သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံပညာ မူလတန္းမွစၿပီး ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္သင္ၾကားေပးရန္အဆုိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္း

သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္၍ အေျခခံပညာ မူလတန္းမွစ၍ ပညာေပးလုပ္ငန္းမ်ား ျပဳလုပ္သင္ၾကားေပးရန္ အဆုိကုိ မႏၲေလးတုိင္းေဒသႀကီး လႊတ္ေတာ္တြင္ တင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိသည္။

ေအာင္ေျမသာစံၿမိဳ႕နယ္ မဲဆႏၵနယ္အမွတ္ (၂) မွ ကုိယ္စားလွယ္ ေဒါက္တာေက်ာ္ဦးက သက္ငယ္မုဒိမ္းမႈႏွင့္ အဓမၼျပဳက်င့္မႈမ်ား ႀကိဳတင္ကာကြယ္ႏုိင္ေရးအတြက္ မူႀကိဳႏွင့္ မူလတန္းအရြယ္မ်ားမွစၿပီး သက္ငယ္ကေလး ပညာေပးအစီအစဥ္မ်ား စနစ္တက် သင္ၾကားေပးရန္အဆုိကုိ တင္သြင္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

ေဒါက္တာေက်ာ္ဦးက “ေန႔စဥ္ရက္ဆက္ ပံုႏွိပ္မီဒီယာႏွင့္ ဆုိရွယ္မီဒီယာမ်ားတြင္ အမ်ိဳးမ်ိဳးေသာ သက္ငယ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ၾကားသိေနရၿပီး ကေလးငယ္ရွိသည့္ မိဘတုိင္း သားသမီးငယ္မ်ားအေပၚ ႀကိဳမျမင္ႏုိင္သည့္ အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအတြက္ စုိးရိမ္ေနၾကရသလုိ အမ်ားျပည္သူမ်ား၏ ႐ုပ္ပိုင္းဆုိင္ရာ၊ စိတ္ပုိင္းဆုိင္ရာလံုျခံဳမႈကုိ ထိခုိက္ေနရေၾကာင္း၊ သုေတသနျပဳခ်က္အရ မိန္းကေလးငယ္ သံုးဦးတြင္တစ္ဦး၊ ေယာက္်ားေလးငယ္ ခုနစ္ဦးလွ်င္ တစ္ဦးသည္ ကေလးဘ၀တြင္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိခံခဲ့ရၿပီး အၾကမ္းဖက္ က်ဴးလြန္သူ၏ ၿခိမ္းေျခာက္သည့္ အႏၲရာယ္ကုိ ေၾကာက္ရြံ႕၍လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳးကုိင္ျခယ္လွယ္ျခင္းခံေနရ၍ မည္သူ႔ကုိမွ မေျပာျပၾကေၾကာင္း၊ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕အစည္းတြင္ အလားတူပင္ ၾကမ္းတမ္းယုတ္မာသည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကုိသာမက ညင္သာေသာ မဖြယ္မရာ ထိေတြ႕ခံရျခင္းမ်ားကုိပါ ရွက္စရာတစ္ခုအျဖစ္ ယူဆလ်က္ ရိွျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသည့္ ကေလးမ်ားမွာ ျပန္ေျပာရေကာင္းမွန္း မသိၾကျခင္း၊ ထုိကေလးမ်ား ဆီးသြားရ ၀မ္းသြားရ ခက္သည့္အခါ ေဆး႐ံုေဆးခန္း သြားေရာက္ကုသမွသာ လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသည္ကုိ မိဘမ်ားသိရေၾကာင္း၊ ဥပမာအေနျဖင့္ အိမ္ေထာင္မရိွေသာ သမီးရည္းစားမရွိေသာ မိဘႏွစ္ပါးက်န္းမာေသာ ကေလးမေလးတစ္ဦးတြင္ အိပ္ခ်္အုိင္ဗီြပုိး ရွိေနသျဖင့္ ေမးျမန္းရာ တစ္ခိ်န္က လူသိမခံ၀့ံခဲ့သည့္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈကုိ ၾကံဳခဲ့ရျခင္းျဖစ္သည္ကုိ သိရေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔လိင္အၾကမ္းဖက္ခံရသည္ကုိ သိရွိရေသာ တခ်ိဳ႕မိဘမ်ားသည္လည္း မိမိႏွင့္မိမိသားသမီး အရွက္ႏွင့္သိကၡာကုိ ငဲ့ကြက္ကာ တုိင္ၾကားျခင္းမရွိဘဲ ေျဖရွင္းၾကေၾကာင္း၊ ထုိအရွက္တရားကုိ လက္နက္အျဖစ္ အသံုးခ်ကာ သက္ငယ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားကို အႀကိမ္ႀကိမ္ က်ဴးလြန္ကာ အတင့္ရဲေနၾကေၾကာင္း၊ ပတ္၀န္းက်င္မွ လူမ်ားကလည္း ထိုအၾကမ္းဖက္ခံရေသာ ကေလးမ်ားကုိ ၀ိုင္း၀န္းကူညီ အားေပးသင့္ပါလ်က္ ခြဲျခားဆက္ဆံခံရျခင္းတုိ႔ေၾကာင့္ လူၾကားထဲ မ၀င္ဆံ့ရဲသည့္ ကေလးအျဖစ္သုိ႔ ေရာက္ရွိသြားသည္ကုိ ျမန္မာ့လူ႔အဖြဲ႕တြင္ ေတြ႕ျမင္ေနရေၾကာင္း စသည္တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခဲ့သည္။

