ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေဒသအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပရန္ အႀကိဳေဆြးေႏြးပြဲအား ႀကိဳတင္ဖိတ္ၾကားျခင္း မရွိဘဲ ျပဳလုပ္သည့္အေပၚ ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕ ေ၀ဖန္

ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခ႐ိုင္အလုိက္၊ ၿမိဳ႕နယ္အလုိက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏိုင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပဲြ က်င္းပရန္ ႀကိဳတင္ဖိတ္ၾကားျခင္း မရွိဘဲ ႐ုတ္တရက္ ျပဳလုပ္သျဖင့္ ျပည့္စံုေသာ ေဆြးေႏြးခ်က္မ်ား ရရွိမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ႏိုင္ငံေရးပါတီႏွင့္ လႊတ္ေတာ္ကိုယ္စားလွယ္အခ်ဳိ႕က ေ၀ဖန္မႈမ်ားရိွေနသည္။

“ဖိတ္ခ်ိန္က ညေန ၄ နာရီ၊ အစည္းအေ၀း လုပ္ခ်ိန္က ညေန ၅ နာရီဆိုေတာ့ ေဆြးေႏြးရမယ့္ အေၾကာင္းအရာေတြက တကယ့္ကို Heavy ေတြခ်ည္းပဲ။ ႏုိင္ငံေရး၊ ဖက္ဒရယ္အေရး၊ တုိင္းရင္းသား တန္းတူညီမွ်ေရး၊ စီးပြားေရး၊ လူမႈေရး၊ တရားဥပေဒ စုိးမိုးေရး စသျဖင့္ အမ်ားႀကီး ေဆြးေႏြးမွာကို ဒီေလာက္ အခ်ိန္ပုိင္းေလးနဲ႔ ေဆြးေႏြးလို႔ မရဘူးေလ။ ဘယ္လိုေၾကာင့္လဲေတာ့ စဥ္းစားလို႔ မတတ္ေတာ့ဘူး။ မေန႔က ေဆြးေႏြးခ်က္ကုိ ဒီေန႔ ၁၀ နာရီကို အထက္ကို တင္ရမယ္ဆိုေတာ့ အားလံုး ပ်ာယာခတ္ၿပီးေတာ့ ၀န္ထုပ္၀န္ပုိးေတြ ျဖစ္ကုန္တာေပါ့။ ေဆြးေႏြးရမယ့္ လူေတြက အခ်ိန္မရေတာ့ ျပည့္ျပည့္စံုစံု မေဆြးေႏြးႏိုင္ေတာ့ဘူး။ အႀကိဳလို႔လည္း ေရးမထားဘူးေလ။ ေဒသအလိုက္ က်င္းပေသာ ႏုိင္ငံေရး အဆင့္ ေဆြးေႏြးပဲြလို႔ ေရးထားတယ္။ ဒါနဲ႔ မၿပီးပါဘူးလို႔ ေျပာတာပဲ။ နမ့္စန္မွာ တက္ေရာက္တဲ့ အဖဲြ႕ေတြက ႏုိင္ငံေရးပါတီေတြ၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြ၊ လူမႈေရး အသင္းအဖဲြ႕ေတြ၊ ဌာနဆုိင္ရာေတြကို ဖိတ္တယ္။ စစ္တပ္နဲ႔ဌာေနျပည္သူ႔စစ္ကုိလည္း ဖိတ္ရမယ္။ ဒါေပမဲ့ ညေန ၄ နာရီခဲြမွ ဖိတ္ေတာ့ အခ်ိန္က မရေတာ့ လူစံုတက္စံု မတက္ႏိုင္ဘူး။ မေန႔ကဆုိရင္ ႏုိင္ငံေရး ပါတီ သံုးခုရယ္၊ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ ႏွစ္ေယာက္ရယ္၊ ဌာနဆုိင္ရာ အနည္းငယ္ရယ္၊ ရဲတစ္ေယာက္ရယ္။ ဒါပဲ တက္တယ္။ ဖိတ္ခ်ိန္လည္း မရဘူး။ အစီအစဥ္ကေတာ့ မက်ဘူး ျဖစ္ေနတယ္။ ဖိတ္တာေတာင္ Viber နဲ႔ ဖိတ္တယ္” ဟု နမ့္စန္ၿမိဳ႕နယ္ NLD ဥကၠ႒ ဦးေနေဇာ္ႏုိင္က ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ ေျပာၾကားသည္။

“မေန႔က သူတို႔လုပ္တာ ပံုစံမဟုတ္ဘူး။ ၅ နာရီ အစည္းအေ၀းရွိတာကို ၄ နာရီခြဲမွာ အေၾကာင္းၾကားတယ္။ ကြၽန္ေတာ္က ရြာေရာက္ေနတယ္။ လုပ္နည္းလုပ္ဟန္ေတြက သဘာ၀ မက်ဘူး။ အနည္းဆံုးေတာ့ တစ္ရက္ေလာက္ေတာ့ ႀကိဳေျပာသင့္တယ္လို႔ေတာ့ ထင္တာေပါ့” ဟု ေက်ာက္မဲလႊတ္ေတာ္ ကုိယ္စားလွယ္ျဖစ္သူ ဦးစုိင္းထြန္းဥာဏ္က ေျပာၾကားသည္။

