တ႐ုတ္ဘဏ္တြင္ ဖြင့္ထားသည့္ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ က်ပ္ဘီလ်ံ ၄၀၀ ေက်ာ္ရွိ ေငြစာရင္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ခံရမႈေၾကာင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈထိခိုက္ၿပီး တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးအက်ပ္အတည္း ျဖစ္ေပၚလာႏိုင္သျဖင့္ အျမန္ဆံုးေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကုန္သြယ္ေဆာင္ရြက္ရန္ ေငြစာရင္းဖြင့္လွစ္ထားေသာ ျမန္မာႏိုင္ငံသားမ်ား၏ Bank Account မ်ားကို တ႐ုတ္ အစိုးရမွထိန္းခ်ဳပ္ (Freeze) လိုက္ျခင္းေၾကာင့္ က်ပ္ဘီလ်ံ ၄၀၀ ေက်ာ္ ေငြေၾကးလည္ပတ္မႈ ရပ္ဆိုင္းသြားသျဖင့္ ကုန္စည္စီးဆင္းမႈ ထိခိုက္သည့္အျပင္ ျပည္တြင္းေငြေၾကးလည္ပတ္မႈႏွင့္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးတြင္ပါ အက်ပ္အတည္းျဖစ္ေပၚလာႏုိင္သျဖင့္ အျမန္ဆံုး ေျဖရွင္းေပးရန္ လိုအပ္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျမန္မာႏိုင္ငံ ဆန္စပါးအသင္းခ်ဳပ္ ဒုတိယဥကၠ႒ ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ဇြန္ ၁၈ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

နယ္စပ္ေနျမန္မာႏိုင္ငံသား (လယ္ယာ ထြက္ကုန္ ပစၥည္း ဆန္၊ ပဲ၊ ေျပာင္း၊ ႏွမ္း၊ သၾကား Export လုပ္ကိုင္သူမ်ားႏွင့္ ေျမၾသဇာ၊ လယ္ထြန္စက္ အစရွိသည့္ Import လုပ္ကိုင္သူမ်ား) ၏ တ႐ုတ္ဘဏ္တြင္ ဖြင့္လွစ္ထားသည့္ ေငြ စာရင္း ရာေပါင္းမ်ားစြာကို တ႐ုတ္အစိုးရက ႀကိဳတင္အသိေပးျခင္း မရွိဘဲ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇြန္  ၁၄ ရက္ ၁၅ ရက္မ်ားတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ ( Freezse) လိုက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္ခံရသည့္ ေငြစာရင္းမ်ားမွာ စုစုေပါင္း ယြမ္ေငြ သိန္းေထာင္ေက်ာ္ခန္႔ရွိကာ အဆုိပါ ပမာဏမွာ ျမန္မာေငြႏွင့္တြက္ပါက က်ပ္ဘီလ်ံ ၄၀၀ေက်ာ္ Freeze လုပ္ျခင္းခံရျခင္း ျဖစ္သည္။

နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရးအရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ ႏွင့္ အေရာင္းအ၀ယ္ျပဳရာတြင္ တ႐ုတ္ျပည္ရွိဘဏ္တြင္ Bank Account သံုးၿပီး လုပ္ကိုင္ရကာ ျမန္မာကုန္သည္မွ ဆန္ေရာင္းခ်ိန္တြင္ ဆန္ကို တ႐ုတ္ကုန္သည္သို႔  အေၾကြး ေပးလိုက္ရကာ ယင္းအဆင္ေျပခ်ိန္ Account သို႔ ေငြထည့္သည္ကို ေစာင့္ဆိုင္းျခင္းျဖင့္ လုပ္ကိုင္ေနရသည္။ ထိုသို႔ လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းမွာ အႏၲရာယ္ရွိမွန္း သိေသာ္လည္း လုပ္ကိုင္ေနရျခင္းျဖစ္ၿပီး မူဆယ္ဘက္တြင္ ျမန္မာဘဏ္မ်ားက ႏိုင္ငံျခားေငြ Account ဖြင့္ရန္ အစည္းအေ၀းမ်ားတြင္ တင္ျပေသာ္လည္း လက္ရွိအခ်ိန္အထိ အေကာင္အထည္မေပၚေသးသျဖင့္ တ႐ုတ္ဖက္တြင္သာ ဘဏ္စာရင္း ဖြင့္လွစ္ၿပီး ဆက္လက္ လုပ္ကိုင္ေနရသည့္ အေျခအေန ျဖစ္ေပၚေနသည္။

Bank Account မ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ခံရျခင္း ၏ အေျခခံအေၾကာင္းရင္းမွာ ျမန္မာ့ထြက္ကုန္မ်ားအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ တရား၀င္ အခြန္ႏွစ္ရာခိုင္ႏႈန္း aပးေဆာင္ၿပီး တရား၀င္ Export လုပ္ေသာ္လည္း တ႐ုတ္ႏိုင္ငံဘက္တြင္   Illegal Import  ျဖစ္ေနသျဖင့္ ေငြေပးေခ်ရာတြင္  ျမန္မာျပည္သို႔ LC or TT  လႊတ္မရျဖစ္ေနသည္။ လက္ရွိတြင္ တ႐ုတ္အစိုးရက တရားမ၀င္ကုန္သြယ္မႈမ်ားကို ထိန္းခ်ဳပ္ရင္း ယင္းတို႔ႏွင့္ဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ Bank Account မ်ားကို  Freeze လုပ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ထိုသို႔ ေငြစာရင္းမ်ား ထိန္းခ်ဳပ္ခံရမႈေၾကာင့္ လတ္တေလာတြင္ မူဆယ္၊ မႏၲေလး၊ ရန္ကုန္ႏွင့္ အျခားဆက္ႏႊယ္ေနသည့္ SME လုပ္ငန္းရွင္မ်ား အရင္းျပဳတ္ျခင္း၊ Bank Account ေတြ ပိတ္ခံထားသျဖင့္ နယ္စပ္ကုန္သြယ္ေရး ရပ္ဆိုင္းလုနီးပါးျဖစ္ျခင္း၊ ကုန္သြယ္ေရးႏွင့္ ဆက္စပ္ေနသည့္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ ကားမ်ား၊ အလုပ္သမားမ်ား အလုပ္မရွိျဖစ္ျခင္းႏွင့္ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္လည္း Export က်ကာ အခြန္၀င္ေငြေလ်ာ့က်လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုးထြန္းက သံုးသပ္သည္။         