ဆက္လက္၍ အဆုိတင္သြင္းသူ ေဒါက္တာ ေက်ာ္ဦးသည္သူ၏ ဆရာ၀န္သက္တမ္းတြင္ ကေလးသူငယ္ လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ သံုးႀကိမ္ၾကံဳေတြ႕ခဲ့ရေၾကာင္း၊ ထုိသုိ႔ကေလးငယ္မ်ား လိင္အၾကမ္းဖက္မႈ ၾကံဳေတြ႕ရသည့္ မိဘမ်ားသည္ အခ်ိန္ၾကာလာသည့္အခါ တျခားအရပ္ေဒသမ်ားသို႔ ေျပာင္းေရႊ႕သြားၾကေၾကာင္း၊ ဖခင္အရင္းျဖစ္သူ ကုိယ္တုိင္ ၁၂ ႏွစ္သမီးကုိ အဓမၼျပဳက်င့္ေသာေၾကာင့္ ကုိယ္၀န္ေျခာက္လရမွသာ သိရသည့္ စသည့္ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားေနရေၾကာင္း တင္ျပခဲ့သည္။

ထုိ႔ေၾကာင့္ သက္ငယ္အၾကမ္းဖက္မႈမ်ား ေလ်ာ့က်ေရးအတြက္ေသာ္ လည္းေကာင္း၊ ႀကိဳတင္ကာကြယ္မ်ား ျပဳလုပ္ရန္လည္းေကာင္း၊ ျပည္သူအမ်ားက ၀ုိင္း၀န္းပါ၀င္လာေစေရး တုိ႔အတြက္ ပညာေပးသင္ၾကားမႈ အစီအစဥ္ကုိ ကေလးအရြယ္သံုးႏွစ္မွ ၁၂ ႏွစ္အရြယ္မွစၿပီး စတင္ေဆာင္ရြက္ရန္ အဆုိတင္သြင္းခဲ့ေၾကာင္း သိရသည္။

ေဒါက္တာေက်ာ္ဦး အဆုိတင္သြင္းမႈကုိ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္တစ္ဦးက ေထာက္ခံေဆြးေႏြးခဲ့ၿပီး အဆုိႏွင့္ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးလုိသည့္ ကုိယ္စားလွယ္မ်ားက စာရင္းေပးသြင္းႏုိင္ေၾကာင္း လႊတ္ေတာ္ကေၾကညာခဲ့ကာ ေနာက္ရက္တြင္ ေဆြးေႏြးမည္ျဖစ္သည္။

Writer: 
ယဥ္မ်ိဳးသြယ္