ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူအား တရားေဟာခြင့္ တစ္ႏွစ္ပိတ္ပင္သည့္ ႏုိင္ငံေတာ ္သံဃနာယကအဖြဲ႕ ၄၇ ပါးစုံညီ စတုတၳအစည္းအေ၀းမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ တိုင္းေဒသႀကီး သံဃနာယက တိုင္းဥကၠ႒ဆရာေတာ္က ေခၚယူသတိေပးကာ သိရွိေၾကာင္းလက္မွတ္ေရးထုိးေစခဲ့ေၾကာင္း သိရ

ဆရာေတာ္ဦး၀ီရသူအား တရားေဟာခြင့္ တစ္ႏွစ္ပိတ္ပင္ေၾကာင္း ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃနာယကအဖြဲ႕ ၄၇ ပါးစုံညီ စတုတၳအစည္းအေ၀းမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ မတ္ ၁၉ ရက္က တိုင္းေဒသႀကီး သံဃနာယက တိုင္းဥကၠ႒ဆရာေတာ္က ဦး၀ီရသူအား ေခၚယူသတိေပးကာ သိရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထုိးခုိင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

မႏၲေလးၿမိဳ႕ မဟာေအာင္ေျမၿမိဳ႕နယ္ ေဒး၀န္းအေရွ႕ရပ္ကြက္ မစိုးရိမ္တုိက္ေဟာင္း ပါဠိနယူပေဒသေက်ာင္း တိုင္းေဒသႀကီး သံဃနာယက ႐ုံးခန္းအတြင္း၌ တိုင္းဥကၠ႒ဆရာေတာ္ ဦး၀ိစိတၱဘိ၀ံသက ဦး၀ီရသူအေနျဖင့္ ႏုိင္ငံေတာ္ သံဃနာယကအဖြဲ႕ ၄၇ ပါးစုံညီ စတုတၳအစည္းအေ၀းမွ ဆုံးျဖတ္ခ်က္အား လိုက္နာေဆာင္ရြက္သြားရန္ ေခၚယူသတိေပးကာ သိရွိေၾကာင္း လက္မွတ္ ေရးထုိးေစခဲ့ျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း သိရၿပီး  အဆိုပါအခမ္းအနားသို႔ ဘဒၵႏၲတိေလာကာဘိ၀ံသ (တိုင္းေဒသႀကီး သံဃနာယက အက်ဳိးေဆာင္ဆရာေတာ္၊ ဘဒၵႏၲတိကိၡၿႏၵိယာဘိ၀ံသ (ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယကဥကၠ႒)၊ ဘဒၵႏၲရာဇိႏၵာဘိ၀ံသ (ၿမိဳ႕နယ္သံဃနာယက ၀န္ေဆာင္)၊ ေဒၚမိုးမိုးတင္ (လက္ေထာက္ညႊန္မွဴး၊ တိုင္းသာသာနာေရး ဦးစီးဌာန) တို႔ တက္ေရာက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ဘာသာတစ္ခုႏွင့္ တစ္ခုအၾကား အမုန္းတရားပြားမ်ားၿပီး ဘာသာေရး အဓိက႐ုဏ္း ျဖစ္ေစႏိုင္သည့္ ေဟာေျပာမႈမ်ား၊ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးကို အဟန္႔အတားျဖစ္ေစသည့္ ေဟာေျပာမႈမ်ား၊ ႏိုင္ငံေရးပါတီမ်ားအၾကား ဘက္လိုက္ေ၀ဖန္ ေဟာေျပာမႈမ်ားေၾကာင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္ မတ္ ၁၀ ရက္ ရက္စြဲျဖင့္ ဦး၀ီရသူအား တရားေဟာခြင္႔ ပိတ္ပင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ၿပီး လိုက္နာေဆာင္ရြက္ျခင္း မရွိပါက တည္ဆဲဥပေဒမ်ားအရ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိဆုံးျဖတ္ခ်က္မ်ားအေပၚ ဦး၀ီရသူအေနျဖင့္ လူမႈကြန္ရက္အင္တာနက္ စာမ်က္ႏွာမွေသာ္ လည္းေကာင္း၊သတင္းမီဒီယာမ်ားျဖင့္လည္းေကာင္း ဆန္႔က်င္ေ၀ဖန္ ေျပာဆိုျခင္းမ်ား ေဆာင္ရြက္လာပါက ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု သာသနာေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ေၾကညာခဲ့ၿပီး ဦး၀ီရသူကလည္း တရားပြဲမ်ားတြင္ ႏႈတ္ခမ္းကို တိပ္ကပ္ကာ ၀စီပိတ္ တရားပြဲက်င္းပျခင္းျဖင့္ ျပန္လည္တုံ႔ ျပန္လ်က္ရွိသည္။                          

 

Writer: 
မင္းမင္းစိုး