<

EITI သုံးပြင့္ဆုိင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မွ အရပ္ဘက္လူမႈအဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚမုိးမိုးထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းျခင္း

 

“ျပည္သူ႔အသံ နားေထာင္တာကေတာ့ အရင္အစုိးရနဲ႔ ဒီအစုိးရ အတူတူပဲ မကြဲဘူး။ ဘယ္အရာကုိ ျပည္သူ႔အသံကုိ နားေထာင္ၿပီး ရပ္လုိက္ပါတယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ကြၽန္မေတာ့ မေတြ႕ေသးဘူး . . .”

 

ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ သဘာ၀သယံဇာတမ်ားေၾကာင့္ ပဋိပကၡမ်ားျဖစ္ပြားျခင္း၊ သတၱဳတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္သူအခ်ဳိ႕ကလည္း အခြန္အခ အျပည့္အ၀ ေပးေဆာင္မႈမ်ားမရွိျခင္း၊ အစုိးရအေနျဖင့္လည္း သယံဇာတတူးေဖာ္ထုတ္လုပ္မႈအပုိင္းတြင္ စည္းကမ္းေဖာက္ဖ်က္သည့္ ကုမၸဏီမ်ားကုိ ဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္းႏွင့္အညီ အေရးယူမႈအားနည္းေနသည္မ်ားႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး EITI (Extractive Industries Transparency Initiative) သုံးပြင့္ဆုိင္ညြန္႔ေပါင္းအဖြဲ႕မွ အရပ္ဘက္ လူမႈအဖြဲ႕ကုိယ္စားလွယ္ ေဒၚမုိးမိုးထြန္းႏွင့္ ေတြ႕ဆုံေမးျမန္းခဲ့သည္မ်ားကုိ ျပန္လည္ေဖာ္ျပလုိက္ပါသည္။

 

■ ေမး     –         ဇြန္ ၂၈ ရက္ကထုတ္ျပန္ခဲ့တဲ့ EITI ဒုတိယအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာနဲ႔ တတိယအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာက ပထမႀကိမ္အစီရင္ခံစာထက္ ဘာေတြေျပာင္းလဲသြားသလဲ။

ေျဖ      –         EITI  အစီရင္ခံစာကေတာ့ ဒုတိယအႀကိမ္နဲ႔ တတိယအႀကိမ္ထုတ္ျပန္တာေပါ့၊ ဒုတိယအႀကိမ္နဲ႔ တတိယအႀကိမ္ထုတ္ျပန္တာကေတာ့ ပထမအႀကိမ္ထက္ ေတာ္ေတာ္ ေလးေတာ့ကြဲျပားျခားနားတယ္။ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတယ္။ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္က ပထမအႀကိမ္အစီရင္ခံစာမွာ ၁၄ ခ်က္ပဲ ပါတယ္။ အခုကေတာ့ ၂၁ ခ်က္ပါတယ္။ လြဲမွားေနတဲ့ သယံဇာတစီမံအုပ္ခ်ဳပ္မႈက ေခတ္အဆက္ဆက္ျဖစ္လာခဲ့တာ။ ဒီအစုိးရ လည္း ဒီထဲကကုိ ႐ုန္းမထြက္ႏုိင္ဘူး။ အစီရင္ခံစာမွာ အၾကံျပဳတုိက္တြန္းခ်က္အရ ႐ုန္းထြက္မွကုိျဖစ္လိပ္မယ္။ ႐ုန္းမထြက္ဘူး၊ ဒီတုိင္းပဲသြားမယ္ဆုိရင္ ကြၽန္မတို႔ ႏုိင္ငံက ေၾကြးႏြံနစ္ေနဦးမွာပဲ။ သယံဇာတက႑ကုိ ေလ့လာၾကည့္လုိက္တဲ့အခါမွာ သယံဇာတက႑က ၀င္တာေတြအမ်ားႀကီး။ ထြက္ေနတာေတြလည္းအမ်ားႀကီး။ ထြက္ေနတယ္ဆုိတာက၊ ႏုိင္ငံေတာ္ အေလအလြင့္ျဖစ္ေနတယ္ ဆုိတာက အမ်ားႀကီးေပါ့။ လက္ရွိအစုိးရလက္ထက္မွာ မျဖစ္မေနေျပာင္းလဲရမွာက ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြကုိ ေျပာင္းကုိေျပာင္းလဲရမယ္။ ႏုိင္ငံပုိင္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းေတြက အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡကုိျဖစ္ေစတယ္။ သူတို႔ကုိယ္တုိင္ကလည္း ဒီဟာေတြကုိ လုိင္စင္ခ်ေပးတယ္။  ႀကီးၾကပ္တယ္။ အခြန္ေကာက္တယ္။ ဒါကုိမွတစ္ခါ အက်ဳိးတူပူးေပါင္းတာ တစ္ခါလုပ္တဲ့အခါက်ေတာ့ အက်ဳိးစီးပြားပဋိပကၡက အနာဂတ္အထိပါ ထိခိုက္ႏိုင္တယ္။ ဒီဟာေတြကို ေျပာင္းလဲရမယ္။ ဘယ္လုိပုံစံ ေျပာင္းလဲရမလဲဆုိတာကေတာ့ ဒီလထဲ မွာ EITI  က သုံးပြင့္ဆုိင္ အလုပ္႐ုံေဆြး ေႏြးပြဲလုပ္မယ္လုပ္ၿပီးေတာ့ ေျပာင္းခိုင္းမယ္။

