<

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအား ကုလသမဂၢမွ ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားတို႔က လိုလားေန

ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ျပံဳယမ္းရွိ ဆမ္ဂ်ီယြန္သံစံုတီး၀ိုင္း ျပဇာတ္႐ံုသို႔ သြားေရာက္ခဲ့သည့္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္ (လယ္) ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးရန္ ေတာင္ကိုရီးယားအစိုးရအဖြဲ႕က စဥ္းစားေနစဥ္အတြင္း တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔ကလည္း သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္အခါတစ္ခုတြင္ ျပံဳယမ္းအေပၚ စီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားအား ကုလသမဂၢဘက္မွ ေျဖေလွ်ာ့ေပးေရးကို အလိုရွိေနခဲ့ၾကသည္။

ေျမာက္ကိုရီးယားသည္ ၎၏ႏ်ဴလက္နက္အစီအစဥ္မ်ားေၾကာင့္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ စီးပြားေရးပိတ္ဆို႔မႈဒဏ္ကို ခံေနရကာ ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားကို ေျဖေလွ်ာ့ေပးေစလိုပါက ေျမာက္ကိုရီးယားအေနျဖင့္ ႏ်ဴကလီးယားႏွင့္ ဒံုးက်ည္စမ္းသပ္ေရးစခန္းမ်ားကို ရပ္ဆိုင္းပစ္ရမည္ဟု ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရး ေကာင္စီက အဖန္တလဲလဲ ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

ေမာ္စကိုၿမိဳ႕၌ က်င္းပခဲ့ေသာ သံုးပြင့္ဆုိင္ ေဆြးေႏြးပြဲအတြင္း ေျမာက္ကိုရီးယား၊ တ႐ုတ္ႏွင့္ ႐ုရွားႏိုင္ငံတို႔မွ လက္ေထာက္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးမ်ားသည္ ကုလသမဂၢလံုျခံဳေရးေကာင္စီမွ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံအေပၚ ခ်မွတ္ထားသည့္ စီးပြားေရးပိတ္ဆုိ႔မႈမ်ားကို သင့္ေတာ္ေသာ အခ်ိန္အခါတစ္ခုတြင္ ညွိႏႈိင္း ေျဖေလွ်ာ့ျခင္းလုပ္ေဆာင္ရန္ လိုအပ္သည္ကို သေဘာတူခဲ့ၾကေၾကာင္း ေအာက္တုိဘာ ၁၀ ရက္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံျခားေရး ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

တ႐ုတ္သည္ ေျမာက္ကိုရီးယား၏ အဓိကသံတမန္ေရး မိတ္ဖက္ျဖစ္ေနသကဲ့သုိ႔ ႐ုရွားသည္လည္း ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ရင္းႏွီးေသာ ဆက္ဆံေရးရွိသည့္ႏိုင္ငံျဖစ္သည္။ ယင္းတို႔ႏွင့္ ၀ိေရာဓိျဖစ္ေနသည့္ အေမရိကန္ႏိုင္ငံသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္က ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံ၏ စီးပြားေရးကို အက်ပ္ကိုင္ရန္အတြက္ ဦးစီးဦးေဆာင္ ႀကိဳးပမ္းခဲ့ၿပီး ျပံဳယမ္းဘက္မွ ႏ်ဴလက္နက္ အလံုးစံုဖ်က္သိမ္းမႈ မလုပ္ေဆာင္မခ်င္း ပိတ္ဆို႔ဒဏ္ခတ္မႈမ်ားသည္လည္း ဆက္ရွိေနလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း ျပတ္ျပတ္သားသား ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့သည့္လတြင္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးက ႏိုင္ငံအေပၚစီးပြားေရး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား မည္မွ်ပင္ၾကာၾကာဆက္ရွိေနကာမူ ေျမာက္ကိုရီးယားႏိုင္ငံဘက္မွ ဦးစြာ ႏ်ဴလက္နက္ဖ်က္သိမ္းမႈကို လုပ္ေဆာင္ရန္ မရွိေၾကာင္း ကုလသမဂၢကို ေျပာၾကားခဲ့ေသးသည္။

အေမရိကန္မဟာမိတ္ျဖစ္သည့္ ေတာင္ကိုရီးယားကမူ ျပံဳယမ္းအေပၚတစ္ဖက္သတ္ လုပ္ေဆာင္ထားသည့္ ၎၏ပိတ္ဆို႔မႈမ်ား အားေျဖေလွ်ာ့ရန္ စဥ္းစားေနသည္။ ေတာင္ကိုရီးယား၏ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးခ်ဳိးငွက္ဟု တင္စားခံရေသာ သမၼတမြန္းေဂ်အင္းသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားေခါင္းေဆာင္ႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ေျမာက္ကိုရီးယားအား ႏ်ဴဖ်က္သိမ္းေရး လမ္းေၾကာင္းေပၚသို႔ တက္လွမ္းလာေစရန္အတြက္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈႀကီးမ်ား၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္း လုပ္ေဆာင္မည့္ အစီအစဥ္မ်ားႏွင့္ မက္လံုးေပး ဆြဲေခၚေနခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ၿပီးခဲ့သည့္လက ေျမာက္ကိုရီးယားနယ္စပ္ၿမိဳ႕ ေကေဆာင္းတြင္ ႏွစ္ႏိုင္ငံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး႐ုံးကို ေတာင္ကိုရီးယားက ဖြင့္လွစ္ေပးခဲ့ၿပီး ႏွစ္ႏိုင္ငံၾကား ကားလမ္းမ်ားႏွင့္ ရထားလမ္းမ်ား ေဖာက္လုပ္မည့္ စီမံကိန္းမ်ား လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ သမၼတမြန္းက ကတိျပဳခဲ့သည္။

ေတာင္ကိုရီးယားစစ္ေဘၤာတစ္စီးအား ေျမာက္ကိုရီးယားက သေဘၤာဖ်က္လက္နက္ျဖင့္ တိုက္ခိုက္ခဲ့ျခင္းေၾကာင့္ သေဘၤာသား ၄၆ ဦး ေသဆံုးသြားသည့္ျဖစ္ရပ္အတြက္ ေတာင္ကိုရီးယားသည္ ေျမာက္ကိုရီးယားႏွင့္ ကုန္သြယ္မႈမ်ားအားလံုးကို ၂၀၁၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ရပ္ဆိုင္းပစ္ခဲ့သည္။ ေျမာက္ကိုရီးယားကမူ ယင္းပစ္ခတ္တိုက္ခိုက္မႈကို မလုပ္ေဆာင္ခဲ့ဟု ျငင္းဆိုထားခဲ့သည္။

Ref: AFP

October 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.