<

MATA အဖြဲ႕၏ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးႏွင့္ ဆက္သြယ္ေမးျမန္းျခင္း

“တိုင္းျပည္ရဲ႕လုိအပ္ခ်က္ဆုိတာ မွန္ေပမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒုကၡေတြနဲ႔ ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ အက်ဳိးအျမတ္ဆုိတာ ရွိရဲ႕လား ဆုိတာေတြကုိ သုံးသပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကုိ အစုိးရကုိ တိုက္တြန္းမႈေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစုိးရအေနနဲ႔ . . .”

ရွမ္းျပည္နယ္ေတာင္ပုိင္း၊ ေတာင္ႀကီးခ႐ုိင္ တီက်စ္ေဒသအတြင္းရွိ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံေၾကာင့္ ေဒသအတြင္း ေလထုႏွင့္ ေရထုညစ္ညမ္းမႈ ဆုိးရြားစြာ ျမင့္မားလ်က္ရွိၿပီး ေနာက္ဆက္တြဲ အက်ဳိးဆက္ကို ေဒသခံမ်ား ခံစားေနရျခင္းေၾကာင့္ စက္႐ုံရပ္ဆုိင္းေပးရန္ တီက်စ္ေဒသခံမ်ား၊ ျမန္မာႏုိင္ငံ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈႏွင့္ တာ၀န္ယူမႈ၊ တာ၀န္ခံမႈဆုိင္ရာ အရပ္ဘက္ မဟာမိတ္အဖြဲ႕ (MATA) ႏွင့္ မိတ္ဖက္ ကြၽမ္းက်င္ပညာရွင္တုိ႔က အစုိးရႏွင့္ အမ်ားျပည္သူ သိရွိေစရန္ သတင္းစာရွင္းလင္းမႈကုိ ေတာင္ႀကီးႏွင့္ ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တုိ႔တြင္ လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည္။

ထုိသုိ႔ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံနဲ႔ ပတ္သက္၍ ေဒသအတြင္း ေလထုနဲ႔ေရထု စမ္းသပ္စစ္ေဆးမႈမ်ား လုပ္ေဆာင္ခဲ့သည့္ (MATA) အဖြဲ႕၏ ဗဟုိဦးေဆာင္ေကာ္မတီ၀င္ ဦးေအာင္ေက်ာ္မုိးနဲ႔ ေမးျမန္းထားမႈကို ေဖာ္ျပအပ္ပါသည္။

ေမး ။ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး  လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး MATA အေနနဲ႔ ၀င္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ျဖစ္ခဲ့ပုံကုိ အရင္ဆုံးေျပာျပေပးပါ။

