<

အိႏၵိယ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မိုဒီက ကမၻာ႔အႀကီးဆံုး က်န္းမာေရး စီမံကိန္းႀကီးကို စတင္

ဇြန္လက စင္ကာပူတြင္ ျပဳလုပ္သည့္ အာရွလံုျခံဳေရးထိပ္သီးအတြင္း မိန္႔ခြန္းေျပာေနေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္မိုဒီ (Photo – AFP)

အိႏၵိယႏိုင္ငံတြင္ စက္တင္ဘာ ၂၃ ရက္က ကမၻာ့အႀကီးဆံုးက်န္းမာေရးအာမခံ အစီအစဥ္ႀကီးတစ္ခုကို စတင္ခဲ့သည္။ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ နရင္ဒရာမိုဒီ၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ယင္းအစီအစဥ္သည္ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့သူ သန္း ၅၀၀ ကို လႊမ္းျခံဳႏိုင္လိမ့္မည္ဟု သိရသည္။

‘Modicare’ ဟု အမည္ေပးထားေသာ ထိုအစီအစဥ္သည္ ဆင္းရဲေသာ မိသားစုတိုင္းအတြက္ ျပင္းထန္သည့္ နာမက်န္းျဖစ္မႈမ်ားအားကုသရန္ ႐ူပီး ၅၀၀၀၀၀ ( ေဒၚလာ ၆၉၀၀) ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ရန္ လံုေလာက္သည္ဟု သိရသည္။

Modicare သည္ ဗဟိုအစိုးရႏွင့္ ျပည္ နယ္အစိုးရ ၂၉ ခုကို ႏွစ္စဥ္စုစုေပါင္း ေဒၚလာ ၁ ဒသမ ၆ ဘီလ်ံကုန္က်ေစမည္ ျဖစ္သည္။ ရန္ပံုေငြမွာမူ လိုအပ္ခ်က္ေပၚလိုက္၍ တစ္ျဖည္းျဖည္းတိုးျမႇင့္သြားမည္ဟု သိရသည္။ ႏိုင္ငံအေရွ႕ပိုင္း ဂ်ဟတ္ဟန္ျပည္နယ္၏ ၿမိဳ႕ေတာ္ရန္ခ်ီတြင္ Mpdocare အစီအစဥ္စတင္ျခင္း အခမ္းအနားအတြင္း မုိဒီက က်န္းမာေရးကတ္မ်ားကို ေ၀ေပးခဲ့သည္။

ယခုအစီအစဥ္သည္ အိႏၵိယႏိုင္ငံထဲမွ ခ်ဳိ႕တဲ့သူမ်ားကို အရည္အေသြးေကာင္းမြန္ၿပီး ဆက္သြယ္ရလြယ္ကူသည့္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပံ့ပိုးေပးႏိုင္ေရးအတြက္ ႀကီးမားသည့္ ေျခလွမ္းႀကီးတစ္ခုျဖစ္သည္ဟု မိုဒီကေခၚဆိုခဲ့ၿပီး မိသားစုေပါင္းသန္း ၁၀၀ ေက်ာ္အတြက္ အက်ဳိးျဖစ္ထြန္းေစလိမ့္မည္ဟုလည္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၀န္ႏွင့္အားမမွ်ျဖစ္ေနသည့္ အိႏၵိယ၏ က်န္းမာေရးစနစ္ထဲတြင္ ေဆး႐ံုႏွင့္ ဆရာ၀န္မေလာက္ငွမႈမ်ားႏွင့္ ၾကံဳေနရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ လူအမ်ားစုသည္တတ္ႏိုင္ပါက ပုဂၢလိက ေဆး႐ံု၊ ေဆးခန္းမ်ားကိုသာ အားကိုးေနရသည္။ သို႔ေသာ္ ပုဂၢလိကဆရာ၀န္မ်ား ႏွင့္ က်န္းမာေရးေဆြးေႏြးခသည္ ႐ူပီး ၁၀၀၀ ( ၁၅ ေဒၚလာ) ၀န္းက်င္က်သင့္သည္။ ယင္း ေငြပမာဏသည္ တစ္ေန႔အသံုးစရိတ္ ႏွစ္ေဒၚလာပင္မျပည့္ေသာ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ မ်ားျပားလွေသာ ေငြပမာဏႀကီး ျဖစ္ေနသည္။

ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက မိုဒီ၏ ယခုအစီအစဥ္ႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး ခ်ီးမြမ္းခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းအစီအစဥ္သည္ ျပင္းထန္ၿပီး နာတာရွည္ျဖစ္ေသာ ေရာဂါမ်ားအား ကုသေပးေရးထက္ ေန႔စဥ္အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈမ်ား ပါ၀င္သင့္သည္ဟု ေထာက္ျပၾကသည္။ “Mpdocare အစီအစဥ္ထဲမွာ အေျခခံက်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈ မပါ၀င္ပါဘူး။ အေျခခံက်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈဟာ အိႏၵိယျပည္သူ႔က်န္းမာေရး ပံ့ပိုးမႈမွာ အားအနည္းဆံုး အခ်ိတ္အဆက္ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ေစာင့္ၾကည့္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref ; AFP

September 23, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.