မေလးရွား ျပည္တြင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာလုပ္သားေစလႊတ္မႈ ဆက္လက္ ဆိုင္းငံ့ထားသင့္ေၾကာင္း မေလးရွားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးအေၾကာင္းျပန္

မေလးရွားျပည္တြင္းအေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ ျမန္မာလုပ္သားေစလႊတ္မႈ ဆက္လက္ဆိုင္းငံ့ထားသင့္သည္ဟု မေလးရွား ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးက အေၾကာင္းျပန္ထားေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႕အင္အား၀န္ႀကီးဌာန ျပည္ေထာင္စု၀န္ႀကီး ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

မေလးရွားႏိုင္ငံသို႔ ျမန္မာအလုပ္သမား ေစလႊတ္သည့္ လုပ္ငန္းစဥ္ကို (၃၁/၂၀၁၆) ႀကိမ္ေျမာက္ ပညာေရး၊ က်န္းမာေရး ႏွင့္ လူ႔စြမ္းအား အရင္းအျမစ္ ဖြံ႕ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ေကာ္မတီ၏ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အရ ေခတၱရပ္ဆိုင္းခဲ့ၿပီး ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ ျပန္လည္ေစလႊတ္ရန္ သင့္-မသင့္ ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး ဌာနမွတစ္ဆင့္ မေလးရွားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးသို႔ သေဘာထားမွတ္ခ်က္ ေတာင္းခံခဲ့ရာ မေလးရွားႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ုံးမွ မေလးရွား ႏိုင္ငံသုိ႔ ျမန္မာအလုပ္သမားသစ္ ျပန္လည္ေစလႊတ္ရန္မွာ မေလးရွားျပည္တြင္း အေျခအေနမ်ားအရ ဆက္လက္ဆိုင္းငံ့ထားသင့္သည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြက ေျပာၾကားသည္။

သို႔ေသာ္ မေလးရွားႏိုင္ငံမွ Calling Visa ရရွိထားသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား နစ္နာမႈမရွိေစရန္ ေစလႊတ္မည္ဆိုပါက ေစလႊတ္သင့္သည္ဟု အေၾကာင္းျပန္ ခဲ့ေၾကာင္း ဦးသိန္းေဆြက ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ သြားေရာက္ အလုပ္လုပ္ကုိင္လုိသည့္ ျမန္မာအလုပ္သမားမ်ားအား ျပည္ပအလုပ္အကုိင္ အက်ိဳးေဆာင္လုိင္စင္ရ ေအဂ်င္စီမ်ားမွတဆင့္ ေစလႊတ္ခြင့္ျပဳေနရာမွာ မေလးရွားႏုိင္ငံတြင္ ျဖစ္ပြားေနသည့္ အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ အလုပ္သမားမ်ား ေစလႊတ္ေရး လုပ္ငန္းစဥ္ကို ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာ ၆ရက္မွ စတင္ကာ ေခတၲရပ္ဆုိင္းသြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းထုတ္ျပန္ခဲ့ၿပီး လက္ရွိတြင္လည္း မေလးရွား ျပည္တြင္းေရး အေျခအေနမ်ားေၾကာင့္ အလုပ္သမားသစ္ ေစလႊတ္မႈ ဆက္လက္ဆိုင္းငံ့ရန္ မေလးရွား ႏိုင္ငံဆိုင္ရာ ျမန္မာသံ႐ံုးက အေၾကာင္းျပန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ေခတၲရပ္ဆုိင္းထားသည့္ မေလးရွား ႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာအလုပ္သမား ေစလႊတ္မႈ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳရန္မွာ ႏုိင္ငံေရးအေျခအေနမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္ၿပီး မေလးရွား ႏုိင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိၿပီးမွ ျမန္မာ အလုပ္သမားမ်ား အခက္အခဲေတြ႕ပါက စီမံရသည္မွာ ခက္ခဲေၾကာင္းႏွင့္ အခက္အခဲမ်ား မရွိေတာ့သည့္ အခ်ိန္တြင္ မေလးရွားႏုိင္ငံသို႔ ျမန္မာ အလုပ္သမား ေစလႊတ္မႈ ျပန္လည္ခြင့္ျပဳေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန အၿမဲတမ္း အတြင္း၀န္ဦးမ်ိဳးေအာင္က ေျပာၾကားသည္။

ျမန္မာႏုိင္ငံမွ ျပည္ပႏိုင္ငံမ်ားသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း လုပ္သားမ်ားေစလႊတ္ရာတြင္ ထုိင္း ၊ မေလးရွား၊ ေတာင္ကိုရီးယား စသည့္ႏုိင္ငံမ်ားသို႔ အဓိက ေစလႊတ္ေနၿပီး လက္ရွိအစိုးရလက္ထက္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွ ၂၀၁၇ ခု ႏွစ္ ေဖေဖာ္၀ါရီလအထိ ျပည္ပႏုိင္ငံမ်ားသို႔ တရား၀င္ေစလႊတ္ခဲ့သည့္ အလုပ္သမား ၁၆၁၂၉၅ ဦးအထိ ရွိခဲ့ေၾကာင္း အလုပ္သမား၊ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးႏွင့္ ျပည္သူ႔အင္အား ၀န္ႀကီးဌာန၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။