ေျဖ ။ အဓိက,ကေတာ့ ဒီျပႆနာ ျဖစ္ေပၚေနတဲ့ကိစၥကုိစၿပီး ၀င္ေရာက္ျဖစ္တာက ၂၀၁၄ ခုႏွစ္မွာ စတင္ခဲ့ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ စတင္သိခဲ့တာက ဒီစက္႐ုံအေၾကာင္းကုိ Eleven Media ကပဲ ေဖာ္ျပခဲ့တာေတြရွိတယ္။ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္မွာ ရပ္ဆုိင္းလိုက္တယ္ ဆုိတဲ့အေၾကာင္းကုိ ေဖာ္ျပခဲ့တယ္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္မွာေတာ့ စက္႐ုံကုိ တင္ဒါေပးလိုက္တယ္ဆုိတဲ့ သတင္းအခ်က္အလက္ေတြကုိ ၾကားရတယ္။ ဒါကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔အေနနဲ႔ ေဒသခံေတြအတြက္ စုိးရိမ္တယ္။ အဲဒါေၾကာင့္ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အတြင္းမွာပဲ လူထုလႈပ္ရွားမႈေတြ အေနနဲ႔ လုပ္ဖုိ႔ျပင္ဆင္ခဲ့တာေတြ ရွိပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အဲဒီအခ်ိန္မွာ တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးေနတဲ့ ၂၀၁၅ ခုႏွစ္ အေထြေထြေရြးေကာက္ပြဲ ရွိေနတဲ့အတြက္ လူထုလႈပ္ရွားပြဲလုပ္မယ့္ ကိစၥက ျပည္သူ႔ကို အေႏွာင့္အယွက္ျဖစ္မွာ စုိးတဲ့အတြက္ ေနာက္ကုိဆုတ္လိုက္ပါတယ္။ ေနာက္ဆုတ္ၿပီး ဒီကိစၥကုိ ေစာင့္ဆုိင္းပါတယ္။ အရပ္သားအစုိးရ တက္လာၿပီးေနာက္ပုိင္းမွာ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ ဧၿပီလမွာပဲ ဒီစက္႐ုံကုိ EIA (ပတ္၀န္းက်င္ထိခုိက္မႈ ဆန္းစစ္ေရး) လုပ္ဖုိ႔ ဆုိၿပီးေတာ့ စတင္လာတာကုိ ေတြ႕ရပါတယ္။ ၿပီးေတာ့ လူထုေတြ႕ဆုံပြဲဆုိၿပီး ျပဳလုပ္လာတဲ့အခါမွာ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သြားတက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ တက္ေရာက္တဲ့ အခါမွာလည္း ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လူမႈအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြကုိ ေဆြးေႏြးခြင့္ မေပးပါဘူး။ ေကာ္မတီက ရွင္းျပတယ္။ ၀န္ႀကီးေတြက စကားေျပာတယ္။ ကုိယ္စားလွယ္ေတြက စကားေျပာတယ္။ လူမႈအရပ္ဘက္ အဖြဲ႕အစည္းေတြက ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ ေဆြးေႏြးခြင့္ေပးပါလုိ႔ ေတာင္းေတာ့မွ ည ၉ နာရီမွသာ ေဆြးေႏြးခြင့္ ေပးမယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ေဆြးေႏြးပြဲမွာလည္း သူတုိ႔ဇာတ္တိုက္ထားတဲ့သူ တစ္ေယာက္တည္းကပဲ ေမးခြန္းေတြကုိ ဒုိင္ခံေမးေနတယ္။ ေျပာခြင့္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ကုိ မေပးတဲ့အတြက္ လူထုကန္႔ကြက္မႈေတြ စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ အစုိးရသစ္ ေျပာင္းလဲလာတဲ့ အခ်ိန္မွာလည္း စက္႐ုံနဲ႔ ပတ္သက္တဲ့ သတင္းေတြကို မ်က္ျခည္မျပတ္ နားေထာင္ပါတယ္။ စက္႐ုံနဲ႔ပတ္သက္လုိ႔ မီဒီယာေတြကေနတစ္ဆင့္ ကန္႔ကြက္ေၾကာင္း အစုိးရကုိ ေျပာၾကားမႈေတြ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ေဒသခံေတြရဲ႕ ဒုကၡကုိ ၾကည့္ၿပီး အရပ္သား အစုိးရအေနနဲ႔ ကူညီေဆာင္ရြက္ေပးဖုိ႔ စက္႐ုံကုိ ျပန္လည္ဆန္းစစ္ဖို႔၊ စာခ်ဳပ္စာတမ္းေတြကုိ ျပန္လည္စစ္ေဆးဖုိ႔ကုိပါ။ တိုင္းျပည္ရဲ႕ လုိအပ္ခ်က္ဆုိတာ မွန္ေပမယ့္ ျပည္သူေတြရဲ႕ ဒုကၡေတြနဲ႔   ႏႈိင္းယွဥ္ၾကည့္ရင္ အက်ဳိးအျမတ္ဆုိတာ ရွိရဲ႕လား ဆုိတာေတြကုိ သုံးသပ္ၿပီး လုပ္ေဆာင္ဖို႔ကုိ အစုိးရကုိ တိုက္တြန္းမႈေတြ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ လုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒါေပမဲ့ အစုိးရအေနနဲ႔ ဘာေတြလုပ္လိုက္လဲဆုိရင္ စက္႐ုံကုိ EIA လုပ္ဖုိ႔ဆုိၿပီးေတာ့ စမ္းသပ္လည္ပတ္ခြင့္ ေပးလိုက္ပါတယ္။ အဲဒီလုိ စမ္းသပ္ခြင့္ ေပးလိုက္တာနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အ့ံၾသပါတယ္။ EIA ဆုိတာက လုပ္ငန္းမစမီကတည္းက အရင္လုပ္ေဆာင္ရတဲ့ ကိစၥပါ။ ဒါေပမဲ့ စက္႐ုံလည္ပတ္ၿပီးေတာ့မွ EIA လုပ္တယ္ ဆုိတာက ေတာ္ေတာ္ကုိ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လြဲမွားမႈႀကီး တစ္ရပ္ျဖစ္ၿပီး ႏုိင္ငံတကာ က်င့္၀တ္ေတြနဲ႔ လြဲေခ်ာ္စြာ လုပ္ေဆာင္မႈ ျဖစ္ပါတယ္။ ႏုိင္ငံတကာမွာ စက္႐ုံတစ္ခု လည္ပတ္ေတာ့မယ္ဆုိရင္ EIA လုပ္ေတာ့မွပဲ ေဆာင္ရြက္ရတာပါ။ အဲဒီေတာ့ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းျပည္ကပဲ ထူးထူးဆန္းဆန္းနဲ႔ ဒီလုိမ်ဳိးလုပ္တဲ့အခါ ဥပေဒကုိ အလြဲသုံးစား လုပ္ၿပီးေတာ့ အက်ဳိးစီးပြားကုိပဲ မ်က္ႏွာမူတယ္။ ျပည္သူ႔အက်ဳိးကုိ မ်က္ကြယ္ျပဳေနတယ္လုိ႔ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ယူဆပါတယ္။ အဲဒီအတြက္ MATA အေနနဲ႔စတင္ၿပီးေတာ့ ဒီစက္႐ုံကိစၥကုိ စနစ္တက် ေျပာဆုိႏုိင္ဖို႔အတြက္ ျပင္ဆင္ခဲ့ၾကပါတယ္။

