<

ဂ်ပန္က ျပည္ပအလုပ္သမားမ်ားအား ပိုမိုဆြဲေဆာင္မည့္အစီအစဥ္ကို ထုတ္ေဖာ္

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၄ ရက္တြင္ တိုက်ဳိရွိ ဘူတာ႐ုံတစ္႐ံု၌ ရထားေပၚမွ ဆင္းလာေနသူမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ဂ်ပန္သည္ ျပည္ပမွ ေကာ္လာျပာအလုပ္သမားမ်ားကို ပိုမိုဆြဲေဆာင္ရန္ အစီအစဥ္တစ္ရပ္ကို ေအာက္တိုဘာ ၁၂ ရက္က ထုတ္ေဖာ္ခဲ့သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ တတိယေျမာက္ စီးပြားေရး အင္အားအႀကီးဆံုးႏိုင္ငံ ျဖစ္သည့္ ဂ်ပန္သည္ ႏိုင္ငံ့လူဦးေရက်ဳံ႕လာျခင္းႏွင့္ အသက္အရြယ္ ႀကီးရင့္သူဦးေရ မ်ားျပားလာျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ကာယလုပ္သား ဆိုးဆိုးရြားရြား ရွားပါးမႈႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည္။

ယခုအစီအစဥ္သည္ စိုက္ပ်ဳိးေရး၊ သူနာျပဳစုေရး၊ ဟိုတယ္ႏွင့္ သေဘၤာတည္ေဆာက္ေရး အစရွိသည့္ က႑မ်ားတြင္ လုပ္သားရွားပါးမႈ ကြက္လပ္ကိုျဖည့္ေပးရန္ ရည္ရြယ္သည္။ အဆိုပါ ဥပေဒၾကမ္းအရ လုပ္သားရွားပါးမႈ ႏွင့္ ၾကံဳေနရေသာ အလုပ္နယ္ပယ္မ်ား၌ ၀င္ေရာက္ လုပ္ကိုင္ႏိုင္ရန္ အတတ္ပညာပိုင္းဆိုင္ရာ ကြၽမ္းက်င္ေသာ ျပည္ပႏိုင္ငံသားမ်ားသည္ ငါးႏွစ္ႏွင့္အထက္ အလုပ္လုပ္ႏိုင္ေသာ ဗီဇာရမည္ဟု သိရသည္။

လိုအပ္ခ်က္ရွိေသာ နယ္ပယ္မ်ားအတြက္ အလုပ္ကြၽမ္းက်င္မႈ ပိုမိုျမင့္မားၿပီး ဂ်ပန္ဘာသာစကားစစ္ေဆးမႈ ေအာင္ျမင္သူမ်ားမွာမူ မိသားစု၀င္မ်ားကိုပါ ေခၚေဆာင္လာခြင့္ရွိသည့္အျပင္ ရာသက္ပန္ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ကိုပါ ရရွိႏိုင္မည္ျဖစ္သည္။

ထိုဥပေဒၾကမ္းကို ပါလီမန္သို႔ အျမန္ဆံုးတင္သြင္းမည္ျဖစ္ၿပီး ဧၿပီလတြင္ စတင္ ေဆာင္ရြက္ႏိုင္ေျခရွိသည္ဟု အစိုးရေျပာခြင့္ရပုဂၢိဳလ္ ယိုရွီဟီေဒဆူဂါက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္သည္ ယခင္ကတည္းက ျပည္ပမွ ကြၽမ္းက်င္မႈမရွိေသာ အလုပ္သမားမ်ားကို သတိရွိရွိျဖင့္ လက္ခံေလ့ရွိၿပီး လက္ရွိအခ်ိန္အထိ ကြၽမ္းက်င္မႈျမင့္မားသူမ်ားကိုသာ ႏိုင္ငံသားျဖစ္ခြင့္ေပးေလ့ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္း  ကန္႔သတ္မႈတို႔သည္ ေတာင္အေမရိကမွ ဂ်ပန္အႏြယ္မ်ားအတြက္မူ ခြၽင္းခ်က္ျဖစ္သည္။

ယခုျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈမ်ားသည္ ဂ်ပန္၏ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးမူ၀ါဒတစ္ခုလံုးကို အလံုးစုံေျပာင္းလဲရန္၊ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ား အစုလိုက္အျပံဳလိုက္၀င္ေရာက္လာေစရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ဟု ဂ်ပန္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ရွင္ ဇိုအာေဘးအစိုးရက အေလးေပးေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဂ်ပန္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းမ်ားမွာမူ ႏိုင္ငံ၏ လူ၀င္မႈႀကီးၾကပ္ေရးစည္းမ်ဥ္းမ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ေပးရန္ ဆြယ္တရားေဟာေနၾကသည္မွာ ကာလရွည္ၾကာရွိၿပီျဖစ္ၿပီး အလုပ္သမား ရွာရသည္မွာ ခက္ခဲေၾကာင္း ညည္းတြားခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္လက္မဲ့ႏႈန္း ၂ ဒသမ ၅ ရာ ခိုင္ႏႈန္းရွိေသာ ဂ်ပန္၌ အလုပ္ရွာသူ ၁၀၀ တုိင္းအတြက္ လစ္လပ္ေနသည့္အလုပ္ေနရာ ၁၆၃ ေနရာရွိေနသည္။

အစိုးရ၏ အခ်က္အလက္မ်ားအရ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္က ဂ်ပန္တြင္ ျပည္ပအလုပ္သမား ၁ ဒသမ ၂၈ သန္းရွိသည္ဟု သိရသည္။ ယင္း ပမာဏသည္ လြန္ခဲ့သည့္ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခု ခန္႔ကထက္ ႏွစ္ဆပိုမိုျမင့္တက္လာျခင္းျဖစ္ သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းတို႔အနက္ ၄၅၀၀၀၀မွာ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံသားတို႔၏ ႏိုင္ငံျခားသား ခင္ပြန္း၊ ဇနီးမ်ား၊ ဂ်ပန္တြင္ ကာလရွည္ၾကာအေျခခ် ေနထိုင္လာေသာ ကိုရီးယားအႏြယ္မ်ား၊ ဂ်ပန္အႏြယ္ ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားျဖစ္ၾကၿပီး ေနာက္ ထပ္ ၃၀၀၀၀၀ မွာ အခ်ိန္ပိုင္းလုပ္ခြင့္ျပဳထားေသာ ျပည္ပေက်ာင္းသားမ်ားျဖစ္သည္။

October 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.