မေဒးကြၽန္းမွ စတင္ပို႔လႊတ္ခဲ့သည့္ ေရနံစိမ္းမ်ား နမ့္ခမ္းတိုင္းတာေရး Station သို႔ ေမ ၁၉ ရက္ကေရာက္ရွိၿပီး ေရနံပိုက္လုိင္း လည္ပတ္မႈစတင္ေၾကာင္း CNPC ထုတ္ျပန္

မဒဲကြၽန္းေရနက္ဆိပ္ကမ္းရွိ ေရနံတင္ဆိပ္ကမ္းအတြင္း လုပ္ငန္းခြင္တစ္ခုကုိ ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပုံ-ေအာင္ရမၼာ)

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံပုိက္လုိင္းစီမံကိန္း၊ နမ့္ခမ္းတုိင္းတာေရး Station မွ သတင္းအခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ေမ ၂ ရက္က မေဒးကြၽန္းမွ စတင္ပုိ႔လႊတ္ခဲ့သည့္ ေရနံစိမ္းသည္ နမ့္ခမ္းတုိင္းတာေရး Station သို႔ ေမ ၁၉ ရက္က ေရာက္ရိွကာ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံပုိက္လုိင္းမွ လည္ပတ္မႈ စတင္ေၾကာင္း CNPC မွ ေမ ၁၉ ရက္က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လုိင္းစီမံကိန္းမွာ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လိုင္းႏွင့္ ေရနံပုိက္လုိင္း ပါ၀င္ခဲ့ၿပီး ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္ ဇြန္လမွ စတင္ တည္ေဆာက္ခဲ့သည္။ ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံပုိက္လုိင္းကို ျမန္မာ MOGE ႏွင့္ တ႐ုတ္ CNPC တို႔မွ အက်ဳိးတူ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံခဲ့ၿပီး ၂၀၁၄ ခုႏွစ္ ေမ ၃၀ ရက္ တြင္ စီမံကိန္း တည္ေဆာက္ျခင္း လုပ္ငန္းၿပီးစီးခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဧၿပီ ၁၀ ရက္တြင္ “ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံပိုက္လိုင္း ပို႔ေဆာင္ေရး သေဘာတူစာခ်ဳပ္” ကုိ ႏွစ္ႏိုင္ငံ တရား၀င္စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ၿပီး စီမံကိန္း စတင္လည္ပတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ ေစ်းကြက္မွ ေရနံစိမ္းကိုလည္း မေဒးကြၽန္းဆိပ္ကမ္း၌ Download ခဲ့ေၾကာင္း CNPC က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

အဆိုပါေရနံပိုက္လိုင္းစီမံကိန္း လည္ပတ္ႏုိင္ရန္ ကုမၸဏီသည္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္မွ ႏို၀င္ဘာ ၃၀ ရက္အထိ ပုိက္လုိင္းတြင္ ေရျဖင့္ စမ္းသပ္ျခင္းလုပ္ငန္းကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။
ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံပိုက္လုိင္းစီမံကိန္း စတင္လည္ပတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ႏွစ္ႏုိင္ငံသေဘာတူ စာခ်ဳပ္အရ ပုိက္လုိင္းမွ ျမန္မာျပည္တြင္း အတြက္ ႏွစ္စဥ္ ေရနံစိမ္း တန္ခ်ိန္ေပါင္း သိန္း ၂၀ ပုိ႔လႊတ္မည္ျဖစ္သည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လုိင္းစီမံကိန္းမွ ရရိွႏိုင္သည့္ အက်ဳိးအျမတ္မွာ ႏိုင္ငံေတာ္အခြန္၀င္ေငြ၊ ႏွစ္စဥ္ Rightway fee ေဒၚလာသန္းေပါင္း ၁၃ ဒသမ ၈၁ တို႔ျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ စီမံကိန္း၏ အစုရွယ္ယာ၀င္အေနျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈမွ အျမတ္၀င္ေငြ၊ Training ရန္ပံုေငြႏွင့္ လူမႈစီးပြားေရးပံ့ပုိးေငြ တို႔ကိုလည္း ႏွစ္ ၃၀ ၾကာခံစားႏုိင္ေၾကာင္း CNPC က သတင္းထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လုိင္း စတင္လည္ပတ္ခ်ိန္မွ ယခုခ်ိန္အထိ ေက်ာက္ျဖဴ၊ ေရနံေခ်ာင္း၊ ေတာင္သာႏွင့္ မႏၲေလး off-take Station ေလးခုျဖင့္ ျမန္မာ ျပည္တြင္းအတြက္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ကုဗမီတာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံ (ကုဗေပ သန္း ၅၆၅၀၄)ေက်ာ္ ပုိ႔လြတ္ခဲ့ေၾကာင္း၊ ထို႔ျပင္ ေရနံပိုက္လုိင္းမွ ေရနံစိမ္းတစ္တန္ကုိ ပုိ႔လႊတ္တိုင္း ျမန္မာႏိုင္ငံမွ ျဖတ္သန္းခ တစ္ေဒၚလာ ရရိွႏိုင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ထားသည္။

ျမန္မာ-တ႐ုတ္ ေရနံႏွင့္ သဘာ၀ဓာတ္ေငြ႕ ပိုက္လုိင္းစီမံကိန္းသည္ ႏုိင္ငံေလးႏိုင္ငံမွ ကုမၸဏီေျခာက္ခုမွ အက်ဳိးတူ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေနၾကျခင္းျဖစ္သည္။ ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ အစုရွယ္ယာရွင္ ေျခာက္ခုျဖစ္ေသာ CNPC -SEAP (တ႐ုတ္)၊ MOGE (ျမန္မာ)၊ DAEWOO International (ကိုရီးယား)၊ KOGAS ၊ ONGC Caspian E&P B.V၊ GAIL စသည့္ ကုမၸဏီမ်ား ပူးေပါင္းပါ၀င္ၿပီး ေဟာင္ေကာင္အေျခစိုက္ ဖက္စပ္ကုမၸဏီ (SEAGP) အေရွ႕ေတာင္အာရွ သဘာ၀ဓာတ္ ေငြ႕ပိုက္လုိင္းကုမၸဏီ ထူေထာင္၍ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္းျဖစ္သည္။

Writer: 
နီလာ