<

ေငြေၾကးတန္ဖိုးက်ဆင္းေနစဥ္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ား စတင္

စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ တရား၀င္စတင္ပြဲ၌ေတြ႕ရေသာ ၀ိဒိုဒို (ယာ)ႏွင့္ ၎၏တြဲဖက္ (၀ဲ) တို႔အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

လာမည့္ႏွစ္ ဧၿပီလတြင္ က်င္းပမည့္ အင္ဒိုနီးရွားသမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေရး လုပ္ငန္းစဥ္မ်ားကုိ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က စတင္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။ ကမၻာေပၚတြင္ တတိယအႀကီးဆုံး ဒီမိုကေရစီ ႏိုင္ငံကို ဦးေဆာင္ရန္ လက္ရွိသမၼတ ဂ်ဳိကို၀ီဒိုဒိုသည္ စစ္တပ္ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးေဟာင္းတစ္ဦးႏွင့္ ယွဥ္ၿပိဳင္ရမည္ ျဖစ္သည္။

၀ီဒိုဒိုသည္ ၎၏ လက္ေတြ႕ဆန္ေသာပံုစံႏွင့္ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ရည္မွန္းခ်က္ႀကီးမားမႈမ်ားေၾကာင့္ အင္ဒိုနီးရွားမ်ားၾကားတြင္ ေရပန္းစားသူျဖစ္သည္။ လူထုသေဘာထား စစ္တမ္းမ်ားတြင္လည္း ၀ီဒိုဒိုသည္ ၎င္း၏အဓိကယွဥ္ၿပိဳင္ဘက္ျဖစ္ေသာ ပရာဘို၀ို ဆူဘီယန္တုိထက္မ်ားစြာ ေရွ႕ေရာက္သည္။

သို႔ေသာ္ ဒုတိယသက္တမ္းဆက္လက္ ထမ္းေဆာင္ခြင့္ရရွိရန္ ၀ီဒိုဒို၏ ႀကိဳးပမ္းမႈသည္ အင္ဒိုနီးရွား ေငြေၾကးတန္ဖိုး က်ဆင္းေနျခင္းႏွင့္အတူ ၎င္း၏စီးပြားေရး မွတ္တမ္းရာဇ၀င္ေၾကာင့္ ေလဆန္ႏွင့္ ၾကံဳေနရသည္။ ထို႔အတူ ၀ီဒိုဒို ျပန္လည္ေရြးေကာက္ခံရေရးကို သတင္းတုမ်ားျဖင့္ လႈံ႔ေဆာ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားက ဖ်က္လိုဖ်က္ဆီး လုပ္ၾကမည့္အေပၚ စိုးရိမ္မႈမ်ားလည္း ရွိေနသည္။

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံ၏ ေငြေၾကးတန္ဖိုးသည္ ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္မ်ားအတြင္းက အာဏာရွင္ ဆူဟာတိုေခတ္ေနာက္ပိုင္း မၾကံဳစဖူး အေျခအေနအထိ က်ဆင္းေနခဲ့သည္။ ထို႔အတူ ၀ီဒိုဒိုသည္ ၎မွာ တ႐ုတ္ျဖစ္သည္၊ ခရစ္ယာန္ျဖစ္သည္၊ တရားမ၀င္အင္ဒိုနီးရွား ကြန္ျမဴနစ္ပါတီအဖြဲ႕၀င္ျဖစ္သည္ဟူ၍ ေကာလာဟလမ်ား လႊင့္ခံရသည့္ ဒဏ္မ်ားကို ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ ခံစားခဲ့ရသူျဖစ္သည္။

မဲေပးခြင့္ရွိသူ ၁၈၆ သန္း ရွိၿပီး ကမၻာ့အႀကီးဆံုး မြတ္စလင္လူမ်ားစုေနထိုင္ရာ အင္ဒိုနီးရွားတြင္ ဧၿပီ ၁၇ ရက္ေန႔၌ သမၼတေရြးေကာက္ပြဲႏွင့္အတူ အမ်ဳိးသားႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ ပါလီမန္ေရြးေကာက္ပြဲမ်ားလည္း က်င္းပမည္ ျဖစ္သည္။

စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က ဂ်ကာတာတြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ တရား၀င္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈ စတင္ပြဲအခမ္းအနားသို႔ ၀ီဒိုဒိုႏွင့္ ပရာဘို၀ို ႏွစ္ဦးစလံုးက ႐ိုးရာအင္ဒိုနီးရွား၀တ္စံုမ်ား ၀တ္ဆင္ကာ တက္ေရာက္လာၾကသည္။ ႏွစ္ဦးစလံုးက လူမ်ဳိးေရးႏွင့္ဘာသာေရးကို ႏိုင္ငံေရးအတြက္ အသံုးမခ်ဘဲ ၿငိမ္းၿငိမ္းခ်မ္းခ်မ္း ယွဥ္ၿပိဳင္ၾကမည္ဟု ကတိျပဳခဲ့သည္။

ေရြးေကာက္ပြဲအတြက္ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးမႈမ်ားသည္ စီးပြားေရး၊ မညီမွ်မႈ၊ သည္းခံႏိုင္ စြမ္းေလ်ာ့နည္းလာမႈအစရွိသည့္ အေၾကာင္းမ်ားအေပၚ ပစ္မွတ္ထားဖြယ္ရွိသည္ဟု ေလ့လာသူမ်ားက ေျပာေနၾကသည္။

ဂ်ဳိကို၀ီအျဖစ္ လူသိမ်ားေသာ ၀ီဒိုဒိုသည္ ၎ႏွင့္အတူ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္ရန္ ေရွး႐ိုးစြဲ အစၥလာမၼစ္ဘာသာေရးဆရာ မာရက္အမင္ကို ၾသဂုတ္လကေရြးခ်ယ္ခဲ့သျဖင့္ အင္ဒိုနီးရွားအမ်ားအျပားကို အံ့ၾသေစခဲ့သည္။ အသက္ ၇၅ ႏွစ္အရြယ္ အမင္သည္ ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္တန္း အစၥလာမၼစ္အာဏာပိုင္အဖြဲ႕အစည္းျဖစ္ေသာ Indonesian Ulema Council (MUI) ၏ ဥကၠ႒ျဖစ္ၿပီး လူနည္းစုမ်ဳိးႏြယ္မ်ားအေပၚ မတရားခ်ဳိးႏွိမ္မႈရွိေသာ အယူအဆမ်ားေၾကာင့္ လူသိမ်ားသည္။

လူဦးေရ သန္း ၂၆၀ ေက်ာ္ရွိေသာ အင္ ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံထဲမွ ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀ သည္ သ ေဘာထားအလယ္အလတ္ရွိေသာ အစၥလာမ္ ဘာသာ၀င္မ်ားျဖစ္ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ႏိုင္ငံ ထဲတြင္ ေရွး႐ိုးစြဲအယူအဆမ်ား လ်င္ျမန္စြာ ႀကီးထြားလာသျဖင့္ စိုးရိမ္မႈမ်ားရွိေနသည္။

ပရာဘို၀ိုမွာမူ ဂ်ကာတာဒုတိယ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဟာင္းျဖစ္ၿပီး စီးပြားေရးသမားတစ္ဦးျဖစ္သည့္ ဆန္ဒီယာဂါအူႏုိႏွင့္ လက္တြဲကာ ေရြးေကာက္ပြဲ၀င္မည္ ျဖစ္သည္။

၂၀၁၄ ခုႏွစ္ေရြးေကာက္ပြဲတြင္လည္း ၀ီဒိုဒိုကို ႐ႈံးခဲ့သည့္ ပရာဘို၀ီသည္ ၁၉၉၈ ခုႏွစ္က ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမ်ားအတြင္း  အာဏာရွင္ဆူဟာတို ျဖဳတ္ခ်မခံရမီ ကေသာင္းကနင္းကာလက ထိပ္ပိုင္းစစ္တပ္အရာရွိ တစ္ဦးျဖစ္ခဲ့သည္။

ဆူဟာတို ျပဳတ္က်ၿပီးေနာက္ပိုင္းတြင္ ပရာဘို၀ိုက ဒီမိုကေရစီတက္ၾကြလႈပ္ရွားသူမ်ားကို ျပန္ေပးဆြဲရန္ ညႊန္ၾကားခဲ့ေၾကာင္း ၀န္ခံခဲ့ၿပီးေနာက္ပိုင္း စစ္တပ္မွ ထုတ္ခံခဲ့ရသူ ျဖစ္သည္။

Ref ; AFP

September 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.