 

■ ေမး     –         အခု ဒုတိယအႀကိမ္အစီရင္ခံစာနဲ႔ တတိယအႀကိမ္ အစီရင္ခံစာေၾကာင့္ EITI အဖြဲ႕၀င္ေလာင္း ႏုိင္ငံကေန အဖြဲ႕၀င္ႏုိင္ငံေကာ ျဖစ္ႏုိင္သလား။

ေျဖ      –         အဖြဲ႕၀င္ေလာင္းႏုိင္ငံကေန အဖြဲ႕၀င္ ႏုိင္ငံျဖစ္ဖုိ႔ဆုိတာက အခ်က္ေပါင္း ၃၇ ခ်က္ နဲ႔လာမယ္။ သံုးခ်က္မွာက အစိုးရအေနနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနမႈေပါ့။ ေနာက္တစ္ခုက ကြၽန္မတုိ႔ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြနဲ႔ ထိေတြ႕ဆက္ဆံေနမႈေပါ့။ ကြၽန္မက အရပ္ဘက္အဖြဲ႕ အစည္းကိုယ္စားေျပာရတာျဖစ္တဲ့အတြက္ အရပ္ဘက္အဖြဲ႕အစည္းေတြက ေျမျပင္မွာ ျပႆနာတက္ေနလုိ႕ အစုိးရနဲ႔ တုိက္႐ုိက္ခ်ိတ္ဆက္ ေဆာင္ရြက္လုိ႔ရတဲ့ဟာမ်ဳိးရွိလားေပါ့။ ေသခ်ာတာကေတာ့ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ မရွိေသးဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔အစည္းအေ၀းမွာ ေတြ႕ၾကတာ မဟုတ္ဘဲနဲ႔ ဘယ္ေဒသမွာ လုပ္ငန္းရွင္ကုိ တရားစြဲတယ္ဆုိရင္ ကြၽန္မတုိ႔ကၾကားထဲက ညႇိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေပးလုိ႔ရွိရင္ ဒါမ်ဳိးေတြမွာ လုံး၀လုပ္လုိ႔မရတဲ့ အေျခအေနမ်ဳိးရွိတယ္။ ဒါေတြက ၿပီးခဲ့တဲ့အစုိးရလက္ထက္ကအတုိင္း ပဲေပါ့။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ဒီအစုိးရလက္ထက္မွာ ပုိဆုိးလာတာက သယံဇာတႏွင့္ သဘာ၀ ပတ္၀န္းက်င္၀န္ႀကီးဌာန ကြၽန္မတို႔ MATA ဆုိလုိ႕ရွိရင္ ေအာက္ေျခမွာ လုိက္ေျပာေနတာက MATA က ရန္ပုံေငြေတြနဲ႔ လုပ္စားေနတဲ့ အဖြဲ႕ေပါ့။ အလကားသူတုိ႔ကုိ ေကာင္းေၾကာင္း ေလွ်ာက္ေျပာေနတယ္ဆုိတဲ့ နံမည္ဆုိးေတြ လုိက္လႊင့္ေနတာေပါ့။ တကယ္တမ္းက ကြၽန္မတုိ႔ အတူတူေပါင္းသြားမွ ရမယ္ဆုိတာကုိ သံုးပြင့္ဆိုင္က ဘယ္ေလာက္ပဲ နမူနာျပျပ  သူတုိ႔က လုိက္လုပ္မွျဖစ္မွာ။ အဲဒီလုိျဖစ္စဥ္ေတြေက်ာ္ဖုိ႔ရွိတယ္။ ျပည္ထဲေရးဆုိရင္လည္း ကြၽန္မတုိ႔ MATA မွတ္ပုံတင္တယ္။ ယာယီ မွတ္ပုံတင္ေတာ့ရတယ္။ မွတ္ပုံတင္တဲ့အခ်ိန္မွာ မွတ္ပုံတင္ခြင့္ေတာ့ မေပးဘူး။ ျငင္းပယ္တဲ့စာကုိ ျပန္လည္ေျပာင္းေပးပါေပါ့။ အဲဒါက ဘာလဲဆုိေတာ့ နံပါတ္တစ္အခ်က္က ဖက္ဒရယ္ျပည္ေထာင္စုစီသုိ႔ ဆုိတာပါတယ္။ ေနာက္ ရည္ရြယ္ခ်က္ထဲမွာ ၂၀၀၈ ဖြဲ႕စည္းပုံ ျပင္ဆင္ေရး EITI က ဘာေတြလုပ္ေနလဲ ဆုိေတာ့ EITI က