<

ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး ဦးေအာင္ႏုိင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုျခင္း

လတ္တေလာတြင္ ရန္ကုန္၊ မႏၲေလးၿမိဳ႕ႀကီးအခ်ဳိ႕တြင္ မႈခင္းျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားလ်က္ရိွၿပီး မႏၲေလးၿမိဳ႕တြင္ ညပိုင္းအခ်ိန္မ်ား၌ ျပည္သူမ်ားမွ မိမိတို႔ ရပ္ကြက္တြင္ လံုျခံဳေရးအတြက္ ကိုယ္ထူ ကိုယ္ထ လုပ္ကိုင္မႈမ်ားကိုလည္း ျပဳလုပ္လာၾကသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အမ်ဳိးသားဒီမိုကေရစီအဖြဲ႕ခ်ဳပ္အစိုးရ လက္ထက္တြင္ တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္မည္ဟု ေၾကြးေၾကာ္ထားေသာ္လည္း တရားဥပေဒစိုးမိုးေရးမွာ ထိေရာက္မႈ မရိွေသးေပ။ ရန္ကုန္တိုင္းေဒသႀကီးတြင္လည္း မႈခင္းက်ဆင္းေရး လုပ္ငန္းမ်ားကို လုပ္ေဆာင္လ်က္ရိွရာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးဌာနႏွင့္ တရားမွ်တမႈဆုိင္ရာ လုပ္ငန္းမ်ား ေပါင္းစပ္ညိႇႏိႈင္းေရးအဖြဲ႕ခြဲမ်ား ဖြဲ႕စည္းကာ ေဆာင္ရြက္လ်က္ ရိွသည္။ အဖြဲ႕ခြဲက ေက်ာက္တံတားၿမိဳ႕နယ္တြင္ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္က ျပဳလုပ္သည့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး အသိပညာေပး ေဟာေျပာပြဲႏွင့္ ေဆြးေႏြးညိႇႏိႈင္းပြဲသုိ႔ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားသူႀကီးခ်ဳပ္ကုိယ္စား တက္ေရာက္လာေသာ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီး တရားလႊတ္ေတာ္ တရားသူႀကီး ဦးေအာင္ႏုိင္ကုိ လက္ရိွ တရားဥပေဒစိုးမိုးမႈ အေျခအေနမ်ား၊ တရားစီရင္ေရး လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး မီဒီယာမ်ား၏ ေမးျမန္းမႈမ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕ကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

“ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့သူေတြ သိပ္မ်ားေနရင္ တရားဥပေဒ မစုိးမိုးလုိ႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္ ”

■ ေမး ။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးဖုိ႔ဆုိရင္ အခ်က္အလက္ေလး နည္းနည္းေလာက္ ေျပာျပေပးပါ။

■ ေျဖ ။ ကြၽန္ေတာ္ ေျပာခ်င္တာက၊ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ပါဆင္နယ္ေပါ့ေနာ္။ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ အေတြ႕အၾကံဳ ကြၽန္ေတာ္ရထားတဲ့ သင္ခန္းစာေတြအရ ေျပာမယ္ဆုိရင္ေတာ့ လူတစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ေယာက္ခ်င္းက တရားဥပေဒကုိ လုိက္နာလာတဲ့ေန႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ျဖစ္မွာပါ။ လူတစ္ဦးခ်င္း တစ္ေယာက္ခ်င္းက ဥပေဒကုိ လုိက္နာရေကာင္းမွန္း မသိသမွ်ပတ္လုံး ျပစ္မႈေတြ၊ ရာဇ၀တ္မႈေတြ ဆုိတာလည္း ေပၚေနမွာပဲ ျဖစ္ပါတယ္။

■ ေမး ။ တရားဥပေဒ စုိးမုိးဖုိ႔ဆုိရင္ ရပ္ကြက္ထဲ က ရပ္/ေက်းေတြကုိ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေပးရမယ္ ဆုိတာ နည္းနည္းေလာက္ ျပန္ရွင္းျပေပးပါ။