ေမး ။ ဆုိေတာ့ လက္ရွိ တီက်စ္ေဒသမွာ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲ။

ေျဖ ။ လက္ရွိ တီက်စ္မွာ ဘာေတြျဖစ္ေနလဲဆုိေတာ့ ပညာရွင္ေတြရဲ႕ သုံးသပ္ခ်က္ေတြအရဆုိရင္ ေဒသအတြင္းမွာ ေလထုညစ္ညမ္းမႈေတြ၊ ေရေတြ အဆိပ္သင့္ေနတဲ့ ကိစၥေတြ ျဖစ္ေနပါတယ္။ ကုမၸဏီရဲ႕ တာ၀န္ယူမႈ တာ၀န္ခံမႈေတြကလည္း သူတုိ႔အက်ဳိးစီးပြား အတြက္ပဲ ျဖစ္ေနတယ္။ အစုိးရဘက္ကလည္း မ်က္ကြယ္ျပဳေနတယ္။ ဒီကိစၥကုိ စနစ္တက်နဲ႔ ျပန္လည္စီစစ္ရမယ့္အစား မ်က္ကြယ္ျပဳၿပီးေတာ့ တုိင္းျပည္ရဲ႕ လိုအပ္ခ်က္အရပဲဆုိတဲ့ ေခါင္းစဥ္တပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာေနတယ္။ ေဒသအတြင္းမွာ လူေတြ ဒါကုိ ရဲရဲတင္းတင္း ေျပာခ်င္တယ္။ ဒါေပမဲ့ ပအုိ၀္းကုိယ္ပုိင္ အုပ္ခ်ဳပ္ခြင့္ရ ေဒသလည္း ျဖစ္ေနတဲ့အတြက္ တစ္ဖက္မွာ ျပည္သူ႔စစ္ေတြရဲ႕ လက္နက္ကုိင္အုပ္စုေတြ လႊမ္းမုိးခ်ဳပ္ကိုင္မႈေတြရွိတယ္။ ေဒသခံေတြဘက္က ႐ုိးသားမႈေတြနဲ႔ အေၾကာက္တရားေတြ ရွိေနတယ္။ ဒီအေပၚမွာ မေျပာရဲ မဆုိရဲဘူး။ အဲဒီအတြက္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ေတြက ေဒသခံ တိုင္းရင္းသားေတြအတြက္ ဒါကုိ အစုိးရကုိ သုေတသန လုပ္ငန္းစဥ္ေတြနဲ႔ အေထာက္အထားေတြနဲ႔ လုပ္ေဆာင္ေနတာကို ပါ၀င္ေစခ်င္လုိ႔ ေဆာင္ရြက္ေနျခင္း ျဖစ္ပါတယ္။

ေမး ။ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံေၾကာင့္ ေဒသခံေတြ ဘယ္လုိဆုိးက်ဳိးေတြ ရရွိေနလဲ။

