ယခုႏွစ္ ငါးလအတြင္း ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ၁၀၈၃ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားၿပီး ၇၁ ဦးေသဆံုးကာ အိမ္ေျခ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ ဆံုး႐ံႈး

ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ အိမ္ေျခ ၃၀ ေက်ာ္ ပ်က္စီးခဲ့သည့္ မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ (၆) ရပ္ကြက္ မီးေလာင္မႈအၿပီး ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-ၾကည္ႏိုင္)

ယခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ေမလအထိ ငါးလအတြင္း ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုး၌ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ၁၀၈၃ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ၇၁ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး  အိမ္ေျခ ၁၃၀၀ ေက်ာ္ မီးေလာင္ဆံုး႐ံႈးခဲ့ေၾကာင္း ျမန္မာ ႏိုင္ငံ မီးသတ္တပ္ဖြဲ႕ဌာနခ်ဳပ္မွ သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ငါးလအတြင္း မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ စက္႐ံုအလုပ္႐ံု သုံး႐ံု၊ ဂိုေဒါင္ ၁၃ လံုး မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး က်ပ္သန္းေပါင္း ၁၅၀၀ ေက်ာ္ ဆံုး႐ံႈးခဲ့ကာ လူဦးေရ ၂၈၀၀ ေက်ာ္ မီးေဘး ဒုကၡေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္း ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုး လအလိုက္ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈမ်ားမွာ ဇန္န၀ါရီတြင္ ၁၉၇ ႀကိမ္၊ ေဖေဖာ္၀ါရီတြင္ ၂၂၆ ႀကိမ္၊ မတ္လတြင္ ၃၁၆ ႀကိမ္၊ ဧၿပီတြင္ ၂၀၃ ႀကိမ္ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ငါးလအတြင္း မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈမ်ားအနက္ မီးဖိုမီးေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္စဥ္ ၁၉၃ ႀကိမ္ ေပါ့ဆမႈေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈ ျဖစ္စဥ္ ၃၈၅ ႀကိမ္၊ အလိုအေလ်ာက္ေလာင္ေသာ မီးမွာ ၁၄ ႀကိမ္၊ လွ်ပ္စစ္ေၾကာင့္ မီး ေလာင္မႈျဖစ္စဥ္ ၁၅၄ ႀကိမ္၊ မသမာသူ႐ႈိ႕မီးမွာ ၁၁၄ ႀကိမ္၊ ေတာမီးမွာ ၁၁၇ ႀကိမ္၊ စံုစမ္းဆဲ မီးေလာင္မႈမွာ ႏွစ္ႀကိမ္၊ မိုးႀကိဳးပစ္မႈေၾကာင့္ မီးေလာင္မႈျဖစ္စဥ္ ေလးႀကိမ္ ပါ၀င္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယခုႏွစ္ ငါးလအတြင္း မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈမ်ားအနက္ အိမ္ေျခအမ်ားအျပားဆံုး႐ံႈးခဲ့သည့္ မီးေလာင္မႈမွာ ေဖေဖာ္၀ါရီ ၂ ရက္က မရမ္းကုန္းၿမိဳ႕နယ္ အမွတ္ ၆ ရပ္ကြက္ ေဇယ်ာေခမာလမ္းႏွင့္ ေဆြဗမာ လမ္းသြယ္ (၅) ရွိ အမွတ္ (စ/၃၇၁) ပိုင္ရွင္ ဦး.... ၏ သြပ္မိုး၊ အုတ္ညႇပ္ ႏွစ္ထပ္အိမ္တြင္ မီးဖိုမီးၾကြင္း မီးက်န္မွတစ္ဆင့္ မီးစတင္ ေလာင္ကြၽမ္းခဲ့ၿပီး မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေဘးပတ္၀န္းက်င္ရွိ အိမ္ေျခ အလံုး ၃၀ မီးေလာင္ခဲ့ၿပီး ပတ္၀န္းက်င္ ေနအိမ္ရွိ အသက္ ၈၇ ႏွစ္ရွိ အဘုိးအိုတစ္ဦး မွာ မီးေလာင္မႈေၾကာင့္ ေသဆံုးခဲ့ကာ အိမ္ ေထာင္စု ၆၆ စု၊ က်ား ၂၁၄ ဦး၊ မ ၁၆၅ ဦး စုစုေပါင္း ၃၇၉ ဦး မီးေဘး ဒုကၡေရာက္ခဲ့ေသာ မီးေလာင္မႈျဖစ္သည္။

ယခုႏွစ္ ငါးလအတြင္း ျပည္နယ္ႏွင့္ တိုင္းေဒသႀကီးအလိုက္ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈမ်ားမွာ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ၅၉ ႀကိမ္၊ ကယား ျပည္နယ္တြင္ ၁၉ ႀကိမ္၊ ကရင္ျပည္နယ္တြင္ ၂၄ ႀကိမ္၊ ခ်င္းျပည္နယ္တြင္ ၁၈ ႀကိမ္၊ စစ္ကိုင္းတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၁၇ ႀကိမ္၊ တနသၤာရီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၃၇ ႀကိမ္၊ ေနျပည္ေတာ္တြင္ ၁၀၂ ႀကိမ္၊ ပဲခူးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၉၈ ႀကိမ္၊ မေကြးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၈၈ ႀကိမ္၊ မႏၲေလးတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၁၈ ႀကိမ္၊ မြန္ျပည္နယ္တြင္ ၄၆ ႀကိမ္၊ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ၅၉ ႀကိမ္၊ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္ ၁၂၁ ႀကိမ္၊ ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ၁၀၇ ႀကိမ္၊ ဧရာ၀တီတိုင္းေဒသႀကီးတြင္ အႀကိမ္ ၇၀ ျဖစ္ပြားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ၿပီးခဲ့သည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဇန္န၀ါရီမွ ေမလအထိ ငါးလအတြင္း ႏိုင္ငံတစ္၀န္းလံုးတြင္ မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈ ၁၁၅၇ ႀကိမ္ျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး မီးေလာင္ကြၽမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ အိမ္ေျခ အေဆာက္အအုံ ၄၄၇၈ လံုး စက္႐ံုအလုပ္႐ံု ၁၄ ႐ံု မီးေလာင္ပ်က္စီးခဲ့ၿပီး ၃၃ ဦး ေသဆံုးကာ လူဦးေရ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ မီးေဘးဒုကၡ ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

Writer: 
ေအာင္ထက္ခိုင္