သယံဇာတနဲ႔ဆက္စပ္တဲ့ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ၊ ကုမၸဏီအက္ဥပေဒ၊ သတၱဳတြင္းဥပေဒ၊ ေက်ာက္မ်က္ေက်ာက္စိမ္း ဒါေတြကုိ ကြၽန္မတုိ႔ကုိယ္တုိင္ကေနၿပီးေတာ့ ဘယ္အရာေတြကုိ ေျပာင္းလဲသင့္တယ္ဆုိၿပီး စားပြဲေပၚမွာ ေဆြးေႏြးရမွာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဥပေဒေတြလုပ္ထုံးလုပ္နည္းေတြက အစုိးရနဲ႔ လုပ္တဲ့အခါ ကြၽန္မတုိ႕နဲ႔ သြားၿပီးတုိက္တယ္ ဆုိၿပီးေျပာေတာ့ ကြၽန္မတို႔ကဒီစားပြဲကေန ေျပာင္းဖုိ႕လုပ္ေနတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ေပးသင့္ တယ္ေပါ့။ အသင္းအဖြဲ႕ျဖစ္ဖုိ႕က ကြၽန္မတို႔ ႏုိင္ငံမွာ ေတာ္ေတာ္ခက္တယ္။ အစုိးရနဲ႔ေသာ္လည္းေကာင္း၊ လုပ္ငန္းရွင္နဲ႔ေသာ္လည္း ေကာင္း၊ ထိေတြ႕ဆက္ဆံတဲ့ၾကားမွာ လြယ္လြယ္ကူကူ ကြၽန္မတုိ႔အဖြဲ႕အစည္းေတြအတြက္ မဟုတ္ဘူး။ ျပည္သူလူထုနဲ႔ဆက္ဆံတဲ့ေနရာ မွာ လြယ္လြယ္ကူကူ ထိေတြ႕ဆက္ဆံလုိ႔ ရရမယ္ဆုိတဲ့ဟာမ်ဳိးေတြကုိ ေျပာရမယ္။ EITI ပြင့္လင္းျမင္သာမႈရွိတယ္။ ဒါေပမဲ့ စာရင္းဇယားေပၚမွာပဲ ပြင့္လင္းျမင္သာရွိတာျဖစ္လိမ့္မယ့္။ တကယ့္ေျမျပင္မွာ ပြင့္လင္းျမင္သာမႈမရွိရင္ လုပ္ရတာ အလကားပဲ။ လက္ေတြ႕ေျမျပင္ကျပႆနာကုိ ရွင္းခ်င္တာ။ ဒီေန႔ အခ်ိန္ထိ အဲဒီအေျခအေနကုိမေရာက္ေသး ဘူး။ MATA က ဥပမာအားျဖင့္ ကရင္ျပည္နယ္မွာ ေက်ာက္မီးေသြးက ဘာျဖစ္တယ္ဆုိၿပီး တင္လာရင္ သယံဇာတနဲ႔ပတ္သက္ဆက္ ႏႊယ္လာတာနဲ႔ အစည္းအေ၀းမွာ တင္မွာပဲ။ ဒါေျမျပင္မွာေတာ့ ဘယ္လုိျဖစ္ေနတယ္၊ ဘယ္သူေတြကုိ တရားစြဲဖို႔ျပင္ေနတယ္ ေျပာရင္ အတင္မခံဘူး။ အဓိကအားနည္းခ်က္က အားနည္းတာေပါ့။ ဒီအခင္းအက်ဥ္းက ဘာနဲ႔ တူေနလဲဆုိေတာ့ လက္ရွိအစုိးရက EITI ကုိ ျပည္သူေတြသိေအာင္လုပ္ဖုိ႔လုိတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ေျပာတဲ့ ေဒသခံလူထုေတြ ဆင္းရဲဒုကၡ ေရာက္ရတယ္။ အခု ေရႀကီးတယ္။ မဆုိင္ဘူးလုိ႔ ဘယ္ေလာက္ျငင္းျငင္း ဆုိင္တယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြက ဒါကသစ္ေတာေၾကာင့္လုိ႔ ေျပာတယ္။ ဖားကန္႔ေျမစာပုံၿပိဳတာေတြ လူေသတယ္။ ဒါေတြကုိလည္း မေျဖရွင္းႏုိင္ဘူး။ ေနာက္တစ္ခ်က္ ဥ႐ုေခ်ာင္းထဲကုိ ေျမစာေတြက်တယ္။ ေအာက္ဘက္ေတြအထိ ေရလမ္း ေၾကာင္းေတြ ေျပာင္းသြားၿပီးေတာ့ ဒီဟာေတြ အထိ စဥ္းစားေစခ်င္တာ။ သတၱဳတူးလုိ႔ ေရ ႀကီးတာမဟုတ္ဘူးဆုိတာက အေျဖမဟုတ္ဘူး။

