ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက အစုိးရႏွင့္အတူ လက္တြဲပူးေပါင္း၍ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္းအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သမၼတဦးထင္ေက်ာ္ ေျပာၾကား

ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္က ကခ်င္ျပည္နယ္ ျမစ္​ႀကီးနားမ​ေနာကြင္​းတြင္​ (၆၉) နွစ္​​ေျမာက္​ ကခ်င္​ျပည္​နယ္​​ေန႔ အခမ္းအနား က်င္​းပ​ေနစဥ္​

ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ ေအာင္ျမင္ေစရန္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက အစုိးရႏွင့္အတူ လက္တြဲပူးေပါင္း၍ ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း  ႏိုင္ငံေတာ္သမၼတဦးထင္ေက်ာ္က ေျပာၾကားသည္။

ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ အခမ္းအနားသုိ႔ ေပးပုိ႔သည့္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ သမၼတ ဦးထင္ေက်ာ္က ထုိသုိ႔ ထည့္သြင္းေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အဆုိပါ သ၀ဏ္လႊာ၌ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ က်ေရာက္သည့္ (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔ျဖစ္သည့္ ေန႔ထူးေန႔ျမတ္ အခါသမယတြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္အတြင္း မွီတင္းေနထုိင္လ်က္ရွိၾကသည့္ တုိင္းရင္းသား ညီအစ္ကုိေမာင္ႏွမ ျပည္ေထာင္စုသား အားလုံးေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာ မဂၤလာအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စုံၾကပါေစေၾကာင္း ဆုမြန္ေကာင္းေတာင္းပါေၾကာင္း၊ လြတ္လပ္ေရးရရွိၿပီး ၁၉၄၈ခုႏွစ္၊ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္တြင္ ကခ်င္ျပည္နယ္ ေကာင္စီညီလာခံ၏ ပထမဆုံးအစည္းအေ၀းက်င္းပခဲ့ၿပီး ကခ်င္ျပည္နယ္ေကာင္စီ အစည္းအေ၀းက ကခ်င္ျပည္နယ္အစုိးရအဖြဲ႕ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ျခင္းကုိ ဂုဏ္ျပဳသည့္ အေနျဖင့္ ဇန္န၀ါရီ ၁၀ ရက္ ကုိ “ကခ်င္ျပည္နယ္ေန႔” အျဖစ္ သတ္မွတ္ျပ႒ာန္းခဲ့ၿပီး ႏွစ္စဥ္က်င္းပခဲ့ကာ ယေန႔မွာဆုိရင္ (၆၉) ႏွစ္ေျမာက္ခဲ့ၿပီျဖစ္ေၾကာင္းႏွင့္ ကခ်င္ျပည္နယ္တြင္ ခ႐ုိင္ေလးခ႐ုိင္၊ ၿမိဳ႕နယ္ ၁၈ ၿမိဳ႕နယ္၊ ၿမိဳ႕ ၃၀ ၿမိဳ႕ ပါ၀င္ၿပီး ဂ်ိန္းေဖာ့၊ ရ၀မ္၊ လီဆူ၊ လာခ်ိတ္၊ ေလာ္ေ၀ၚ၊ ဇုိင္၀ါး စသည့္ ကခ်င္မ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား၊ တုိင္းေလ၊ တုိင္လိုင္၊ တိုင္းလံု၊ တုိင္းဆာ၊ တုိင္းခႏၲီး စသည့္ရွမ္းမ်ိဳးႏြယ္စုႏွင့္ ဗမာတုိင္းရင္းသားမ်ိဳးႏြယ္စုမ်ား အျပင္ အျခားတုိင္းရင္းသား မ်ိဳးႏြယ္စုအပါအ၀င္ လူဦးေရ စုစုေပါင္း ၁၆ သိန္းေက်ာ္ေသာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးမ်ား အတူတကြ ခ်စ္ၾကည္ရင္းႏွီးစြာ စုေပါင္းေနထုိင္ၾကသည့္  ျပည္နယ္တစ္ခုလည္း ျဖစ္ပါေၾကာင္း  သမၼတက သ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းေပးပုိ႔ခဲ့သည္။