လက္ရွိတြင္ ျမန္မာ့ျပည္ပပို႔ေနသည့္ ဆန္၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၆၀ ေက်ာ္၊ ေျပာင္း၏  ၉၉ ရာခိုင္ႏႈန္း၊ ဖရဲ၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ ခန္႔ႏွင့္  သၾကား၊ ပဲ၊ ႏွမ္း စသည့္ ကုန္စည္မ်ားႏွင့္ ေရထြက္ပစၥည္းမ်ားကို နယ္စပ္မွတစ္ဆင့္ တ႐ုတ္ျပည္သို႔ အဓိက ေရာင္းခ်ေနရကာ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံသို႔ ေရာင္းခ်ခြင့္မရပါက တျခား ေစ်းကြက္လည္း ရွာမေပးႏုိင္သည့္ အေျခအေနတြင္ ေတာင္သူလယ္သမားမ်ားပါ ေစ်းကြက္ေပ်ာက္ကာ ေရရွည္တြင္ ေတာင္သူလယ္သမာမ်ားပါ ထိခိုက္လာမည္ျဖစ္သည္။

ထို႔ျပင္ ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ပုဂၢလိကက႑ လွည့္လည္သည့္ေငြမွာ က်ပ္ဘီလ်ံ ၂၀၀၀ ခန္႔ရွိကာ လက္ရွိထိန္းခ်ဳပ္ခံရသည့္ပမာဏမွာ ျပည္တြင္းေငြေၾကး လွည့္လည္မႈကို ႀကီးႀကီးမားမား ထိခိုက္ႏုိင္မည့္အျပင္ တိုင္းျပည္၏ စီးပြားေရးကိုပါ အတိုင္းအတာတစ္ခုအထိ အက်ပ္အတည္းျဖစ္သြားႏုိင္မည္ျဖစ္ကာ ဆင့္ကဲျဖစ္စဥ္အျဖစ္  Domino Effect ႏွင့္ က်န္သည့္က႑မ်ားႏွင့္ ျပည္သူမ်ားပါ ထိခိုက္လာႏိုင္ေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုးထြန္းက သံုးသပ္သည္။

“အရင္လည္း အခုလိုပိတ္ဖူးပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ေလး၊ ငါး ၁၀ ဦးေလာက္ပါ။ ဒီေလာက္ေတာ့ ပမာဏမမ်ားပါဘူး။ လူနည္းေတာ့ အသံမထြက္ဘဲ ႀကိတ္ခံေနၾကရပါတယ္။ Bank Account ထိန္းခ်ဳပ္ခံေနရတဲ့သူေတြကို ျပန္လည္အသံုးျပဳခြင့္ရေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔နဲ႔ နယ္စပ္ေဒသကေန တင္ပို႔တဲ့ လယ္ယာထြက္ကုန္ေတြကို ဖမ္းဆီးတာ ေလ်ာ့နည္းေအာင္ အစိုးရက ယူနန္ျပည္နယ္နဲ႔ တဟုန္ျပည္နယ္ခဲြ အစိုးရေတြကို ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ ေပးဖို႔ လိုပါမယ္။ ေရရွည္မွာဆိုရင္ တ႐ုတ္ ႏိုင္ငံက WTO ခြဲတမ္းရေအာင္ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔လိုပါမယ္။ WTO ခြဲတမ္းရမွ အခြန္ သက္သာမွာပါ။ ေငြေပးေခ်မႈအပိုင္း အရည္အေသြးနဲ႔  QC အပိုင္းေတြ ညိႇႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးဖို႔ လိုပါမယ္။ တ႐ုတ္အျပင္ အျခားႏိုင္ငံေတြနဲ႔ပါ  G to G ေရာင္းခ်ႏိုင္ေအာင္ အစိုးရက ေဆာင္ရြက္ေပးရပါမယ္” ဟု ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ဆိုသည္။

လက္ရွိအေျခအေနႏွင့္ ပတ္သက္၍ အတည္မျပဳႏုိင္ေသးသည့္ သတင္းအရ တ႐ုတ္အစိုးရအေနႏွင့္ ျမန္မာႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရးအရ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ဆႏၵရွိေနကာ  ျမန္မာအစိုးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေတာင္းဆိုလာပါက ေဆာင္ရြက္ေပးရန္ ရွိေနသည္ဟု သိရွိရၿပီး အစိုးရ တာ၀န္ရွိသူမ်ားအေနျဖင့္ အျမန္ဆံုး ကူညီလုပ္ေဆာင္ေပးရန္ ေမတၱာရပ္ခံေၾကာင္း ေဒါက္တာစိုးထြန္းက ေျပာၾကားသည္။

Writer: 
ၿဖိဳးေ၀