ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈမ်ား တစ္ႏွစ္ေက်ာ္သက္တမ္းအတြင္း ထူးျခားတိုးတက္မႈ မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေျပာၾကား

ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီ၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ရန္ကုန္စည္ပင္ အထက္ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းမ်ားတြင္ပါ အားရစရာ မရွိဘဲ တစ္ႏွစ္ေက်ာ္ သက္တမ္းအတြင္း ထူးျခားတိုးတက္မႈ မရွိေၾကာင္း ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္ ေဒၚၾကည္ျပာက ဇူလိုင္ ၁၅ ရက္တြင္ DVB Debate မွ က်င္းပသည့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈကို ဘယ္လိုတိုက္ဖ်က္မလဲ ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံရွိ အက်င္႔ပ်က္ျခစားမႈ အမ်ားဆံုး ဌာနမ်ားတြင္ ရဲ၊ စည္ပင္၊ လ၀က၊ တရားေရး၀န္ထမ္း၊ အေကာက္ခြန္ စသည့္ ဌာနေျခာက္ခုနွင့္ အျခားဌာနမ်ားမွာ လာဘ္ေပးရမႈ အမ်ားဆံုး ျဖစ္ေနေၾကာင္း စစ္တမ္းမ်ားက ေဖာ္ျပသည္။

လက္ရွိတြင္ ရန္ကုန္စည္ပင္ အထက္ပိုင္း၊ အလယ္ပိုင္းႏွင့္ ေအာက္ပိုင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ား၏ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈအေပၚ အထက္ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက သိရွိေသာ္လည္း ၀န္ထမ္းမ်ားအား ကိုင္တြယ္ႏိုင္သည့္ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းမ်ားအတိုင္း စိစစ္လုပ္ေဆာင္မႈ မရွိျခင္းကို နားမလည္ေၾကာင္း ေဒၚၾကည္ျပာက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

“ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး အေနနဲ႔ ေျပာရရင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အမ်ားဆံုးထဲမွာပါတဲ့ စည္ပင္ေပါ့။ ကြၽန္မတို႔ အမ်ားဆံုး ဆက္ဆံေနရတာလည္း စည္ပင္ေပါ့။ စည္ပင္နဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ယေန႔အထိ အထက္ပိုင္းေရာ၊ အလယ္ပိုင္းေရာ၊ ေအာက္ပိုင္းေရာ အက်င့္ပ်က္ ျခစားမႈေတြမွာ အားရေက်နပ္စရာ မရွိေသးပါဘူး။ ေန႔စဥ္ စည္ပင္နဲ႔ ပတ္သက္ရၿပီး ေသးေသးေလးလည္း ေသးေသးေလး အေလ်ာက္ေပါ့။ ႀကီးႀကီးလည္း ႀကီးႀကီးအေလ်ာက္ ကြၽန္မတို႔ ၾကားေနတယ္။ သို႔ေပမယ့္ ဒါကို စည္ပင္က အထက္ပိုင္းလူေတြကို ေျပာတဲ့အခါမွာ သူတို႔လည္း မသိတာ မဟုတ္ဘူး သိတယ္။ သို႔ေပမဲ့ ကြၽန္မ နားမလည္တာက ၀န္ထမ္းေတြလည္း ကိုင္တြယ္လို႔ရတဲ့ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ၊ မူေတြ၊ ေဘာင္ေတြရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဘာေၾကာင့္ ဒါေတြနဲ႔ အခုထိ အသံုးမခ်လဲ ဆိုတာေတာ့ ကြၽန္မလည္း နားမလည္ႏိုင္ေသးဘူး” ဟု ေဒၚၾကည္ျပာက ေျပာၾကားသည္။

“လက္ရွိ အေျခအေနတြင္ ၀န္ထမ္းမ်ား အေနႏွင့္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္ စိတ္ကူး ရွိ၊ မရွိႏွင့္ လာဘ္ေပးသူမ်ားကလည္း လာဘ္ေပးရမႈအေပၚ အက်င့္ပါေနသေလာ” ဟု ေဒၚၾကည္ျပာက ေမးခြန္းထုတ္သည္။

