အြန္လိုင္းေလာင္းကစားျခင္းအား စစ္ေဆးရန္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံမွ ပိတ္ထားသည့္ ဘဏ္အေကာင့္ ၃၄၉ အနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ ဘဏ္အေကာင့္ ၁၃၂ ခု ပါ၀င္ေနၿပီး အျမန္ဆုံး ျပန္လည္ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟုဆုိ

ဇြန္ ၁၈ ရက္က တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ေရႊလီၿမိဳ႕ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ဘဏ္ေငြစာရင္း အပိတ္ခံရသူမ်ား ေဆြးေႏြးစဥ္ (ဓာတ္ပံု - ျမန္မာႏိုင္ငံဆိုင္ရာ တ႐ုတ္သံ႐ံုး)

အြန္လုိင္းေလာင္းကစားမႈကုိ စစ္ေဆးရန္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံမွ ပိတ္ထားသည့္ ဘဏ္အေကာင့္ ၃၄၉ ခုအနက္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ ဘဏ္အေကာင့္ ၁၃၂ ခု ပါ၀င္ေနၿပီး အမႈႏွင့္မသက္ဆုိင္ေသာ ဘဏ္အေကာင့္မ်ား အျမန္ဆုံးျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ရန္ ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ေရႊလီၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အစုိးရ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္က ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ့အသံႏွင့္ ႐ုပ္ျမင္သံၾကား သတင္းေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

