<

နည္းပညာေၾကာင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ကြၽမ္းက်င္မႈနိမ့္ အလုပ္အကိုင္မ်ား သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ ဆံုး႐ံႈးႏုိင္

ဇူလိုင္ ၁၈ ရက္တြင္ ေတာင္ကိုရီးယားႏုိင္ငံ အင္ခြၽန္၌ အစာသြတ္မုန္႔လုပ္သည့္စက္႐ံု၌ အလုပ္သမားမ်ားကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AP)

နည္းပညာ ဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈေၾကာင့္ ေငြကိုင္မွသည္ စက္ေမာင္းအထိ၊ စားပြဲထိုးမ်ားႏွင့္ ယာဥ္ေမာင္းမ်ားအထိ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ ကြၽမ္းက်င္မႈနိမ့္ အလုပ္အကိုင္ သန္းႏွင့္ခ်ီ၍ မၾကာမီ ဆံုး႐ံႈးႏုိင္ေၾကာင္း ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္ (WEF) တြင္ ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက သတိေပးခဲ့သည္။ အလုပ္အကိုင္ ျပႆနာကို အေရွ႕ေတာင္အာရွသည္ ခက္ခက္ခဲခဲ ရင္ဆုိင္ရမည္ျဖစ္ၿပီး နည္းပညာေၾကာင့္ ‘အာရွစက္႐ံု’ ေမာ္ဒယ္လ္စီးပြားေရးလုပ္ငန္းပံုစံသည္ မၾကာမီ ပ်က္သုဥ္းသြားႏုိင္ေၾကာင္း ဗီယက္နမ္၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ငုရင္စြမ္ဖက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဟႏိြဳင္းတြင္ က်င္းပေသာ ကမၻာ့စီးပြားေရးဖုိရမ္တြင္ စက္မႈလုပ္ငန္းဖြံ႕ၿဖိဳးမႈႏွင့္ ပတ္သက္ၿပီး အဓိကထား ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကသည္။ ဗီယက္နမ္၊ အင္ဒိုနီးရွားႏွင့္ ထုိင္းအပါအ၀င္ အေရွ႕ေတာင္အာရွႏုိင္ငံမ်ားက ကုန္ထုတ္လုပ္မႈကို အဓိကထားခဲ့ၿပီး တိုးတက္မႈကို ရယူခဲ့ၾကသည္။ အလုပ္အကိုင္ သန္းေပါင္းမ်ားစြာ ေပးႏုိင္ေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈက႑သည္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးလာမႈေၾကာင့္ သက္ေရာက္မႈကို အဆုိးရြားဆံုး ခံရႏုိင္သည္ဟု WEF တြင္ ထုတ္ျပန္ေသာ ေလ့လာမႈတစ္ရပ္က သတိေပးခဲ့သည္။

ဂ်ပန္ႏွင့္ စင္ကာပူကဲ့သုိ႔ေသာ ခ်မ္းသာသည့္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ နည္းပညာတုိးတက္မႈကို ေျပာင္းလဲစီးေမ်ာရန္ ျပင္ဆင္ထားၾကၿပီး ဆင္းရဲေသာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈဗဟိုခ်က္ႏုိင္ငံမ်ားသည္ နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ အလ်င္အျမန္ ေျပာင္းလဲမႈကို လက္ခံရန္အဆင္သင့္ မျဖစ္ေသးေၾကာင္း ကြၽမ္းက်င္သူမ်ားက ဆုိသည္။

သို႔ေသာ္လည္း ေရြးခ်ယ္စရာ မရွိသျဖင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွမွ အလုပ္အကိုင္ ၆.၆ သန္းခန္႔သည္ နည္းပညာသစ္ေၾကာင့္ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုအတြင္း ေဘးထြက္ပိုလွ်ံမႈ ျဖစ္လာႏုိင္ေၾကာင္း Cisco ႏွင့္ Oxford Economics တုိ႔က ထုတ္ျပန္ေသာ ေလ့လာမႈတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

နည္းပညာေၾကာင့္ အလိုအေလ်ာက္ ေဆာင္ရြက္ႏုိင္မႈက ျဖစ္ေပၚလာေသာ အက်ပ္အတည္းကို ရင္ဆုိင္ရန္အတြက္ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ လုပ္သားထုအား ပညာသင္ေပးရန္ အလ်င္အျမန္ ေဆာင္ရြက္ရမည္ဟု WEF သို႔ တက္ေရာက္ခဲ့သည့္ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားက သတိေပးခဲ့သည္။

တန္ဖိုး ပိုမိုျမင့္မားေသာ ထုတ္ကုန္ထုတ္လုုပ္မႈသုိ႔ အသြင္ကူးေျပာင္းႏုိင္ရန္အတြက္ အာဆီယံသည္ ၁၀ ႏွစ္အတြင္း ထြက္ေပါက္ ေတြ႕ရွိဖြယ္ရွိေၾကာင္း WEF ၏ အမႈေဆာင္ အဖြဲ႕၀င္ ဂ်က္စတင္၀ုဒ္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆယ္ႏွစ္အတြင္း မွန္ကန္ေသာ ဆံုးျဖတ္ခ်က္မ်ား မေဆာင္ရြက္ႏုိင္ပါက အာဆီယံသည္ ကမၻာလံုးဆုိင္ရာ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္စြမ္း၌ ေနာက္က်က်န္ေနမည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

နည္းပညာဖြံ႕ၿဖိဳးမႈေၾကာင့္ ထိခိုက္ႏိုင္ေသာ လုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေငြကိုင္၊ စာစီ၊ စက္ေမာင္း၊ စာေရးလုပ္ငန္းမ်ား အပါအ၀င္ ပံုမွန္လုပ္ငန္းေဆာင္ရြက္ရမႈကို အဓိကထားသည့္ အလုပ္အကိုင္မ်ားသည္ အထိခိုက္ဆံုးျဖစ္ႏုိင္ေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အလုပ္သမားအဖြဲ႕မွ ဖူဟင္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP

September 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.