ထုိ႔အတူ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ ေရႊ၊ ေက်ာက္စိမ္းစသည့္ အဖုိးတန္သယံဇာတမ်ား ေပါၾကြယ္၀သကဲ့သို႔ အေရွ႕ေတာင္အာရွ၏ တစ္ခုတည္းေသာ ႏွင္းဖုံးေတာင္တန္းမ်ားရွိၿပီး အလြန္သာယာလွပသည့္ သဘာ၀ပတ္၀န္းက်င္မ်ားကုိ ပုိင္ဆုိင္ထားေၾကာင္း၊ ထုိ႔ျပင္ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ အသက္ေသြးေၾကာဟု ဆုိႏုိင္သည့္ ဧရာ၀တီျမစ္စတင္ျမစ္ဖ်ားခံရာ ေဒသတစ္ခုလည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထုိကဲ့သုိ႔ သာယာလွပ၍ သယံဇာတ ေပါၾကြယ္၀သည့္ ကခ်င္ျပည္နယ္သည္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ားေၾကာင့္ သဘာ၀ အလွအပမ်ားကုိလည္း မခံစားႏုိင္၊ သယံဇာတမ်ားကိုလည္း ဖြံ႕ၿဖိဳးေရး လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ထိေရာက္စြာ အသုံးမျပဳႏုိင္ ဘဲျဖစ္ေနရေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို အေကာင္အထည္ေဖာ ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းၿပီး တရားဥပေဒစုိးမုိးမွသာ ေအာင္ျမင္နုိင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္နယ္တစ္ခုလုံး ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေရး ေဆာင္ရြက္ရာတြင္လည္း နယ္ေျမတည္ၿငိမ္ေအးခ်မ္းမွသာ ေဒသအသီးသီး၊ က႑အသီးသီးဟန္ခ်က္ ညီညီ ဖြံ႕ၿဖိဳးတုိးတက္လာမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပည္နယ္အတြင္း ေနထုိင္ၾကသည့္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူမ်ားသည္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး၏ အရသာကုိ သိရွိၿပီးျဖစ္သကဲ့သုိ႔ ယခုအခ်ိန္တြင္လည္း ၿငိမ္းခ်မ္းေရးကို အလြန္ေတာင့္တလ်က္ရွိၾကၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္မွာလည္း ျပည္သူတစ္ရပ္လုံး၏ ႀကီးမားသည့္ဆႏၵျဖစ္သည္ဟု သ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းေဖာ္ျပထားသည္။ 

ထုိ႔ျပင္ သ၀ဏ္လႊာတြင္ သမၼတက လက္ရွိအခ်ိန္သည္ အတိတ္သမုိင္းက အေၾကာင္းအမ်ိဳးမ်ိဳးေၾကာင့္ ေပၚေပါက္ခဲ့ရသည့္ လက္နက္ကုိင္ပဋိပကၡမ်ား ခ်ဳပ္ၿငိမ္းကာ ေရရွည္တည္တံ့မည့္ စစ္မွန္သည့္ ထာ၀ရၿငိမ္းခ်မ္းေရးရရွိရန္ တိုင္းရင္းသားအားလုံးက စိတ္ရင္းမွန္ျဖင့္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ရမည့္ အခ်ိန္လည္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏုိင္ငံေတာ္အစုိးရ အေနျဖင့္လည္း ျပည္ေထာင္စုၿငိမ္းခ်မ္းေရး ညီလာခံ-၂၁ရာစုပင္လုံ ပထမအႀကိမ္ အစည္းအေ၀းကုိ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၃၁ မွ စက္တင္ ဘာ ၃ရက္အထိ ေနျပည္ေတာ္တြင္ က်င္းပခဲ့ေၾကာင္း၊ ညီလာခံ၏ အႏိၲမရည္မွန္းခ်က္မွာ ျပည္တြင္းၿငိမ္းခ်မ္းေရးမွတစ္ဆင့္ ဒီမုိကေရစီ ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စု တည္ေဆာက္ရန္ ရည္ရြယ္ထားၿပီး ႏုိင္ငံေရးျပႆနာမ်ားကုိ ႏုိင္ငံေရးနည္းလမ္းျဖင့္ ေျဖရွင္းႏုိင္ရန္ႏွင့္ တုိင္းရင္းသားမ်ား၏ အေျခခံအခြင့္အေရး၊ တန္းတူညီမွ်ေရးတုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးသည့္ လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးအေျဖရွာၾကရန္ျဖစ္ေၾကာင္း ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။

ကခ်င္ျပည္နယ္အပါအ၀င္ တစ္နုိင္ငံလုံး ၿငိမ္းခ်မ္းမႈရရွိေရးအတြက္ အမ်ိဳးသားျပန္လည္သင့္ျမတ္ေရးႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ဗဟုိဌာနကုိ ဖြဲ႕စည္းေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိၿပီး ၿငိမ္းခ်မ္းေရးလုပ္ငန္းစဥ္ႀကီးတစ္ရပ္လုံး ေအာင္ျမင္ေစရန္ တုိင္းရင္းသားျပည္သူတစ္ရပ္လုံးက လက္တြဲပူးေပါင္းၿပီး ၀ုိင္း၀န္းႀကိဳးပမ္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေပးၾကရန္ လုိအပ္လ်က္ရွိေၾကာင္း သ၀ဏ္လႊာတြင္ ထည့္သြင္းေျပာၾကားသည္။                                             

Writer: 
ဇာလီျမင့္ဦး