လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စြပ္စြဲ ျပစ္တင္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ေျပာၾကား

တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကာတာႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီးအားေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္ (ဓာတ္ပံု - တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ံုး)

မိမိႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးေဖာ္ေဆာင္မႈ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားႏွင့္ ႏိုင္ငံအေပၚ လူ႕အခြင့္အေရးဆုိင္ရာ စြပ္စြဲျပစ္တင္မႈမ်ားသည္ ၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းတြင္ ရင္ဆုိင္ေနရသည့္ အခက္အခဲမ်ား၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားျဖစ္ၿပီး ယင္းတုိ႔ကို ေအာင္ျမင္စြာ ေျဖရွင္းေက်ာ္လႊားႏိုင္ရန္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံေတာ္အစိုးရႏွင့္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္က ျမန္မာႏိုင္ငံဆုိင္ရာ ကာတာႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး H.E. Mr Hassan Bin Mohamed Rafei Al-Emadi အား ေဖေဖာ္၀ါရီ ၁၆ ရက္ နံနက္ ၁၁ နာရီတြင္ ေနျပည္ေတာ္ရွိ ဘုရင့္ေနာင္ရိပ္သာ ဧည့္ခန္းမေဆာင္၌ လက္ခံေတြ႕ဆံုစဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး၏ သတင္းထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

ယင္းသို႔ေတြ႕ဆံုရာတြင္ တပ္မေတာ္ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္က ႏွစ္ႏိုင္ငံအေနျဖင့္ မိတ္ေဆြႏုိင္ငံမ်ားျဖစ္ၿပီး ၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ျမန္မာႏိုင္ငံ၌ ကာတာႏုိင္ငံ၏ သံ႐ံုးစတင္ဖြင့္လွစ္၍ သံအမတ္ႀကီးတာ၀န္ ထမ္းေဆာင္မႈအတြက္ ၀မ္းေျမာက္ႀကိဳဆုိေၾကာင္း ႏႈတ္ခြန္းဆက္စကား ေျပာၾကား၍ မိမိႏိုင္ငံ၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ေဖာ္ေဆာင္မႈကိစၥရပ္မ်ားတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႐ိုးသားစြာ လိုလိုလားလား ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ား၊ တစ္ဖက္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား အေနျဖင့္ အမွန္တကယ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ရယူလိုစိတ္ႏွင့္ ယံုၾကည္မႈရွိရန္ လုိအပ္သည့္အေျခအေနမ်ား၊ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈရွိေၾကာင္း စြပ္စြဲမႈမ်ားႏွင့္ပတ္သက္၍ ျမန္မာျပည္ေျမာက္ပုိင္းတြင္ ျဖစ္ပြားသည့္ တုိက္ပြဲမ်ားေၾကာင့္ ႐ိုး႐ိုးသားသား တုိက္ပြဲေရွာင္ျပည္သူမ်ားအတြက္ တပ္မေတာ္က အစြမ္းကုန္ကူညီေပးမႈ၊ လူသားခ်င္း စာနာ ေထာက္ထားမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး တပ္မေတာ္၏ Code of Conduct တြင္လည္း ျပ႒ာန္းထားၿပီးျဖစ္၍ တိက်စြာ လုိက္နာေဆာင္ရြက္ေနမႈ အေျခအေနမ်ားႏွင့္ လူ႔အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈမ်ား ရွိပါက ေျဖရွင္းရန္ အဆင္သင့္ ရွိသည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ရခုိင္ျပည္နယ္အေရးကိစၥႏွင့္ ပတ္သက္၍ အဓိကက်သည့္ စာရင္းဇယားမ်ား မွန္ကန္စြာ မွတ္ပုံတင္ရန္လိုအပ္မႈ၊ စိစစ္မွတ္ပံုတင္ၿပီးသူမ်ားကုိ ဥပေဒႏွင့္အညီ ရသင့္သည့္ အခြင့္အေရးမ်ားရရွိေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရန္ လိုအပ္မႈ အေျခအေနမ်ား၊ ယင္းေဒသတြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ လူ႕အခြင့္အေရး ခ်ဳိးေဖာက္မႈ မရွိေၾကာင္းႏွင့္ ခ်ဳိးေဖာက္မႈ တစ္စံုတစ္ရာ ရွိပါကလည္း တစ္ဦးတစ္ေယာက္ခ်င္း၏ မွားယြင္းမႈသာျဖစ္ၿပီး ဥပေဒႏွင့္အညီ အေရးယူမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမႈအတြက္ ၀ိုင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းလုပ္ေဆာင္ေနခ်ိန္တြင္ တပ္မေတာ္အေနျဖင့္ ႏိုင္ငံ မတည္မၿငိမ္ျဖစ္ေစမည့္ ကိစၥရပ္မ်ားကုိ မလုိလားေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ ဗုိလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီးမင္းေအာင္လႈိင္က ဆက္လက္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံးမွ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ယင္းေနာက္ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကာတာႏိုင္ငံသံအမတ္ႀကီး  H.E. Mr Hassan Bin Mohamed Rafei Al-Emadi  က ျမန္မာႏိုင္ငံသို႔ ေရာက္ရွိ တာ၀န္ထမ္းေဆာင္စဥ္ ကာလအတြင္း ျမန္မာႏိုင္ငံတြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး လုပ္ငန္းစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္၍ အခက္အခဲရွိမႈမ်ား၊ လူ႕အခြင့္အေရးအေၾကာင္းျပ၍ အစိုးရအေပၚ ဖိအားေပးေနမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ ၾကားသိရေၾကာင္း၊ မၾကာေသးမီက မေလးရွား ႏုိင္ငံတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ OIC အစည္းအေ၀းတြင္လည္း ယင္းကိစၥႏွင့္ပတ္သက္၍ ဖိအားေပးသည့္အေပၚ နည္းမွန္လမ္းမွန္ျဖင့္ ေျဖရွင္းရန္ အခ်ိန္ေပးေဆာင္ရြက္သင့္သည္ဟု ေဆြးေႏြးခဲ့ေၾကာင္း၊ ျမန္မာႏိုင္ငံအေရး ကိစၥမ်ား တည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေၾကာင္း၊ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးဆုိင္ရာ ကိစၥရပ္မ်ားတြင္လည္း လုိအပ္သည္မ်ား ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပန္လည္ေျပာၾကားခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေတြ႕ဆံုပြဲသို႔ တပ္မေတာ္ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ႏွင့္အတူ ညႇိႏိႈင္းကြပ္ကဲေရးမွဴး (ၾကည္း၊ ေရ၊ ေလ) ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ျမထြန္းဦး၊ ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္႐ုံး (ၾကည္း) မွ တပ္မေတာ္အရာရွိႀကီးမ်ား တက္ေရာက္ၾကၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ ကာတာႏိုင္ငံ သံအမတ္ႀကီး ႏွင့္အတူ ႏုိင္ငံေရးအရာရွိ  Mr.Nazar Fadol တုိ႔ တက္ေရာက္ခဲ့ၾကသည္။

Writer: 
ေအာင္ရဲကို