■ ေျဖ ။ ရပ္/ေက်း အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြမွာက ရပ္ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ဖုိ႔အတြက္ တာ၀န္ေတြ၊ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြ ေပးထားၿပီး ျဖစ္တယ္။ ကုိယ့္ရဲ႕ ရပ္ကြက္ထဲမွာရွိတဲ့ သူေတြ ဥပေဒကုိ ေဖာက္ဖ်က္ က်ဴးလြန္လာရင္ စတင္ အေရးယူရမယ့္ သူက သူပဲျဖစ္တယ္။ စတင္ ပညာေပးရမယ့္ သူကလည္း သူပဲျဖစ္တယ္။ စတင္ၿပီးေတာ့ တင္ျပ တုိင္ၾကားေပးရမယ့္ သူကလည္း သူပဲ ျဖစ္တယ္။ ေနာက္ဆုံး အနည္းဆုံး အသံခ်ဲ႕ စက္ဖြင့္တာကအစ ထိန္းေက်ာင္းရမယ့္ တာ၀န္က ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴး ဥပေဒထဲ မွာပါတယ္။ အဲဒီေတာ့ ရပ္/ေက်းအုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးသည္ အေျခခံအက်ဆုံး ျဖစ္တယ္။ လူထု နဲ႔ အနီးစပ္ဆုံး ျဖစ္တယ္။ သူ႕ရဲ႕ အစုအဖြဲ႕ ေလးဟာ ေသးေသးေလး ျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒီ ေသးေသးေလးက စၿပီးေတာ့ ဥပေဒစုိးမုိးေအာင္၊ တရားဥပေဒကုိ ေလးစား လုိက္နာခ်င္လာေအာင္၊ နာခံတတ္ေသာစိတ္ ျဖစ္လာေအာင္ သူလုပ္ေပးႏုိင္မယ္ဆုိရင္ တစ္ရပ္ကြက္ကေန ႏွစ္ရပ္ကြက္၊ ႏွစ္ရပ္ကြက္ကေန တစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ တစ္ၿမိဳ႕နယ္ကေန ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္၊ ႏွစ္ၿမိဳ႕နယ္ကေန တစ္ခ႐ိုင္၊ တစ္ခ႐ိုင္ကေန တစ္တုိင္းျပည္လုံး ျဖစ္သြားရင္ တရားဥပေဒ စုိးမုိးလာပါလိမ့္မယ္လို႔ ေမွ်ာ္လင့္ပါတယ္။

■ ေမး ။ ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ လတ္တေလာ သူတုိ႕ေတြ ရဲ႕ လုပ္ပုိင္ခြင့္ေတြက ရၿပီလားဆရာ။

■ ေျဖ ။ ရွိပါတယ္။ ဥပေဒနဲ႔ကုိ ျပ႒ာန္း ၿပီးသားပါ။ ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရးဥပေဒ။ တစ္ဦးခ်င္းရဲ႕ လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္မႈေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။ တခ်ဳိ႕က်ေတာ့လည္း ရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကို မဖတ္မိတာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ ဖတ္ၿပီးေတာ့ သေဘာ မေပါက္တာလည္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္။ သူတုိ႔ကုိလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ၿမိဳ႕နယ္တုိ႔ ခ႐ိုင္တုိ႔က ေခၚၿပီး ေတာ့ ဒီရပ္ကြက္ သုိ႔မဟုတ္ ေက်းရြာအုပ္ခ်ဳပ္ေရး ဥပေဒကုိ ရွင္းလင္းတင္ျပဖုိ႔လည္း ေဆာင္ရြက္ၾကပါတယ္။ ရွင္းလည္း ရွင္းေပးၾကပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ ရပ္ကြက္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေတြ ေျပာင္းေျပာင္း သြားတဲ့အခါမွာေတာ့ လက္လွမ္းမီေအာင္ ၿမိဳ႕နယ္က လုိက္မေပးႏုိင္တဲ့ သေဘာလည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါတယ္။

■ ေမး ။ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး အမ်ားက ေ၀ဖန္ေနတာလည္း ဆရာရဲ႕ အျမင္ေလး ေျပာျပေပးပါဦး။