ေျဖ ။ ေက်ာက္မီးေသြး ဆုိးက်ဳိးအေနနဲ႔က မုိင္းခြဲမႈေတြရွိတယ္။ မုိင္းခြဲမႈေတြက အနီးမွာရွိတဲ့ ေျမႀကီးေတြ အက္ကြဲကုန္တယ္။ အနီးမွာရွိတဲ့ လူေနအိမ္ေတြကလည္း တုန္ခါမႈဒဏ္ေတြကုိ ခံေနရတယ္။ သာယာကုန္း ရြာမွာဆုိရင္ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ ေတြ႕ရွိခဲ့တာက စြန္႔ပစ္ေျမစာပုံႀကီးက အႀကီးႀကီးျဖစ္ၿပီး အိမ္ေတြအေပၚမွာ ေရာက္ေနသလုိ ျဖစ္ေနတယ္။ အဲဒါႀကီး ၿပိဳက်လာမွာကုိလည္း ေဒသခံေတြက စုိးရိမ္ေၾကာက္ေနၾကတယ္။ ေနာက္ၿပီးေတာ့ မုိင္းဧရိယာကေနၿပီးေတာ့ စြန္႔ပစ္လိုက္တဲ့ေျမႀကီး ဆက္လက္ပုံဖုိ႔အတြက္ ေနရာေၾကာင့္ လယ္သမားေတြ သူတုိ႔ေျမေတြ အသိမ္းခံလာရမွာကုိ ေၾကာက္ေနတယ္။ ေတာင္ႀကီးမွာ ေတြ႕ခဲ့တဲ့ အဲဒီက ေဒသခံ တစ္ေယာက္မွာဆုိရင္ သူ႔မွာဦးပုိင္အမွတ္ေတြ ရွိတယ္။ ပုံစံ ၇ အထိရွိတယ္။ ဒါကို မုိင္းတြင္းဧရိယာ ဆုိၿပီး စိုက္ပ်ဳိးေျမကုိလာၿပီး သိမ္းမယ္ဆုိၿပီး ၾကားတဲ့အခ်ိန္မွာ ေဒသခံလူထုရဲ႕ စိတ္မလုံျခံဳမႈေတြ၊ ဘ၀မလုံျခံဳမႈေတြကို ၿခိမ္းေျခာက္တဲ့ပုံစံေတြ ယေန႔ခ်ိန္မွာ ျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတာကုိ ေတြ႕ရတယ္။ ေလထုနဲ႔ ေရညစ္ညမ္းမႈေၾကာင့္  အသက္႐ွဴလမ္းေၾကာင္းနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ေရာဂါေတြ၊ ျဒပ္ထုလြန္ကဲမႈေၾကာင့္ ျဖစ္တဲ့ေရာဂါေတြ ျဖစ္ေစႏုိင္တဲ့ ဆုိးက်ဳိးေတြ ခံစားေနရႏုိင္တယ္။

ေမး ။ ေက်ာက္မီးေသြးစြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံ တုိးခ်ဲ႕လုပ္ေဆာင္မႈေတြက ဆက္လက္ၿပီးေတာ့ ရွိေနလား။

ေျဖ ။ ေက်ာက္မီးေသြး စြမ္းအင္သုံး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံသက္ တမ္းလုိင္စင္က ၂၂ ႏွစ္အထိ ျဖစ္တယ္လုိ႔ သိရတယ္။ အဲဒါက ဦးသိန္းစိန္ အစုိးရ လက္ထက္က စတင္ခ်ဳပ္ဆုိထားတာ ျဖစ္တယ္။ ဆုိေတာ့ ၂၀၂၈ ခုႏွစ္အထိကုိ သက္တမ္းတုိးခဲ့တာ ျဖစ္တယ္။ အဲဒီေတာ့ ဒီ၂၂ ႏွစ္အထိ လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔ဆုိတာ ဧက ၅၀၀ နဲ႔တင္ မလုံေလာက္ႏုိင္ဘူး။ ထပ္ၿပီးေတာ့ တုိးခ်ဲ႕အေနအထား ရွိလာမယ္။ အဲဒီေတာ့ မုိင္းတြင္းက ဒီထက္ပုိၿပီးေတာ့ ႀကီးလာဖုိ႔ပဲရွိမယ္။ တစ္ရက္ကုိ တန္ခ်ိန္ ႏွစ္ေထာင္တူးမယ့္ ကိစၥက ဒီထက္ကုိၿပီး မုိင္းတြင္းက ထက္ခ်ဲ႕ဖို႔ပဲ ရွိလာႏုိင္တယ္။

