<

ျပင္သစ္ထံမွ ရာေဖးတိုက္ေလယာဥ္မ်ား ၀ယ္ယူမႈတြင္ အျငင္းပြားဖြယ္ရာအတြက္ အိႏိၵယကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ေမးခြန္းထုတ္ခံေနရ

၂၀၁၅ ခုႏွစ္ ဇြန္ ၁၉ ရက္တြင္ ပါရီေလေၾကာင္းျပပြဲ၌ ရာေဖးတိုက္ေလယာဥ္တစ္စင္းက သ႐ုပ္ျပပ်ံသန္းေနစဥ္ (Photo – AP)

ျပင္သစ္ထံမွ ရာေဖးတုိက္ေလယာဥ္မ်ားအား ၀ယ္ယူရန္ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္တြင္ ရရွိခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္အတြက္ အိႏိၵယကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးသည္ ေအာက္တုိဘာ ၁၁ ရက္တြင္ ေမးခြန္းမ်ား ထပ္မံရင္ဆုိင္ေနရသည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္သည္ အိႏိၵယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမုိဒီအား အဓိကေထာက္ခံသူကို မွ်တမႈမရွိေသာ အက်ဳိးအျမတ္မ်ား ရရွိေစခဲ့သည္ဟု ေ၀ဖန္သူမ်ားက ေထာက္ျပခဲ့သည္။

ထိုတုိက္ေလယာဥ္မ်ား၏ကုမၸဏီ Dassault Aviation သည္ အိႏိၵယဘီလ်ံနာ အနီလ္အမ္ဘာနီ၏ Reliance Group ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့မႈအတြက္ မည္သည့္အၾကံအစည္မွ် မရွိခဲ့ေၾကာင္း အိႏိၵယအစိုးရ၏ အခုိင္အမာ ထုတ္ျပန္ထားမႈကို ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး နာမလာဆစ္သာရာမန္က ပါရီသို႔ ေရာက္ရွိေနစဥ္ ထပ္မံေျပာၾကားခဲ့သည္။

Reliance Group သည္ ေလေၾကာင္း က႑တြင္ မည္သည့္အေတြ႕အၾကံဳမွမရွိခဲ့ေသာ္လည္း မိုဒီေၾကာင့္ Dassault က ထိုကုမၸဏီလုပ္ငန္းစုကို ေရြးခ်ယ္လိုက္ရျခင္းျဖစ္ေၾကာင္း မီဒီယာအမ်ားအျပားက ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ Reliance အား ေရြးခ်ယ္ရန္ မျဖစ္မေန လုပ္ေဆာင္ခဲ့ရေၾကာင္း Dassault စီမံခန္႔ခဲြေရးႏွင့္ အလုပ္သမားကိုယ္စားလွယ္မ်ားအၾကား ေဆြးေႏြးပဲြတစ္ခု၏ မွတ္စုမ်ားကို ဆစ္သာရာမန္၏ ျပင္သစ္ခရီးစဥ္မတုိင္မီ ျပင္သစ္စံုစမ္းေဖာ္ထုတ္ေရး၀က္ဘ္ဆုိက္ Mediapart  က ကိုးကားေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“ကြၽန္မတုိ႔ဘက္က အရမ္းရွင္းတယ္။ ရာေဖးတိုက္ေလယာဥ္ ၃၆ စင္းကို၀ယ္ဖုိ႔ ကြၽန္မတုိ႔က ျပင္သစ္အစိုးရနဲ႔ သေဘာတူခဲ့တာ။ အဲဒီအစိုးရခ်င္း သေဘာတူညီခ်က္မွာ ဘယ္ကုမၸဏီတစ္ခုစီကိုမွ ရည္ညႊန္းထားတာ မရွိပါဘူး” ဟု ဆစ္သာရာမန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ အိႏိၵယျခစားမႈတိုက္ဖ်က္ေရးအဖဲြ႕မ်ားက တုိင္ၾကားမႈမ်ားႏွင့္ ခ႐ိုနီအရင္းရွင္စနစ္ က်င့္သံုးေနေၾကာင္း အခုိင္အမာထုတ္ျပန္မႈ ထြက္ေပၚေနစဥ္ အိႏိၵယသည္ ထိုသေဘာတူညီခ်က္အား ေရွ႕ဆက္ခဲ့ျခင္း ရွိ၊ မရွိကို ေမးျမန္းခဲ့ရာ ၎က ပိုမိုတင္းမာေသာေလသံျဖင့္ တံု႔ျပန္ခဲ့သည္။

Dassault ကုမၸဏီက Mediapart ၏ အစီရင္ခံစာအား ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္တြင္ စိန္ေခၚခဲ့ၿပီး ၎တုိ႔သည္ Reliance ႏွင့္ ပူးတဲြလုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ လြတ္လြတ္လပ္လပ္ ေရြးခ်ယ္ခြင့္ရွိခဲ့ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းထုတ္ျပန္မႈသည္ ထုိသေဘာတူညီခ်က္လက္မွတ္ထိုးမႈအား ႀကီးၾကပ္ခဲ့ေသာ ျပင္သစ္သမၼတေဟာင္းဖရန္ ဆြာေအာ္လြန္း၏ မၾကာေသးမီက မွတ္ခ်က္ျပဳမႈႏွင့္မူ ကဲြလဲြေနသည္။ အိႏိၵယအစိုးရ၏ တြန္းအားေပးမႈေၾကာင့္ ျပင္သစ္သည္ ေရြးခ်ယ္စရာမရွိေတာ့ဘဲ Reliance ႏွင့္ ပူးေပါင္းခဲ့ရေၾကာင္း ေအာ္လြန္းကၿပီးခဲ့ေသာလတြင္ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

အိႏိၵယကာကြယ္ေရးလက္နက္မ်ား ၀ယ္ယူေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားအရ ကန္ထ႐ိုက္မ်ားရရွိခဲ့သည့္ ျပည္ပကုမၸဏီမ်ားသည္ စီမံကိန္းတန္ဖိုးစုစုေပါင္း၏ ထက္၀က္ (ယခုသ ေဘာတူညီခ်က္တန္ဖိုး ယူ႐ိုရွစ္ဘီလ်ံခန္႔ရွိသည္။) ကို အိႏိၵယကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ ဖက္စပ္လုပ္ငန္းမ်ား သို႔မဟုတ္ ၀ယ္ယူမႈမ်ား၌ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပးရမည္ဟု သတ္မွတ္ထားသည္။

အိႏိၵယအလယ္ပုိင္း Nagpur ၿမိဳ႕တြင္ Reliance ႏွင့္ ပူးတဲြထူေထာင္ခဲ့ေသာစက္႐ံုသည္ ျပန္လည္ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံေပးရမည့္ ပမာဏ ထက္၀က္၏ အၾကမ္းဖ်င္းအားျဖင့္ ယူ႐ိုေလးဘီလ်ံခန္႔၏ တန္ဖိုး ၁၀ ရာခုိင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း Dassault Aviation ၏ စီအီးအို အီရစ္ထရစ္ပီယားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref ; AFP

October 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.