ရက္မွန္ေၾကး ေပးေခ်ျခင္း မရွိသျဖင့္ မဂၤလာဒုံစက္မႈဇုန္ရွိ Honey Garment 2 အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမား ၁၀၀၀ ခန္႔ လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္ဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္

မဂၤလာဒုံစက္မႈဇုန္ရွိ Honey Garment 2 အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမား ၁၀၀၀ ခန္႔ လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္ဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္စဥ္

ရန္မွန္ေၾကးမ်ား ေပးေခ်ျခင္း မရွိသျဖင့္ မဂၤလာဒုံစက္မႈဇုန္ရွိ Honey Garment 2 အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမား ၁၀၀၀ ခန္႔ လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္ဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္လ်က္ ရွိေၾကာင္း သိရသည္။

မဂၤလာဒုံ စက္မႈဇုန္အတြင္း Honey Garment 1 ႏွင့္ 2 စက္႐ုံႏွစ္႐ုံ ရွိသည့္အနက္ စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ စက္႐ုံ (၁) ရွိ အလုပ္သမားမ်ားကိုသာ ရက္မွန္ေၾကး ေပးေခ်ၿပီး စက္႐ုံ (၂) ရွိ အလုပ္သမားမ်ားကိုမူ ရက္မွန္ေၾကးေပးေခ်ျခင္းမရွိ ဟုဆိုကာ စက္႐ုံ (၂) မွ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ဦးက ရက္မွန္ေၾကးမ်ား ရရွိရန္ ေတာင္းဆိုခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ယင္းသို႔ေတာင္းဆိုေနစဥ္ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ တစ္ဦးျဖစ္သည့္ ကို၀င္းႏိုင္အား အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္ခဲ့သည့္အတြက္ စက္႐ုံအလုပ္သမား ၁၀၀၀ ခန္႔သည္ ေမ ၁၅ ရက္မွစ၍ လုပ္ငန္းခြင္မ၀င္ဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

“ကြၽန္ေတာ္တို႔ အခုရက္မွန္ေၾကးေတြ မရဘူး။ Honey စက္႐ုံ ၁ နဲ႔ ၂ ရွိတယ္။ ႏွစ္႐ုံရွိတဲ့ဟာကို Honey ၁ ကိုက်ေတာ့ေပးၿပီး Honey ၂ ကိုေတာ့မေပးဘူး။ အဲဒီလို မေပးလို႔ ကြၽန္ေတာ္တို႔ အလုပ္သမားေခါင္းေဆာင္ ႏွစ္ေယာက္က ႐ုံးေပၚတက္ၿပီး ရက္မွန္ေၾကးရဖုိ႔ ေတာင္းဆိုတယ္။ သူတို႔က (စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ား) ေခါင္းေဆာင္တစ္ေယာက္ကို အလုပ္က ထုတ္လိုက္တဲ့အတြက္ အခုလို ေတာင္းဆိုေနရတာပါ။ ရက္မွန္ေၾကးေတြ ျပန္ရဖုိ႔နဲ႔ အလုပ္ထုတ္ခံရတဲ့ အလုပ္သမား ေခါင္းေဆာင္ကို အလုပ္ကျပန္ခန္႔ဖုိ႔ဆိုတဲ့ ႏွစ္ခ်က္ကို ေတာင္းဆိုထားတယ္” ဟု Honey ၂ အထည္ခ်ဳပ္စက္႐ုံမွ အလုပ္သမား ကိုရန္မ်ဳိးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

အလုပ္မလုပ္ဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ ေတာင္းဆိုေနသည့္ အလုပ္သမားမ်ား အေနျဖင့္ ေမ ၂၀ ရက္တြင္ လုပ္ငန္းခြင္အတြင္း ျပန္လည္၀င္ေရာက္ျခင္း မရွိပါက အလုပ္မွ ထုတ္ပယ္မည္ဟု စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူမ်ားက သတိေပးစာ ထုတ္ျပန္ထားသည္။ သုိ႔ေသာ္ စက္႐ုံအလုပ္သမားမ်ားက ၎တို႔ေတာင္းဆိုထားသည့္ အခ်က္မ်ား မရရွိပါက စက္႐ုံတြင္းသို႔ ျပန္လည္၀င္ေရာက္မည္ မဟုတ္ေၾကာင္း The Daily Eleven သုိ႔ ေျပာၾကားသည္။

Honey Garment (၁) (၂) စက္႐ုံမွ အလုပ္သမားမ်ားသည္ သႀကၤန္ပိတ္ရက္ကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ ဧၿပီလအတြင္းက အလုပ္ မလုပ္ဘဲ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ျခင္းမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အလုပ္သမား ကိုယ္စားလွယ္မ်ားႏွင့္ ေဆြးေႏြးမႈမ်ား ရွိခဲ့ေၾကာင္း၊ ဧၿပီလအတြင္း ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ရာ၌ အလုပ္သမားမ်ားဘက္မွ အလုပ္မလုပ္သည့္ ရက္မ်ားအား စက္႐ုံဘက္မွ ေငြေၾကးျပန္လည္ ျဖတ္ေတာက္ရာတြင္ မွားယြင္းမႈအခ်ဳိ႕ ျဖစ္ေပၚခဲ့ျခင္းသာျဖစ္ေၾကာင္း စက္႐ုံတာ၀န္ရွိသူ HR မန္ေနဂ်ာ ေဒၚထားတင္ဖုန္း က ေမ ၁၉ ရက္က ေျပာၾကားသည္။

“သူတုိ႔က Complain လာေတာ့ အစ္မတို႔ ၾကည့္လုိက္ေတာ့ မွားတြက္ထားတာ ေတြ႕ရတယ္။ မွားတြက္မိတာကို ႐ုံ (၁) က်ေတာ့ မျဖတ္ဘဲေပးၿပီး ႐ုံ (၂) ကိုလည္း လစာမျဖတ္ဘဲ အကုန္ေပးပါဆိုၿပီး ေတာင္းဆိုလာတာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေဒၚထားတင္ဖုန္းက ေျပာၾကားသည္။

Writer: 
႐ိႈင္းလင္းေအာင္