■ ေျဖ ။ တရားစီရင္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ အမ်ားက ေ၀ဖန္ေနတဲ့ဟာ အားလုံးကုိ မဟုတ္ဘူး၊ မမွန္ဘူးလုိ႔ ဆုိခ်င္ပါတယ္။ အခ်ိဳ႕ ေနရာေတြမွာ ရွိေကာင္း ရွိေနမွာပါ။ သုိ႔ေသာ္ ကြၽန္ေတာ္ခုနက တင္ျပသြားခဲ့တာေတာ့ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ စိတ္ထဲမွာေတာ့ျဖင့္၊ ကြၽန္ေတာ့္ရဲ႕ ႏွလုံးသားထဲမွာေတာ့ျဖင့္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရးစိတ္ကေလး ရွိေနတဲ့အတြက္ ရွက္တယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး အေျပာခံရမွာ ရွက္တယ္။ ဒီလုိမ်ဳိး မျဖစ္ေအာင္ ကြၽန္ေတာ္ ႀကိဳးစားၿပီးေနတယ္ဆုိတာ ေျပာတာပါ။

■ ေမး ။ ရန္ကုန္တုိင္းေဒသႀကီးရဲ႕ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ၊ လက္ရွိ တရားဥပေဒ ဘယ္ေလာက္ထိ စုိးမုိးမႈအေျခအေနေလး ေျပာျပေပးပါဆရာ။

■ ေျဖ ။ တရားဥပေဒ ဘယ္ေလာက္ထိ စုိးမုိးလဲဆုိတာ လူေတြ ဘယ္ေလာက္ထိ ျပစ္မႈမ်ားမ်ား က်ဴးလြန္သလဲဆုိတာ ၾကည့္လုိက္ရင္ သိပါတယ္။ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တဲ့သူေတြ သိပ္မ်ားေနရင္ တရားဥပေဒ မစုိးမိုးလုိ႔ဘဲ ျဖစ္ပါတယ္။

■ ေမး ။ ဟုတ္ကဲ့ ဆရာ။ ဒီရက္ပိုင္းအတြင္းမွာ တရားဥပေဒ မစုိးမုိးတဲ့ ပုံစံမ်ဳိး ေန႔ခင္းေၾကာင္ေတာင္မွာ သာေကတတုိ႔၊ ဒလတုိ႔မွာ ျဖစ္ေနတယ္ ဆရာ။ အဲဒါေတြက ဘယ္လုိ သေဘာမ်ဳိး သက္ေရာက္လဲ ဆရာ။

■ ေျဖ ။ အဲဒါေတြက ျပစ္မႈက်ဴးလြန္တာျဖစ္လုိ႔ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈ အားနည္းသြားတယ္လုိ႔ ေျပာရမွာေပါ့။ ေလ်ာ့နည္းသြားဖုိ႔က ျပည္သူလူထုေတြက တစ္ဦးခ်င္း၊ တစ္ဦးခ်င္း။ အခုက်ဴးလြန္ေနတဲ့ သူေတြကသာ ျပစ္မႈက်ဴးလြန္ခ်င္တဲ့ စိတ္မရွိဘူးဆုိရင္ တရားဥပေဒစုိးမုိးမႈေတြ ျဖစ္လာမွာပါ။

■ ေမး ။ ဆရာတုိ႔ အဖြဲ႕အေနနဲ႔ ဘယ္လိုမ်ဳိး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္သြားဖုိ႔ရွိလဲ။ ဘယ္လုိမ်ဳိး အၾကံေပးတာေတြ ရွိမလဲခင္ဗ်။

■ ေျဖ ။ အဲဒီအတြက္လည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔က ပညာေပးတာကလြဲလုိ႔ အတင္းအဓမၼ ေသြးေဆာင္ဖုိ႔ ခက္ပါတယ္။ ပညာေပးတဲ့ က႑ကေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေပးႏုိင္ပါတယ္။

■ ေမး ။ ဟုတ္ကဲ့ပါဆရာ။ ျပည္သူေတြ လုံး၀ ျပစ္မႈမက်ဴးလြန္ေအာင္ လုပ္မွ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး ျဖစ္မယ္ဆုိေတာ့ အဲဒီအဆင့္ အေနအထားကေကာ ဆရာ။

■ ေျဖ ။ အဲဒါက အမ်ားျပည္သူ။ ျပည္သူလူထုရဲ႕ အမ်ား၊ ပူးေပါင္းပါ၀င္မႈနဲ႔ စိတ္ထဲမွာ ခုနက ကြၽန္ေတာ္ေျပာသလုိေပါ့ေနာ္ တရားဥပေဒစုိးမုိးေရး မ်ဳိးေစ့ေလးကုိ စိုက္ပ်ိဳးသြား ဖုိ႔ အဓိက က်ပါတယ္။ ၾကည္ႏိုင္

September 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.