ေမး ။ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံကုိ ဘယ္သူေတြ လုပ္ေဆာင္ေနလဲ။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ အပုိင္းကေရာ ဘယ္လုိရွိလဲ။

ေျဖ ။ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ရွိရင္ ႏွစ္ပုိင္းရွိပါတယ္။ တီက်စ္ ေက်ာက္မီးေသြးတြင္းနဲ႔ လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပး စက္႐ုံကုိ စက္မႈကုန္ၾကမ္းအေနနဲ႔ ေက်ာက္မီးေသြး သြင္းတာက ဧဒင္စြမ္းအင္ကုမၸဏီပါ။ ဒီစက္႐ုံအပုိင္းကုိ တင္ဒါေခၚတဲ့ အခါက်ေတာ့ ဘယ္လုိေခၚခဲ့သလဲေတာ့ မသိဘူး။ တ႐ုတ္ႏုိင္ငံ အေျခစုိက္ ၀ူရွီဟြာေဂါင္ကုမၸဏီက တင္ဒါရခဲ့တယ္လုိ႔ သိရတယ္။ ဘယ္လုိသေဘာတူညီ ခ်က္ေတြနဲ႔ စာခ်ဳပ္ေတြခ်ဳပ္ဆုိ ထားတယ္ဆုိတာ အမ်ားျပည္သူ မသိဘူး။ သူတို႔ စာရင္းဇယားအရ ထုတ္ျပန္မႈအရေတာ့ အေမရိကန္ ေဒၚလာ ၄၇ သန္းနဲ႔ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံတယ္ဆုိၿပီး ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ သိရတယ္။

ေမး ။ ဒီစက္႐ုံစီမံကိန္းေၾကာင့္ ေဒသခံျပည္သူေတြအေပၚ ဘယ္လုိေလ်ာ္ေၾကးေတြရလဲ။ ဘယ္လုိ အက်ဳိးေက်းဇူးေတြ ရွိႏိုင္လဲ ဆုိတာကုိေရာ MATA အေနနဲ႔ သိထားလဲ။

ေျဖ ။ အရင္တုန္းကေတာ့ ေျမယာသိမ္းဆည္းေတြေၾကာင့္ ရြာေတြ ေရႊ႕ေျပာင္းခဲ့ရတာေတြရွိတယ္။ စစ္အစုိးရ လက္ထက္ကေပါ့။ လက္ရွိအေျခအေနကေတာ့ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈနဲ႔ ဆက္စပ္တဲ့ လုပ္ေဆာင္မႈေတြ မရွိဘူး။ CSR ဆိုတဲ့ ကိစၥပဲရွိတယ္။ CSR လုပ္ေဆာင္ဖုိ႔အတြက္ က်ပ္သိန္းေပါင္း ၂၅၀၀ ေပးမယ္ ဆုိၿပီးေတာ့မွ ရန္ပုံေငြ သုံးစြဲပါမယ္ ဆုိတာကုိပဲ သိထားတယ္။ အဲဒါကုိ ဘယ္လုိသုံးစြဲမလဲ။ လူထုအတြက္ ဘယ္လုိလုပ္ေဆာင္ပါမယ္ ဆုိတာကုိေတာ့ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိေသးပါဘူး။

ေမး ။ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံနဲ႔ ပတ္သက္လုိ႔ MATA ရဲ႕ စမ္းသပ္ေတြ႕ရွိ ခ်က္ေတြအပၚ အစုိးရနဲ႔ သက္ဆုိင္ရာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအပုိင္းက ဘယ္လုိရွိလဲ။ ပူးေပါင္းမႈ အပုိင္းမွာေရာ ဘယ္လုိအေနအထားရွိလဲ။