ဇြန္ ၁၅ ရက္မွစၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံသား ပုိ႔ကုန္-သြင္းကုန္ ကုန္သည္လုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ဘဏ္စာရင္းမ်ားအား တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ယာယီပိတ္သိမ္းခဲ့ေၾကာင္း၊ ဘဏ္စာရင္းမ်ား ပိတ္သိမ္းခဲ့မႈႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးေဆာင္သည့္ ကုိယ္စားလွယ္အဖြဲ႕သည္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံခရီးစဥ္တြင္ သိလွ်င္သိခ်င္း တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံ စီးပြားေရးေကာင္စစ္၀န္ႏွင့္ စတင္ညိႇႏိႈင္းခဲ့ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၆ ရက္တြင္ ဘဏ္စားရင္းမ်ား ထပ္မံပိတ္သိမ္းခဲ့မႈ သတင္းမ်ားအေပၚ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတ ႏုိင္ငံသံ႐ုံးသုိ႔ တယ္လီဖုန္းျဖင့္ဆက္သြယ္ၿပီး ေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ညိႇႏိႈင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာကုန္သည္မ်ား၏ ေငြစာရင္း၊ အေကာင့္မ်ား ပိတ္သိမ္းခဲ့မႈအား မည္သည့္အတြက္ေၾကာင့္ ျပဳလုပ္ျခင္းျဖစ္သည္ကုိ ပိတ္ထားသည့္ ျမန္မာႏုိင္ငံသားလုပ္ငန္းရွင္မ်ား၏ ေငြစာရင္းမ်ားကုိ အျမန္ဆုံးျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ေပးရန္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ပါတီေကာ္မတီအတြင္းေရးမွဴးႏွင့္ ေရႊလီၿမိဳ႕ အစုိးရဌာနတာ ၀န္ခံတုိ႔ထံ ညိႇႏိႈင္းအေၾကာင္းၾကားထားခဲ့ၿပီး ကုန္သြယ္မႈလုပ္ငန္းမ်ားကုိ ပုံမွန္ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေပးႏုိင္ေရးအတြက္ ေျဖရွင္း ကူညီေပးေရးအတြက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တ႐ုတ္ျပည္သူ႔သမၼတႏုိင္ငံသံ႐ုံးသုိ႔ ညိႇႏိႈင္းအေၾကာင္းၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဆက္လက္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၇ ရက္တြင္ မူဆယ္ ၁၀၅ မုိင္ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ရွိ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္းအသင္းမွ ဘဏ္အေကာင့္မ်ား ပိတ္ထားျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေဆြးေႏြးပြဲသုိ႔ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ လႊတ္ေတာ္ျပင္ပ အစုိးရအေထာက္အကူျပဳ ႏုိင္ငံေရးအင္အားစုမွ ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း အသင္းဥကၠ႒ႏွင့္ အင္အား ၁၈၀ ခန္႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆုိပါျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၈ ရက္တြင္ မူဆယ္ ၁၀၅ မုိင္ ကုန္သြယ္ေရးဇုန္ ညႊန္ၾကားေရးမွဴး မူဆယ္ခ႐ုိင္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန၊ ခ႐ိုင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးတုိ႔ ဦးစီးၿပီး ခ႐ိုင္စီမံခန္႔ခြဲေရး ေကာ္မတီ၀င္မ်ားသည္ ေရႊလီၿမိဳ႕ ျပည္သူ႔အစုိးရ ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ ဦးစီးအဖြဲ႕ႏွင့္ မူဆယ္ၿမိဳ႕တြင္ ေတြ႕ဆုံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္မွ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံျပည္နယ္သုံးခုတြင္ အြန္လုိင္းမွ ေလာင္းကစားလုပ္ငန္းမ်ား လုပ္ကုိင္ၿပီး ေငြေၾကးမ်ား တရားမ၀င္ လႊဲေျပာင္းျခင္း၊ ေငြသြင္းေငြထုတ္ လုပ္ငန္းမ်ား ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းမ်ားေၾကာင့္ တစ္ဖက္ႏုိင္ငံေရႊလီၿမိဳ႕ေပၚရွိ ဘဏ္ခြဲမ်ားမွ ဘဏ္အေကာင့္ ၃၄၉ ခုအား စစ္ေဆးရန္အတြက္ ေခတၱပိတ္ထားခဲ့ရာ ျမန္မာႏုိင္ငံသားပုိင္ ဘဏ္အေကာင့္ ၁၃၂ ခု ပါ၀င္ေနေၾကာင္း၊ အြန္လုိင္းေလာင္းကစားမႈကုိ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံရဲခ်ဳပ္႐ုံးမွ တုိက္႐ုိက္ကုိင္တြယ္ ေျဖရွင္းေနျခင္းျဖစ္ၿပီး ဘဏ္အေကာင့္မ်ား စိစစ္ျခင္းသည္ ဆင့္ကဲဆင့္ကဲ တင္ျပေဆာင္ရြက္ျခင္းျဖစ္ၿပီး အခ်ိန္အနည္းငယ္ လုိအပ္ပါေၾကာင္း၊ အမႈႏွင့္မသက္ဆုိင္သည့္ ဘဏ္အေကာင့္မ်ား အျမန္ဆုံးျပန္လည္ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေရး ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ဘဏ္အေကာင့္မ်ား စိစစ္ေျဖရွင္းေရး အတြက္လည္း အထူးအဖြဲ႕မ်ား ဖြဲ႕စည္းထားရွိၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းအျပင္ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသံ႐ုံး ယာယီတာ၀န္ခံမွ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၈ ရက္တြင္ ဆက္သြယ္ ေျပာၾကားရာ၌ ယခုျဖစ္စဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး သံ႐ုံးအေနႏွင့္ အေလးအနက္ထား ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာန၏ ညိႇႏိႈင္းအေၾကာင္းၾကားမႈအရ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံအစုိးရသုိ႔ လည္းေကာင္း၊ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔လည္းေကာင္း၊ စီးပြားေရးႏွင့္ ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနသုိ႔လည္းေကာင္း တင္ျပ ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း၊ ျဖစ္စဥ္အား ယူနန္ျပည္နယ္အစုိးရပင္ သိရွိျခင္းမရွိဘဲ တုိက္႐ုိက္ ေဆာင္ရြက္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံဘက္မွ ေရႊလီဒုတိယၿမိဳ႕ေတာ္၀န္ကုိ တာ၀န္ေပးၿပီးအဖြဲ႕ႏွင့္ ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ အျမန္ဆုံး ညိႇႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။               

Writer: 
ဆန္းထူးေအာင္