥပေဒပိုင္းဆိုင္ရာႏွင့္ ထိထိေရာက္ေရာက္ အေရးယူေပးေစခ်င္ပါတယ္” ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကိုဦးေဆာင္ခဲ့သူ ေဒၚရွင္ေဌးက ေျပာၾကားသည္။

ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲသို႔ အင္အား ၄၀၀ ေက်ာ္ တက္ေရာက္ခဲ့ၿပီး သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈပေပ်ာက္ေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရး၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈအား ႀကီးေလးစြာ အျပစ္ေပးေရး၊ ကေလးသူငယ္မ်ား၏ မသိနားမလည္မႈသည္ အႏိုင္က်င့္ရန္မဟုတ္ပါ၊ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈခ်က္ခ်င္းသတ္၊ ခ်က္ခ်င္းရပ္စသည့္ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ားျဖင့္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အေရွ႕သိမ္ေဘာလံုးကြင္းတြင္ စုရပ္အျဖစ္ထားရွိၿပီး သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ပေပ်ာက္ေရး အသိပညာေပး ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ေနသူ ေဒါက္တာၿဖိဳးသီဟႏွင့္ ေရွ႕ေနမ်ားကြန္ရက္မွ ေရွ႕ေနဦးလြင္ေအာင္တို႔က ပညာေပးေဟာေျပာမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

“သက္ငယ္မုဒိမ္း ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ပါ၀င္ေဆာင္ရြက္တာပါ။ ဥပေဒအရ ျပစ္ဒဏ္က ေသဒဏ္အထိ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ဒါေတြက မျဖစ္သင့္ပါဘူး။ လူႀကီးနဲ႔ကေလးဆိုေတာ့ မျဖစ္သင့္ပါဘူး” ဟု ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲသို႔ တက္ေရာက္လာသူ မေအးသြယ္က ဆိုသည္။

ၿမိတ္ၿမိဳ႕တြင္ ကေလးသူငယ္ကာကြယ္ ေစာင့္ေရွာက္ေရးႏွင့္ သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈ ပေပ်ာက္ေရးအတြက္ ပညာေပးေဟာေျပာပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ေနသည့္အျပင္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲကို ေဒသခံမ်ား၏ ဆႏၵႏွင့္အညီ ခြင့္ျပဳခ်က္တင္ကာ လူထုလႈပ္ရွားမႈအသြင္ျဖင့္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

Writer: 
ေဇာ္မိုးဦး (ၿမိတ္)