ေျဖ ။ တကယ္တမ္းေျပာရရင္ ဒီဥစၥာက တုိင္းျပည္အတြက္ အေရးႀကီးပါတယ္။ အစုိးရအေနနဲ႔ လူထုဘ၀  လုံျခံဳမႈ အပုိင္းကုိ ဦးစားေပးရမယ့္အပုိင္း ျဖစ္ပါတယ္။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕အစည္းအေနနဲ႔ လူထုဘက္ကေန ရပ္တည္ၿပီးေတာ့ လုပ္ေဆာင္ေနတဲ့ အလားအလာေတြကုိ ပြင့္ပြင့္လင္းလင္း ေျပာရရင္ေတာ့  အစုိးရအေနနဲ႔ လူထုစကားကုိ ေလးေလးစားစား နားေထာင္မႈေတြ လုပ္ရပါမယ္။ ၿပီးေတာ့ အစုိးရဆုိတဲ့ အပုိင္းက ႏုိင္ငံေရးသမားေတြနဲ႔ ဖြဲ႕တည္ထားတာပါ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ နားလည္ထားတာက ႏုိင္ငံေရးသမားဆုိတာ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသူေတြပါ။ အဲဒီေတာ့ ဆုံးျဖတ္ပုိင္ခြင့္ ရွိသူေတြက စဥ္းစားေတြးေခၚၿပီးေတာ့ ဆုံးျဖတ္ခ်က္ကုိ ရဲရဲတင္းတင္း ခ်ရမွာပါ။ ဟိုလူကုိလႊဲခ်၊ ဒီလူကုိ လႊဲခ်ၿပီးေတာ့ လုပ္ေနတဲ့ကိစၥက ႏုိင္ငံေရးသမားနဲ႔ မပီသပါဘူး။ အစုိးရတစ္ရပ္ အေနနဲ႔ လုပ္ရမယ့္ကိစၥ မဟုတ္ပါဘူး။ လူထုက အာဏာအပ္ႏွင္း ထားတဲ့အတြက္  လူထုအက်ဳိးစီးပြားကုိ ကာကြယ္ေပးရမယ္။ လူထုအသံကုိ နားေထာင္ရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။ အခုလုိ မပူးေပါင္း၊ မေဆာင္ရြက္တဲ့ အေနအထား ျဖစ္ေနတဲ့ အေပၚမွာ ေတာ္ေတာ္ကုိ စိတ္မေကာင္း ျဖစ္မိပါတယ္။

ေမး ။ အဲဒီေတာ့ တီက်စ္ေဒသအေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီးေတာ့ အစုိးရအေနနဲ႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ရွိလာေအာင္ ဘယ္လုိဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မလဲ။

ေျဖ ။ ကြၽန္ေတာ္တုိ႔ အေနနဲ႔ကေတာ့ သက္ဆုိင္တဲ့ လႊတ္ေတာ္ကုိယ္စားလွယ္ေတြနဲ႔ ဆက္လက္ေတြ႕ဆုံၿပီး အစုိးရပါ၀င္မႈ ရွိလာေအာင္ ဆက္လက္တိုက္တြန္းမႈေတြ လုပ္ေဆာင္သြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။ အျပဳသေဘာေဆာင္တဲ့ ခ်ဥ္းကပ္ ခ်ိတ္ဆက္မႈေတြနဲ႔ ေျပာဆုိသြားဖုိ႔ ရွိပါတယ္။

ေမး ။ တီက်စ္ေက်ာက္မီးေသြး လွ်ပ္စစ္ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ေဒသခံေတြအတြက္ လိုက္လံေဆာင္ရြက္ ေပးေနတဲ့ MATA အေနနဲ႔ အစုိးရအေပၚ ဘယ္လိုေတာင္းဆုိခ်င္လဲ။

ေျဖ ။ အဓိကအေနနဲ႔ အစုိးရကုိ ေတာင္းဆုိခ်င္တာက ဒီေက်ာက္မီးေသြး ဓာတ္အားေပးစက္႐ုံကုိ ခ်က္ခ်င္းရပ္ေပးဖုိ႔ ျဖစ္ပါတယ္။ ၿပီးရင္ ေဒသခံေတြအတြက္ တီက်စ္ေဒသမွာရွိတဲ့ ေလထု၊ ေရထုကုိ အစုိးရ အေနနဲ႔ ကုိယ္တုိင္ဦးစီးၿပီး စစ္ေဆးေပးေစခ်င္ပါတယ္။ ေဒသခံလူထုကုိ က်န္းမာေရးစစ္ေဆးမႈကုိ လုပ္ေဆာင္ ေပးေစခ်င္ပါတယ္။

ေမး ။ တျခား ျဖည့္စြက္ေျပာၾကား ခ်င္တာမ်ား ရွိရင္ေျပာေပးပါ။

ေျဖ ။ မရွိေတာ့ပါဘူး။ ေက်းဇူးတင္ပါတယ္။

 

September 9, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.