ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ေျမာက္ဘက္တြင္ စတုရန္းမီတာ ၂ ဒသမ ၃၇ သန္းရွိ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ခြင့္ ေတာင္ကုိရီးယားေကာ္ပုိေရးရွင္း ရရွိ

ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးၿမိဳ႕ေတာ္ျဖစ္ေသာ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕၏ ေျမာက္ဘက္ ၁၀ ကီလုိမီတာအကြာတြင္ စတုရန္းေပ ၂ ဒသမ ၃၇ သန္းရွိ စက္မႈဇုန္တည္ေဆာက္ခြင့္ကုိ ေတာင္ကုိရီးယားအစုိးရပုိင္ ေကာ္ပုိေရးရွင္းတစ္ခု ျဖစ္ေသာ Korea Land & Housing Corporation (LH) ရရွိခဲ့ေၾကာင္း Business Korea သတင္းဌာန၏ ေဖာ္ျပခ်က္အရ သိရသည္။

အဆုိပါ စက္မႈဇုန္အတြက္ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္ေရးထုိးပဲြကုိ ေတာင္ကုိရီးယားႏုိင္ငံ ဂ်ယ္ဂ်ဴကြၽန္းတြင္ ဇြန္ ၁၆ ရက္က ျပဳလုပ္ခဲ့ကာ ႏွစ္ႏုိင္ငံတာ၀န္ရွိသူမ်ား တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။ ယင္းစီမံကိန္း ေဆာင္ရြက္ရန္အတြက္ ၂၀၁၃ ခုႏွစ္ကတည္းက စတင္ေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး ၂၀၁၅ တြင္ နားလည္မႈ စာခြၽန္လႊာေရးထုိးႏုိင္ခဲ့ကာ ယခု ၂၀၁၇ တြင္ သေဘာတူညီမႈ ရယူႏုိင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ယင္းစက္မႈဇုန္သည္ လူဦးေရေျခာက္သန္း ေနထုိင္သည့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ႏွင့္နီးကပ္စြာ တည္ရွိၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အခ်က္အခ်ာေနရာမ်ားျဖစ္ေသာ ေနျပည္ေတာ္ႏွင့္ မႏၲလးသုိ႔ သြားေရာက္ရာလမ္းမ်ားအနီးတြင္ တည္ရွိကာ ရန္ကုန္ေလဆိပ္ႏွင့္ မိနစ္ ၃၀ အကြာ၊ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕ရွိ ဆိပ္ကမ္းမ်ားႏွင့္ တစ္နာရီအကြာခရီးတြင္ တည္ရွိသည္ဟု ေဖာ္ျပထားေသာ္လည္း ေနရာအတိအက်ႏွင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ပမာဏကုိ မထည့္သြင္းထားေပ။

ယင္းစီမံကိန္းသည္ ေတာင္ကုိရီးယား-ျမန္မာ ႏွစ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ၏ သေဘာတူညီမႈ ရလဒ္ေကာင္းျဖစ္ၿပီး ကုိရီးယားကုမၸဏီမ်ား ျမန္မာႏုိင္ငံသုိ႔ ၀င္ေရာက္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္အတြက္ အခြင့္အလမ္းေကာင္းမ်ား ျဖစ္ေစမည္ဟု ေမွ်ာ္မွန္းထားသည္။ သေဘာတူညီမႈ လက္မွတ္တြင္ ျမန္မာအစုိးရႏွင့္ LH တုိ႔အၾကား အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္းမႈဆုိင္ရာ အေသးစိတ္ အခ်က္အလက္မ်ား ပါ၀င္ၿပီး လမ္း၊ လွ်ပ္စစ္၊ ေရကဲ့သုိ႔ အေျခခံအေဆာက္အအံု တည္ေဆာက္ေရး ကိစၥမ်ား၊ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈနည္းလမ္းမ်ား၊ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္းေကာင္းမြန္ေရး ကိစၥမ်ားပါ၀င္ေၾကာင္း သိရသည္။

LH ဥကၠ႒ Park Sang-woo က “ကုိရီးယားနဲ႔ ျမန္မာႏုိင္ငံအၾကား စီးပြားေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ တုိးျမႇင့္ဖုိ႔နဲ႔ ကုိရီးယား ကုမၸဏီေတြ ျမန္မာေစ်းကြက္ထဲ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေအာင္ ကူညီႏုိင္ဖုိ႔ ဒီစက္မႈဇုန္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ (LH) အေတြ႕အၾကံဳေတြ အသံုးျပဳၿပီး ဖြံ႕ၿဖိဳးေအာင္ ေဆာင္ရြက္သြားပါမယ္” ဟု ေျပာၾကားသည္။               

အဆိုပါစက္မႈဇုန္စီမံကိန္းသည္ အလုပ္အကုိင္အခြင့္အလမ္း ငါးေသာင္းမွ တစ္သိန္းအထိ ရွာေဖြေပးႏုိင္မည္ျဖစ္ၿပီး ကုိရီးယားႏိုင္ငံ သြင္းကုန္-ထုတ္ကုန္ဘဏ္မွ ဘ႑ာေရးဆုိင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ား ျပဳလုပ္ေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္ၾကားေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ဇြန္ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီခြဲတြင္ KENSINGTON JEJU HOTEL ၌က်င္းပသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံ ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဦးစီးဌာနႏွင့္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ L&H Company တို႔အၾကား Korea Myanmar Industrial Complex Project ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး နားလည္မႈသ၀ဏ္လႊာ လက္မွတ္ေရးထိုးပြဲကို ေဆာက္လုပ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦး၀င္းခုိင္ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

အဆိုပါ နားလည္မႈ သ၀ဏ္လႊာစာခ်ဳပ္ကို ၿမိဳ႕ျပႏွင့္အိမ္ရာဦးစီးဌာန ညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးမင္းထိန္ႏွင့္ L&H Company CEO Mr. Park Sang Woo တို႔လက္မွတ္ေရးထိုးၾကသည္။

အဆိုပါစီမံကိန္းသည္ ဧက ၅၇၀ က်ယ္၀န္းၿပီး ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီး ေျမာက္ပိုင္းခ႐ိုင္ ေညာင္ႏွစ္ပင္တြင္တည္ရိွမည့္ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းျဖစ္ၿပီး ႏိုင္ငံေတာ္အေနျဖင့္ အလုပ္အကိုင္အခြင့္အလမ္း ငါးေသာင္းမွ တစ္သိန္းအထိ ရွာေဖြေပးႏိုင္မည့္ စီမံကိန္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ထို႔ျပင္ ဇြန္ ၁၇ ရက္ ေဒသစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၉ နာရီခြဲတြင္ ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီးသည္ SHELLA JEJU HOTEL တြင္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ Korea EXIM BANK မွ ဥကၠ႒ Mr. Jong Ku Choi ႏွင့္အဖြဲ႕အားေတြ႕ဆံု၍ ယခုေဆာင္ရြက္မည့္ ကိုရီးယား-ျမန္မာ စက္မႈဇုန္စီမံကိန္းအတြက္ ကိုရီးယားႏိုင္ငံ သြင္းကုန္- ထုတ္ကုန္ဘဏ္အေနျဖင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ေထာက္ပံ့မႈမ်ားျပဳလုပ္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ ဘ႑ာေရးဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကို ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။        

Writer: 
စည္သူေအာင္၊ ဆန္းထူးေအာင္