“ေပးလိုက္မွပဲ ငါတို႔လုပ္ငန္းေတြ အဆင္ေျပမယ္ ေတြးေနေတာ့ ေပးၾကမွာပဲ။ ဘယ္ေလာက္ပဲ ႏိုင္ငံေတာ္၏ အတိုင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္က ေျပာေနေျပာေန ေပးတဲ့သူကလည္း ေပးေနတယ္။ ယူတဲ့သူကလည္း ယူေနတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေပးတဲ့သူရဲ႕ အျပစ္ထက္ေတာ့ သူတို႔ မေပးရင္ သူတို႔လုပ္ငန္း မၿပီးျပတ္မွာ စိုးရိမ္တဲ့ စိတ္ေပါ့။ လုပ္ထံုးလုပ္နည္းေတြ ေလွ်ာ့လို႔ရတာ ရွိတယ္။ ယိုေပါက္ေတြ ပိတ္လို႔ရတာ ရွိေနတယ္။ အဲဒီ Process ေတြက သိပ္ၾကာေနရင္ လူေတြက ေပးမွပဲ အလုပ္ၿပီးေျမာက္တယ္ ထင္ေနၾကေတာ့ ကြၽန္မတို႔ ရန္ကုန္တိုင္းမွာေတာ့ စည္ပင္နဲ႔ပတ္သက္ရင္ အျမဲတမ္းလည္း ေျပာေနရတယ္။ လက္ရွိအေျခအေနမွာလည္း တစ္ႏွစ္ေက်ာ္အတြင္း ဘာမွေျပာင္းလဲမႈ မရွိပါဘူး” ဟု ေဒၚၾကည္ျပာက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္သူမ်ား၏ ေန႔စဥ္ဘ၀ လာဘ္ေပးရမႈတြင္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရး ေကာ္မတီႏွင့္ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရး႐ံုးမ်ားက ၂၄ ရာခိုင္ႏႈန္းစီႏွင့္ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ ဦးေဆာင္ေနၿပီး ယာဥ္ထိန္းရဲမ်ားကို လာဘ္ေပးရမႈမွာ ၂၁ ရာခုိင္ႏႈန္းအထိ ရွိေနကာ အစိုးရတင္ဒါမ်ား၊ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရာတြင္ လာဘ္ေပးရမႈ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းစီအထိ ျဖစ္ေပၚေနၿပီး ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို လာဘ္ေပးရမႈ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ အေကာက္ခြန္႐ံုးမ်ားတြင္ လာဘ္ေပးရမႈ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းအထိ ျဖစ္ေပၚေနေၾကာင္း ျမန္မာ့စီးပြားေရးက႑ တာ၀န္ယူမႈရွိေရး အေထာက္အကူျပဳဌာနက NLD အစိုးရ အာဏာလႊဲေျပာင္း မရယူမီ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ မတ္လအတြင္း သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။ ထိုသို႔ စစ္တမ္းမ်ားအရ လာဘ္ေပးလာဘ္ယူမႈအမ်ားဆံုး စည္ပင္မွာ လက္ရွိအထိ ထူးျခားတိုးတက္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရသည္။

လာဘ္ေပးရမႈမ်ားဆိုင္ရာ စစ္တမ္းမ်ား ေကာက္ယူရာတြင္ အမ်ားဆံုး လာဘ္ေပးရသည့္ ေနရာမ်ားမွာ ၀င္ေငြခြန္ ေပးေဆာင္ရာတြင္၊ အစိုးရခြင့္ျပဳခ်က္ လိုင္စင္ႏွင့္ တင္ဒါမ်ား ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ျဖစ္ေနေၾကာင္း သိရသည္။

‘ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ေျပာင္းလဲမႈ ျဖစ္ေပၚေစျခင္း-စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ အဂတိ လိုက္စားမႈမ်ားကို မည္သုိ႔တိုက္ဖ်က္ရမည္ကို လက္ေတြ႕က်စြာ ေဆြးေႏြးမည့္ အလုပ္႐ံုေဆြးေႏြးပြဲ’ တြင္ တက္ေရာက္သူမ်ား၏ ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက အစိုးရတင္ဒါ၊ လုိင္စင္ခ်ေပးေသာ ၀န္ႀကီးဌာနမ်ားႏွင့္ ဆက္ဆံရာတြင္ လာဘ္ေပးရမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေနၿပီး အျခား ၂၇ ရာခိုင္ႏႈန္းက ၀င္ေငြခြန္ေပးေဆာင္ရသည့္ ဌာနမ်ားတြင္ လာဘ္ေပးခဲ့ရသည္ဟု ဆိုသည္။

ထို႔ျပင္ က်န္ ၁၅ ရာခိုင္ႏႈန္းက ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေတာ္ စည္ပင္သာယာေရးေကာ္မတီကို လာဘ္ေပးရယူ အမ်ားဆံုးအျဖစ္ ဆိုခဲ့ၿပီး က်န္ ၁၄ ရာခိုင္ႏႈန္းက အေကာက္ခြန္ဆိုင္ရာ႐ံုးမ်ားတြင္ လာဘ္ေပးရမႈ အမ်ားဆံုးျဖစ္ေၾကာင္း ေျဖဆိုခဲ့သည္ဟု MCRB ၏ စစ္တမ္းက ေဖာ္ျပထားခ်က္အရ သိရသည္။

Writer: 
ၿဖိဳးေ၀