ရွမ္းျပည္နယ္တြင္ ေဒသအလိုက္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲမ်ား ျပဳလုပ္ရန္ ရွမ္းျပည္နယ္အတြင္းရွိ ခ႐ိုင္ႏွင့္ ၿမိဳ႕နယ္မ်ားအားလံုး ဧၿပီ ၂၀ ရက္တြင္ စတင္ျပင္ဆင္ေနၿပီျဖစ္ေၾကာင္း ရွမ္းျပည္နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးစိုးေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ေတာင္ႀကီးၿမိဳ႕ ၿမိဳ႕ေတာ္ခန္းမတြင္ ဧၿပီ ၂၃၊ ၂၄၊ ၂၅ သံုးရက္တာ က်င္းပမည္ျဖစ္ၿပီး ေဒသအလိုက္ အမ်ဳိးသားအဆင့္ ႏုိင္ငံေရး ေဆြးေႏြးပြဲ၌ ႏုိင္ငံေရး စာတမ္း၊ စီးပြားေရး စာတမ္း၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စာတမ္းမ်ားကို ရွမ္းျပည္နယ္ ေတာင္ပုိင္း၊ ေျမာက္ပုိင္းႏွင့္ အေရွ႕ပုိင္းတို႔ရွိ တုိင္းရင္းသား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ အဖဲြ႕အစည္းမ်ား၊ တပ္မေတာ္သား ကုိယ္စားလွယ္မ်ား၊ ဌာနဆုိင္ရာမ်ား၊ အျခား ဖိတ္ၾကားထားေသာ ဧည့္သည္ေတာ္မ်ား၊ EAO၊ NGO ႏွင့္ CSO စသည့္ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားက စာတမ္းမ်ား ဖတ္ၾကားၾကမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

ဖတ္ၾကားထားေသာ စာတမ္းမ်ားအားလံုးကို စုစည္းကာ ျပည္နယ္အခ်ဳပ္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေရးရာစာတမ္း၊ စီးပြားေရးစာတမ္း၊ ေျမယာႏွင့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္ဆုိင္ရာ စာတမ္းမ်ားအား စုစည္းထားေသာ စာတမ္းမ်ားကို ဧၿပီ ၂၅ ရက္တြင္ ဖတ္ၾကားမည္ျဖစ္ၿပီး ရွမ္းျပည္နယ္မွ စာတမ္းသံုးေစာင္ ထြက္ရွိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္ကာ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္သုိ႔ တင္ျပေပးပုိ႔သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

“ႏိုင္ငံေရးဆုိင္ရာ စာတမ္းမွာ ဒီမိုကေရစီကေန ဖက္ဒရယ္စနစ္ကို သြားတာေပါ့။ ကြၽန္ေတာ္တို႔ ႏုိင္ငံက ဘယ္လိုဖက္ဒရယ္စနစ္မ်ဳိးနဲ႔ အသံုးျပဳမလဲ။ အျခားႏုိင္ငံကေန ဘယ္လိုလုပ္လဲ။ အဖြဲ႕အစည္းေတြ၊ ပါတီေတြကေန တင္တဲ့စာတမ္းေတြကေန ဒါေတြကို ေဖာ္ထုတ္မွာ ျဖစ္တယ္။ စီးပြားေရးနဲ႔ ပတ္သက္ရင္လည္း အလားတူပဲ။ ဘယ္လို စီးပြားေရးဆိုင္ရာ မူ၀ါဒေတြ ခ်မွတ္မလဲ၊။ တင္ျပခ်က္ စာတမ္းေတြကေန ရယူမွာျဖစ္တယ္။ အလားတူပါပဲ ေျမယာနဲ႔ပတ္သက္ရင္ ဖက္ဒရယ္ စနစ္နဲ႔သြားရာမွာ ေျမယာဆုိင္ရာ မူ၀ါဒေတြကို ဘယ္လို ခ်မွတ္သင့္သလဲဆုိတာ တင္ျပခ်က္ စာတမ္းေတြကေန ေဖာ္ထုတ္ရယူ ျပဳစုသြားမွာ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ရွမ္းျပည္နယ္ အေထြေထြ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးဦးစီးဌာန အတြင္းေရးမွဴး ဦးစိုးစိုးေဇာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဧၿပီ ၁၉ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ား လတ္တေလာျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၂၀ ရက္တြင္ ၿမိဳ႕နယ္အလိုက္ ေဆြးေႏြးထားေသာ စာတမ္းမ်ားကို ခ႐ိုင္အလိုက္ တင္ျပသြားမည္ ျဖစ္ကာ ရွမ္းျပည္နယ္ အေထြေထြအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဦးစီးဌာန႐ံုးသုိ႔ စာတမ္းမ်ားေရာက္ရွိလာျခင္း မရွိေသးေၾကာင္း ၎က ဆက္လက္ေျပာၾကားသည္။

Writer: 
စည္သာ (ေတာင္ႀကီး)