 

■ ေမး     –         အခုအစီရင္ခံစာေတြမွာ ဘယ္လုိ လိုအပ္ခ်က္ေတြ ရွိေသးလဲ။ ျပည့္စုံတဲ့အစီရင္ခံစာျဖစ္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ဖုိ႔ရွိလဲ။

ေျဖ      –         လုပ္ငန္းလုိအပ္ခ်က္ေတြကေတာ့ အမ်ားႀကီး ရွိတယ္။ ကြၽန္မတုိ႔ေရနံမွာဆုိရင္ ကမ္းလြန္လုပ္ကြက္ကဟာေတြ ၀င္လာတယ္။ ဒါေပမဲ့ ကုန္းတြင္းကဟာေတြက ျပည္တြင္းကုိ ေရာင္းတယ္ေျပာေပမဲ့ ဘယ္လုိေစ်းနဲ႔ ေရာင္းတာလဲ၊ ဘယ္လုိသူေတြကုိ ေရာင္းတာလဲဆုိတာကုိ လုံး၀မေဖာ္ျပဘူး။ ကြၽန္မတုိ႔ကလည္း တုိက္တြန္းတယ္။ ဒါေပမဲ့ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ မေဖာ္ျပေသးဘူး။ အဲဒါက ပြင့္လင္းျမင္သာမႈ မရွိဘူး။ ကုိယ့္ျပည္တြင္းကုိေရာင္းေရာင္း ျပည္သူေတြသိသင့္တယ္။ ေက်ာက္မ်က္နဲ႔ ေက်ာက္စိမ္းက႑မွာလည္း တြင္း၀ခြန္ေတြ လုိက္ၾကည့္တဲ့အခါမွာ တြင္း၀ခြန္ေတြကုိ တခ်ဳိ႕ ကုမၸဏီက အမ်ားႀကီးေဆာင္ထားေပမဲ့ တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြက နည္းနည္းေလးပဲ ေဆာင္ထားတယ္။ အဲဒါေတြကုိ ရွင္းသင့္တယ္။ ကြၽန္မတို႔ အမ်ားႀကီးလုပ္ရဦးမွာပါ။ ေက်ာက္စိမ္းနဲ႔ ေက်ာက္မ်က္ကထြက္တာက တ႐ုတ္ျပည္ကုိ ေရာက္တဲ့ အခ်က္အလက္နဲ႔ ကြၽန္မတုိ႕ရဲ႕ အခ်က္အလက္က ေတာ္ေတာ္ေလးကုိ ကြာပါ တယ္။ အဲဒီကိစၥကုိလည္း NRGI က ထုတ္ျပန္လိမ့္မယ့္။ က႑ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားမွာ ကြာေနတယ္။ တေကာင္းနီကယ္စက္႐ုံကလည္း အ႐ႈံးျပေနတဲ့အေျခအေနျဖစ္ေနတယ္။ ဒီဟာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ေျမျပင္နဲ႔ ဘယ္လုိ ခ်ိတ္ဆက္ေဆာင္ရြက္ရမလဲဆိုတာကုိ စဥ္းစားဖုိ႔လုိတာေပါ့။ ေနာက္အစီရင္ခံစာမွာ အဲဒါမ်ိဳးေတြပါမယ္။ ေနာက္အစီရင္ခံစာမွာ ဘာေတြလုပ္ရမလဲဆုိေတာ့ ဇယားေတြ ၾကည့္လုိက္တဲ့အခါမွာ ေက်ာက္စိမ္းလုပ္ကြက္ အ မ်ားဆုံးရထားတဲ့ တခ်ဳိ႕ကုမၸဏီေတြက အခြန္ေပးထာတဲ့အထဲမွာ မပါဘူးျဖစ္ေနတယ္။ လုပ္ကြက္အမ်ားဆုံးသူေတြေကာ အခြန္ အမ်ားဆုံးေဆာင္တဲ့သူေတြေကာ အဲဒါေတြ ကုိ ထည့္မယ္ဆုိရင္ ေထာင့္စုံသြားမယ္။

