တုိင္းတရားလႊတ္ေတာ္၌ တင္ျပထားေသာ ရာဇ၀တ္ဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မႈတြင္ ပါ၀င္သည့္ ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ပူးေပါင္းပါ၀င္သူ ေအာင္၀င္းခုိင္အား ဖမ္းဆီးႏုိင္ရန္ ဖမ္း၀ရမ္းအသစ္ ေလွ်ာက္ထားမႈ ပလပ္ခံရ

အမ်ဳိးသားဒီမုိကေရစီအဖဲြ႕ခ်ဳပ္ (ဗဟုိ) ဥပေဒအေထာက္ကူျပဳအဖဲြ႕၀င္ တရားလႊတ္ ေတာ္ေရွ႕ေန ဦးကုိနီ ရန္ကုန္ေလဆိပ္တြင္ ေသနတ္ျဖင့္ အနီးကပ္ပစ္ခတ္ လုပ္ၾကံခံရမႈတြင္ ပူးေပါင္းပါ၀င္သူ ေအာင္၀င္းခုိင္အား ရွာေဖြဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ ၀ရမ္းအသစ္ ထပ္မံထုတ္ေပးရန္ အပါအ၀င္ ရာဇ၀တ္ဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မႈကုိ ေမ ၁၉ ရက္ မြန္းလဲြ ၃ နာရီတြင္ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္၌ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ယင္းေန႔႐ံုးခ်ိန္း၌ အမိန္႔ခ်မွတ္ရာတြင္ ဦးကုိနီ၏ ေရွ႕ေနျဖစ္သူ ဦးေနလ တင္ျပထား သည့္ ရာဇ၀တ္ဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မႈတြင္ ပါ၀င္ေသာ ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနသူ ေအာင္၀င္းခိုင္ ေနာက္ဆံုးေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေသာ ေနျပည္ေတာ္၊ ပရေဆးဥယ်ာဥ္နားႏွင့္ ၎သြားလာတတ္ေသာ ေနရာမ်ားကုိ ရွာေဖြဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ ၀ရမ္းအသစ္ ထပ္မံထုတ္ဆင့္ေပးပါရန္ ပလပ္သည္ကုိ အတည္ျပဳခဲ့ၿပီး ၀ရမ္းထပ္မံ ထုတ္ေပးရန္ ေလွ်ာက္ထားမႈကုိ ခြင့္မျပဳေၾကာင္း အမိန္႔ခ်သည္။

ထုိ႔ျပင္ မတ္ ၁၇ ရက္တြင္ မူလခ႐ုိင္ တရား႐ံုးက အမိန္႔ခ်မွတ္ထားသည့္ ေအာင္၀င္းခုိင္အား လတ္တေလာ ဖမ္းဆီးႏုိင္ရန္ အေျခအေန မရွိ၍ ဆံုးျဖတ္ၿပီး ၎၏ေနာက္ကြယ္တြင္ မင္နက္သက္ေသမ်ား ဆက္လက္ စစ္ေဆးေစျခင္းကုိ ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ၿပီး မူလခ႐ုိင္ တရား႐ံုးက ထုတ္ေပးသည့္ ဖမ္း၀ရမ္းအေပၚ အမႈစစ္ရဲမွဴး တင္ေမာင္ေဆြ ထြက္ခ်က္ပါ တရားခံဖမ္း၀ရမ္း ေပးပုိ႔ထားသည္ဆုိေသာ ေနျပည္ေတာ္ မႈခင္းတပ္ဖဲြ႕မွဴး႐ံုး၊ တပ္ဖဲြ႕ခဲြ၊ တပ္ဖဲြ႕စိတ္မွ ၀ရမ္းအတည္ျပဳ ေဆာင္ရြက္မႈ အပါအ၀င္ ၀ရမ္းအတည္ျပဳမႈကုိ ျပည့္စံုစြာတင္ျပၿပီး အမႈကို ဥပေဒအတုိင္း ဆက္လက္စစ္ေဆးရန္ ညႊန္ၾကားေၾကာင္း အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့သည္။

ထြက္ေျပးလြတ္ေျမာက္ေနသူ ေအာင္၀င္းခိုင္ ေနာက္ဆံုးေပ်ာက္ဆံုးခဲ့ေသာ ေနျပည္ေတာ္၊ ပရေဆးဥယ်ာဥ္နားတြင္ ရွာေဖြဖမ္းဆီးႏိုင္ရန္ ၀ရမ္းထပ္မံ ထုတ္ဆင့္ေပးပါရန္ႏွင့္ တရားခံေျပး ဖမ္းဆီးရမိေရး အတြက္ ျပည့္စံုစြာ ညႊန္ၾကားသည့္ အမိန္႔ေပးပါရန္ အခ်က္ႏွစ္ခ်က္ ေလွ်ာက္ထားခ်က္ ပါ၀င္သည့္ ရာဇ၀တ္ဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္မႈကုိ ဦးကုိနီ၏ေရွ႕ေန ဦးေနလက တုိင္းတရားလႊတ္ေတာ္သုိ႔ တင္ျပခဲ့ျခင္းကုိ ဧၿပီ ၂၈ ရက္တြင္ ၾကားနာၿပီးေနာက္ ယင္းကဲ့သုိ႔ အမိန္႔ခ်မွတ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ထုိသုိ႔ ရာဇ၀တ္ဆုိင္ရာ ျပင္ဆင္ခ်က္ႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တုိင္းတရားလႊတ္ေတာ္တြင္ အမိန္႔ခ်မွတ္ၿပီးေသာေၾကာင့္ ေအာင္၀င္းခုိင္၏ တရားခံေျပးအမႈကုိ ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ံုး၌ စစ္ေဆးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

လက္ရွိတြင္ ဦးကုိနီ လုပ္ၾကံခံရမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ေျမာက္ပုိင္းခ႐ုိင္ တရား႐ံုး၌ က်ဴးလြန္သူ ၾကည္လင္းႏွင့္ ေအာင္၀င္းေဇာ္၊ ေဇယ်ာၿဖိဳး၊ ေအာင္၀င္းထြန္း၊ ေအာင္၀င္းခုိင္တုိ႔ ငါးဦးကို ရာဇသတ္ႀကီး ဥပေဒပုဒ္မ ၃၀၂/၃၄/ ၂၁၂ တုိ႔ျဖင့္ တရားစဲြဆုိထားေၾကာင္း သိရသည္။

Writer: 
ျပည့္ၿဖိဳးေအာင္