<

႐ုရွားကိုအင္အားျပမည့္ ေနတိုး၏ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီး လာမည့္လတြင္ က်င္းပမည္

ဇြန္ ၄ ရက္တြင္ ေဘာ္လ္တစ္ပင္လယ္၌ ေနတိုး၏ ေရေၾကာင္းဦးစားေပး ႏုိင္ငံစံုေလ့က်င့္မႈတြင္ ကမ္းတက္ေလ့က်င့္ေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

စစ္ေအးေခတ္ေနာက္ပိုင္း ေနတိုး၏အႀကီးဆံုး စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြင္း အင္အား ၅၀၀၀၀ ရွိသည့္ တပ္ဖဲြ႕၀င္မ်ားသည္ မည္သည့္ တိုက္ခိုက္မႈကိုမဆို တြန္းလွန္ရန္ အသင့္ရွိေၾကာင္း ႐ုရွားအား ျပသရန္အတြက္ ေနာ္ေ၀ေဆာင္းရာသီ၏ ပထမဆံုးႏွင္းမ်ား က်ဆင္းစဥ္ တပ္ျဖန္႔စုေ၀းၾကမည္ျဖစ္သည္ဟု သက္ဆိုင္ရာ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက ေအာက္တိုဘာ ၉ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ႏို၀င္ဘာလတြင္ က်င္းပမည့္ Trident Juncture စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ၌ စိတ္ကူးယဥ္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံ၏ တိုက္ခိုက္ျခင္းကို ခံရသည့္သဖြယ္ သဏၭာန္လုပ္ေလ့က်င့္မည္ ျဖစ္သည္။ Trident Juncture ေၾကာင့္ ႐ုရွား၏အလြန္ႀကီးမားေသာ ဗိုစေတာ့စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈႀကီးက်င္းပၿပီး လအနည္းငယ္ အၾကာ၌ ႐ုရွားအိမ္နီးခ်င္းႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံသို႔ ႀကီးမားေသာ စစ္အင္အားႀကီးတစ္ခု ေရာက္ရွိလာေစမည္ျဖစ္သည္။

ေနတိုးအုပ္စုသည္ မည္သည့္ (တစ္ႏိုင္ငံတည္းမဟုတ္ဘဲ မည္သူမဆို) က်ဴးေက်ာ္မႈကိုမဆို တန္ျပန္ကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းရည္ရွိေၾကာင္း ယခုစစ္ေရးေလ့က်င္မႈက ျပသမည္ျဖစ္သည္ဟု ေနတိုး၏ မဟာမိတ္ပူးေပါင္းေရး တပ္ဖြဲ႕၏ အႀကီးအကဲျဖစ္သူ ေရတပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ဂ်ိမ္းစ္ေဖာဂိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေလယာဥ္အစင္း ၁၅၀၊ သေဘၤာအစင္း ၆၀ ႏွင့္ စစ္ယာဥ္ ၁၀၀၀၀ ခန္႔က ပံ့ပိုးထားေသာ ထိုႀကီးမားသည့္ စစ္အင္အားစုႀကီးသည္ မဟာမိတ္ႏိုင္ငံတစ္ႏိုင္ငံကို ကာကြယ္ရန္ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ ေရႊ႕ေျပာင္းေရာက္ရွိႏိုင္သည္ကို ျပသလိမ့္မည္ဟု ေဖာဂိုက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“အဓိကစစ္ေရးေလ့က်င့္မယ့္ေနရာဟာ ႐ုရွားနယ္စပ္ကေန ကီလိုမီတာ ၁၀၀၀ ကြာေ၀းပါတယ္” ဟု ေနာ္ေ၀ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီး ႐ူနီဂ်ာေကာ့ဆင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ယခု စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈသည္ ႐ုရွားတို႔ကို ေျခာက္လွန္႔ရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းမဟုတ္ဘဲ ကာကြယ္ေရးအတြက္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈတစ္ခုအျဖစ္သာ ႐ႈျမင္ေစလိုသည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈကုိ လာေရာက္ၾကည့္႐ႈရန္ ႐ုရွားႏွင့္ ဘီလာ႐ုစ္တို႔မွ စစ္ဘက္ေစာင့္ၾကည့္သူႏွစ္ဦးစီကို ဖိတ္ေခၚထားသည္။

႐ုရွားသည္ ယူကရိန္းႏိုင္ငံထဲမွ ခ႐ိုင္းမီးယားကြၽန္းဆြယ္ကို သိမ္းပိုက္ခဲ့သည့္ လြန္ခဲ့ေသာ ေလးႏွစ္ကတည္းက အေနာက္မဟာမိတ္မ်ားသည္ အေရွ႕ဥေရာပႏွင့္ ေဘာ္လ္တစ္ႏိုင္ငံမ်ား၌ အလွည့္က် တပ္ခ်ကာကြယ္မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီး ၎တို႔၏ စစ္ေရးတည္ရွိမႈကိုလည္း အဆင့္ျမႇင့္တင္ခဲ့ၾကသည္။

ယခု Trident Juncture 18 ကဲ့သို႔ စစ္ေရးေလ့က်င္မႈသည္ ေနတိုးအဖြဲ႕၀င္ႏိုင္ငံ တစ္ႏိုင္ငံ က်ဴးေက်ာ္ခံရသည့္ ျဖစ္စဥ္မ်ဳိးတြင္ ႀကီးမားသည့္ စစ္အင္အားတစ္ခုအား မည္သို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းမည္ကို တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားအား သင္ၾကားရန္ ရည္ရြယ္ျခင္းျဖစ္သည္။

ယခုစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈအတြက္ ဂ်ာမနီက အင္အား ၆၀၀၀ ရွိသည့္တပ္မဟာတစ္ခုကို ေစလႊတ္မည္ျဖစ္ၿပီး ယခုကတည္းက ေနာ္ေ၀သို႔ ဂ်ာမန္စစ္သားအေျမာက္အျမား ေရာက္ရွိေနႏွင့္ၾကၿပီျဖစ္သည္။ ဥေရာပတစ္လႊားႏွင့္ ေျမာက္အေမရိကမွ အင္အားစုမ်ားမွာမူ ေလေၾကာင္း၊ ေရေၾကာင္းမ်ားမွတစ္ဆင့္ ေနာ္ေ၀သို႔ လာမည္ျဖစ္ၿပီး ၿဗိတိန္တပ္မ်ားမွာမူ ေလေၾကာင္း၊ ကုန္းေၾကာင္းမွ တစ္ဆင့္လာမည္ျဖစ္သည္။

Ref: AFP

October 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.