 

■ ေမး     –         လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္းေတြက သယံဇာတေတြကုိ ထိန္းခ်ဳပ္ထားတာေတြနဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ဘယ္လုိေျဖရွင္းေဆာင္ရြက္သင့္သလဲ။

ေျဖ      –         တကယ္ေတာ့ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံက သယံဇာတရွိေနလုိ႔ပဲ ပဋိပကၡရွည္တာ။ ပြင့္ပြင့္လင္း လင္းေျပာရရင္ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕အစည္း၊ စစ္တပ္ရယ္လုိ႔မဟုတ္ဘဲနဲ႔ သယံဇာတေၾကာင့္ ျဖစ္ေနတဲ့အေပၚမွာ သူတုိ႔လည္း ျပန္စဥ္းစားသင့္တယ္။ ႏွစ္ဖက္ျဖစ္တာကိစၥမရွိဘူး။ ၾကားထဲက ေျမစာပင္၊ ေဒသမွာရွိတဲ့သူေတြ ထြက္ေျပးတိမ္းေရွာင္ေနရတယ္။ တစ္ခ်ိန္လုံး ေျပးၿပီး၊ ကုိယ့္လယ္ယာေျမေတြ စြန္႔ၿပီးေျပး ေနရာတာျဖစ္တဲ့အတြက္ ဒါေတြအေပၚမွာလည္း ေသခ်ာေဆြးေႏြးသင့္တယ္။ ၿငိမ္းခ်မ္း ေရးပြဲလုပ္တဲ့အေပၚမွာလည္း သယံဇာတ ေပၚကေနၿပီးေတာ့ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္အက်ဳိးရေန တာကုိ ဘယ္လုိလုပ္ၾကမလဲ။ ႏွစ္ဦးႏွစ္ဖက္ပဲ အက်ဳိးရေနတာထက္ ႏုိင္ငံအတြက္၊ ျပည္သူ အတြက္ ဘယ္လုိအက်ဳိးရေအာင္ စဥ္းစားမလဲ ဆုိတာကုိ စဥ္းစားသင့္တယ္။ ၿပီးခဲ့တဲ့တစ္ပတ္က KNU ဗဟိုစီးပြားေရးေကာ္မတီနဲ႔ EITI အစီရင္ခံစာအေၾကာင္း လာေျပာေပးပါလုိ႔ တရား၀င္ဖိတ္တယ္။ ဖိတ္ေတာ့ သြားေျပာၾကတယ္။ သြားေျပာတဲ့အခါမွာလည္း ဒီလုိပဲ ဘယ္သူ႔ဘယ္သူကုိ အျပစ္တင္ျခင္းထက္ သယံဇာတက႑နဲ႔ပတ္သက္ၿပီး ျဖစ္စဥ္ေတြၾကည့္လုိက္ရင္ အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈေတြ ေတြ႕ရ တယ္။ အခြန္ေရွာင္တိမ္းမႈေတြ၊ ႏုိင္ငံေတာ္အတြက္ ဘ႑ာေငြေတြ ဥပမာအားျဖင့္ ေက်ာက္မ်က္ဆုိရင္ ၀င္လာတဲ့အခ်က္အလက္ေတြ ထက္ ထြက္သြားတာကမ်ားတယ္။ အစီရင္ခံစာထဲမွာ ေျပာေျပာမေျပာေျပာ ဒီလုိထြက္သြားလုိ႔ရေအာင္ကလည္း လက္နက္ကုိင္ေတြကပဲ ကူညီၾကတာမ်ားတယ္။ ဒါေတြအေပၚမွာ အားလုံးက ႏုိင္ငံအတြက္ ျပည္သူအတြက္ဆုိ ၿပီးေတာ့ လက္နက္ကုိင္အဖြဲ႕ေတြအားလုံးက စဥ္းစားသင့္တယ္။

