ရန္ကုန္-မႏၲေလးအျမန္လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းအတြက္ ၁၁၅ မုိင္အထိ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ AIIB ၏ ေခ်းေငြရရွိခဲ့ၿပီး အျခားလမ္းပုိင္းမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေန

ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီးရွိ ရန္ကုန္-ေနျပည္ေတာ္ လမ္းပိုင္းတစ္ေနရာကို ေတြ႕ရစဥ္ (ဓာတ္ပံု-နီလာ)

ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ျခင္း စီမံကိန္းအတြက္ ၁၁၅ မုိင္အထိ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ႏွင့္ Asia Intrasturcture Investment Bank ၏ ေခ်းေငြရရွိခဲ့ၿပီး အျခားလမ္းပုိင္းမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေနေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနအေနျဖင့္ ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းတစ္ေလွ်ာက္လုံး ၃၆၆ မုိင္ ၃ ဖာလုံကုိ အျမန္လမ္း အဆင့္အတန္းႏွင့္အညီ Fully Access Control ျဖစ္ရန္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းခဲ့မႈမွာ လြန္ခဲ့သည့္ ႏွစ္အနည္းငယ္က စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပထမအဆင့္အေနျဖင့္ ေထာက္ၾကန္႔ မုိင္တုိင္ (၀/၀)မွ ေဘာနတ္ႀကီးလမ္းဆုံ (၄၀/၀) အထိ အာရွဖြံ႕ၿဖိဳးေရးဘဏ္ ေခ်းေငြအကူအညီျဖင့္ ႏုိင္ငံတကာ အဆင့္မီ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မုိင္(၄၀/၀)မွ (၁၁၅/၀)အထိကုိ AIIB ၏ ေခ်းေငြအကူအညီျဖင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရသည္။

က်န္လမ္းပုိင္းမ်ားအတြက္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အဖြဲ႕အစည္းမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းလ်က္ရွိၿပီး အဆင့္ျမႇင့္တင္ တည္ေဆာက္မည့္ လမ္းပုိင္း၏ ျဖတ္ပုိင္းပုံႏွင့္ Plan ပုံတုိ႔မွာ အတြင္းလမ္းပခုံး တစ္မီတာ၊ အျပင္လမ္းပခုံး ၂ ဒသမ ၅ မီတာပါ၀င္ေသာ ေလးလမ္းသြား AC လမ္းအျဖစ္ ေဆာင္ရြက္မည္ျဖစ္သည္။

Guard rails ႏွင့္ Fencing မ်ား ပါ၀င္ေသာ Fencing ၏ အျပင္ဘက္တြင္ ေဒသခံမ်ား လြတ္လပ္စြာ သြားလာႏုိင္ရန္ Service Road တစ္လမ္းစီ ပါ၀င္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

လက္ရွိ ရန္ကုန္-မႏၲေလး လမ္းပုိင္း၏ Master Plan Rest Camp 10 ေနရာ ဖြင့္ရန္ရွိေသာ္လည္း ခုနစ္ေနရာသာ ဖြင့္လွစ္ႏုိင္ေသးေၾကာင္း၊ က်န္ရွိသည့္ သုံးေနရာအတြက္ ေျမရရွိေရး လယ္သမားမ်ားႏွင့္ ညိႇႏႈိင္းေနဆဲ အဆင့္ရွိေၾကာင္း၊ လမ္းပုိင္းတြင္ Flexible Pavement (AC) မခင္းႏုိင္ေသးသည့္အတြက္ ႏုိင္ငံတကာအဆင့္ မမီေသးေၾကာင္း ေဆာက္လုပ္ေရး ၀န္ႀကီးဌာနမွ သိရသည္။

ရန္ကုန္-မႏၲေလး အျမန္လမ္းမႀကီးမွာ ယာဥ္မေတာ္တဆ ျဖစ္ပြားမႈ မ်ားျပားမႈအျပင္ ေသဆုံးမႈ တုိးတက္ေနျခင္းေၾကာင့္ အဆင့္ျမႇင့္တင္မႈ ျပဳလုပ္ရန္ ေ၀ဖန္မႈမ်ား ရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ အစိုးရမွ ယင္းလမ္းပုိင္းကုိ အဆင့္ျမႇင့္တင္ရန္ စီစဥ္ခဲ့ျခင္းလည္းျဖစ္သည္။

                                              

Writer: 
ေအာင္ရဲကို