<

ဆီးရီးယားတြင္ အီရန္ရိွေနမည္ဆိုပါက ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးတြင္ အေမရိကန္ ကူညီမည္မဟုတ္ဟု ပြန္ပီယို ေျပာၾကား

ေအာက္တုိဘာ ၉ ရက္တြင္ ဆီးရီးယားၿမိဳ႕ေတာ္ ဒမတ္စကတ္၌ ပါလက္စတုိင္းဒုကၡသည္စခန္းတြင္ ပ်က္စီးေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

ဆီးရီးယားအေရးတြင္ အေမရိကန္ ပါ၀င္မႈအတြက္ အေၾကာင္းျပခ်က္ က်ယ္၀န္းလာေစရန္ ဆီးရီးယားတြင္ အီရန္ရိွေနမည္ဆိုပါက စစ္အၿပီးႏိုင္ငံျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရး အေထာက္အကူ မွန္သမွ်ကို ျငင္းဆန္ရလိမ့္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း အေမရိကန္ႏိုင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီး မိုက္ပြန္ပီယိုက ေအာက္တိုဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အေရွ႕အလယ္ပိုင္းတြင္ အီရန္ကိုတန္ျပန္ရန္ ထက္ထက္သန္သန္ တြန္းအားေပးသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ပြန္ပီယိုက အစၥေရးလိုလားေသာအဖဲြ႕ကို အခိုင္အမာ ေျပာၾကားခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ယင္းသို႔တြန္းအားေပးရန္ ဆီးရီးယားသည္ အဆုံးအျဖတ္ေပးေသာ စစ္ေျမျပင္ျဖစ္သည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အီရန္ကို ေမာင္းထုတ္ဖို႔ တာ၀န္ဟာ ဆီးရီးယားအစိုးရအေပၚမွာ က်ေရာက္ေနတာ ျဖစ္ပါတယ္။ ဆီးရီးယားမွာ အီရန္ရိွေနတာဟာလည္း အဲ့ဒီဆီးရီးယားအစိုးရမွာပဲ တာ၀န္ရိွပါတယ္။ အီရန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားတဲ့တပ္ေတြ လုံးလုံးဆုတ္ခြာသြားေအာင္ ဆီးရီးယားအစိုးရက လုပ္မေပးဘူးဆိုရင္ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးအတြက္ ဆီးရီးယားဟာ အေမရိကန္ဆီကေန တစ္ျပားတစ္ခ်ပ္မွ ရမွာမဟုတ္ပါဘူး” ဟု ပြန္ပီယိုက အေမရိကန္အမ်ဳိးသားလုံျခံဳေရးဆိုင္ရာ ဂ်ဴးအင္စတီက်ဳ႕၌ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္ေနာက္ပိုင္းမွစ၍ လူေပါင္း ၃၆၅၀၀၀ နီးပါးေသဆုံးခဲ့ရသည္ဟု လူ႔အခြင့္အေရးေစာင့္ၾကည့္မႈအဖဲြ႕က ေျပာၾကားခဲ့ေသာ ဆီးရီးယားပဋိပကၡတြင္ အေမရိကန္ ပါ၀င္ပတ္သက္ေနရသလဲဆိုသည့္ အေၾကာင္းတရား၀င္ ရွင္းလင္းခ်က္ကို မိုက္ပြန္ပီယို၏ စကားက အဓိပၸာယ္ က်ယ္၀န္းေစခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားႏွင့္ အေနာက္ႏိုင္ငံတို႔တြင္ ထိတ္လန္႔ဖြယ္တိုက္ခိုက္မႈမ်ားကို လုပ္ေဆာင္ခဲ့ၾကသည့္ အစြန္းေရာက္အဖဲြ႕ IS ကို အျမစ္ျဖဳတ္ေရး ရည္မွန္းခ်က္ျဖင့္ စစ္ေရးအရ အေရးယူရန္ အေမရိကန္သမၼတေဟာင္း ဘာရက္အိုဘားမားက အခြင့္အာဏာေပးခဲ့သည္။ သမၼတဘာရွားအယ္အာဆတ္ကို ျဖဳတ္ခ်ရန္ မေရရာေသာတိုက္ပဲြကို ဆင္ႏႊဲေနေသာ IS မဟုတ္သည့္တပ္ဖဲြဲ႕မ်ားကို ေလ့က်င့္ေပးရန္၊ အၾကံဥာဏ္ေပးရန္ ဆီးရီးယားတြင္ အေမရိကန္တပ္သား ၂၀၀၀ ခန္႔ ရိွေနသည္။ အီရန္၊ ႐ုရွားတို႔၏ အကူအညီေၾကာင့္ အာဆတ္သည္ ပိုမိုေတာင့္တင္းလာခဲ့သည္ဟု ပြန္ပီယိုက အသိအမွတ္ျပဳခဲ့ၿပီး ယခင္ကကဲ့သို႔ အင္အားေတာင့္တင္းျခင္း မရိွေတာ့ေသာ IS အဖဲြ႕ႏွင့္အတူ ဦးစားေပး လုပ္ေဆာင္စရာမ်ား ေပၚထြက္လာခဲ့ၿပီဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တစ္ခ်ိန္က အေမရိကန္၏အဓိက ဦးစားေပး ရည္မွန္းခ်က္ျဖစ္ခဲ့သည့္ IS တို႔ကို ေအာင္ႏိုင္ေရးဆိုေသာ ကိစၥသည္ ဦးစားေပးကိစၥအျဖစ္ ဆက္လက္ရိွသြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ သို႔ရာတြင္ ယခုအခါ အျပန္အလွန္ အားေကာင္းေသာ မွန္းခ်က္မ်ားလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္လာၿပီျဖစ္ေၾကာင္း၊ အဆိုပါ ဦးစားေပးကိစၥႏွစ္ရပ္မွာ ဆီးရီးယား ပဋိပကၡကို ႏိုင္ငံေရးအရ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာေျဖရွင္းေရးႏွင့္ အီရန္တပ္မ်ားႏွင့္ အီရန္ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ တပ္အားလုံးကို ဆီးရီးယားႏိုင္ငံမွ ဖယ္ရွားေရးတို႔ျဖစ္ေၾကာင္း ပြန္ပီယိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP

October 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.