 

■ ေမး     –         လက္ရွိအစုိးရက သယံဇာတေတြနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ထိန္းခ်ဳပ္မႈအပုိင္းက ယခင္အစုိးရနဲ႔ႏိႈင္းယွဥ္ရင္ အားနည္းမႈရွိလား၊ အားသာမႈရွိလား။ အစုိးရအေနနဲ႔ သယံဇာတေတြ ထိန္းခ်ဳပ္ကာကြယ္ဖုိ႔ ဘယ္လုိေဆာင္ ရြက္သင့္သလဲ။

ေျဖ      –         ၿပီးခဲ့တဲ့အစုိးရလက္ထက္မွာတုန္းက ပြင့္ပြင့္လင္းလင္းေျပာရရင္ ကြၽန္မတုိ႔ႏုိင္ငံ ရဲ႕ျပႆနာက သယံဇာတေပၚမွာ မူတည္တယ္။ ၂၀၁၀ အစတုန္းက အရင္အစုိးရက ပိုက္ဆံမထားခဲ့ဘူးဆုိၿပီး ဒါေၾကာင့္လည္း သယံဇာတတူးရမယ္ဆုိၿပီးေတာ့ ေရနံတြင္း ေတြအမ်ားႀကီးတူးလုိက္တယ္။ အခုအစုိးရလက္ထက္မွာေတာ့ သယံဇာတက႑သည္ ျပည္သူလူထုကုိ ဒုကၡေပးပါတယ္လုိ႔ေျပာတာ ျဖစ္တဲ့အတြက္ေၾကာင့္ တားေတာ့တားလုိက္ေသးတယ္။ စစခ်င္းေပါ့၊ ေျမျပင္ရဲ႕ျပႆနာကုိ ထည့္သြင္းစဥ္းစားမႈအားနည္းတယ္။ ျပည္သူ႔အသံနားေထာင္တာကေတာ့ အရင္အစုိးရနဲ႔ ဒီအစုိးရအတူတူပဲ မကြဲဘူး။ ဘယ္အရာကုိ ျပည္သူ႕အသံကုိနားေထာင္ၿပီး ရပ္လုိက္ပါ တယ္ဆုိတာကုိေတာ့ ကြၽန္မေတာ့ မေတြ႕ေသးဘူး။ သတၱဳတြင္းကုမၸဏီေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားက တကယ္ဥပေဒအတုိင္းမလုပ္ဘူး။ စာခ်ဳပ္စာတမ္းအတုိင္း မလုပ္ဘူးဆုိတာ ေသခ်ာတယ္။ ဒီေန႔အခ်ိန္ထိ ဘယ္ကုမၸဏီကုိ အေရးယူေနတယ္ဆုိတာမရွိဘူး။ ဥပေဒလုပ္ ထုံးလုပ္နည္းေတြ လိုက္နာေအာင္ကလည္း အေရးယူမွကုိျဖစ္မယ္။ လုပ္ငန္းရွင္ေတြ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားကလည္း လုပ္ပုိင္ခြင့္ရသြားၿပီ ဆုိရင္ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးအာဏာပုိင္နဲ႔ ေပါင္းၿပီးေတာ့ ငါတုိ႕လုိင္စင္ရထားၿပီး တရား၀င္မုိက္ ေၾကးခြဲခြင့္ရထားတဲ့ပုံစံျဖစ္ေနတာ ေတာ္ေတာ္မ်ားမ်ားေတြ႕ရတယ္။ အဲဒီလုိျဖစ္ေနတဲ့ အတြက္ တရားဥပေဒစုိးမုိးဖုိ႔ အရမ္းလုိတယ္ ဥပေဒအတုိင္း တိတိက်က် အေရးယူဖုိ႔လိုတယ္။ ဒီဟာေတြလုပ္မျပဘဲနဲ႔ေတာ့ ေနာက္ထပ္ သတၱဳတြင္းလုိင္စင္ေတြခ် ေျမျပင္မွ ဒီထက္ပုိမ်ားတဲ့ ျပႆနာေတြပဲရွိလာမယ္။ ယေန႔အခ်ိန္ထိလဲ ျပႆနာေတြ ေျဖရွင္းလုိ႔ ၿပီးတာမွ မဟုတ္တာ။

July 8, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.