<

ဥေရာပကုိ ဥေရာပႏိုင္ငံသားမ်ားသာ ပိုင္ဆိုင္ေၾကာင္း ဒလုိင္းလားမား ေျပာၾကား

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ မယ္မုိ၌ ေပ်ာ္ရႊင္မႈႏွင့္ ၿငိမ္းခ်မ္းမႈအႏုပညာေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ဒလိုင္းလားမားက စကားေျပာေနစဥ္ (Photo: AFP)

ဥေရာပကို ဥေရာပႏိုင္ငံသားမ်ားသာ ပိုင္ဆိုင္ၿပီး ဒုကၡသည္မ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ ေနရပ္ႏုိင္ငံမ်ားအား ျပန္လည္တည္ေဆာက္ရန္အတြက္ ေနရပ္မ်ားသို႔ ျပန္သြားသင့္ေၾကာင္း တိဘက္ဘာသာေရးေခါင္းေဆာင္ ဒလုိင္းလားမားက စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဆီြဒင္တြင္ တတိယအႀကီးဆံုးၿမိဳ႕ျဖစ္ၿပီး ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် လူဦးေရအမ်ားအျပား ေနထိုင္ေနၾကေသာ မယ္မိုတြင္ ညီလာခံတစ္ခု၌ ဒလုိင္းလားမားက ဥေရာပသည္ ၎တုိ႔၏ဘ၀အတြက္ အမွန္တကယ္ အႏၲရာယ္ ၾကံဳေတြ႕ေနရသည့္ ဒုကၡသည္ကို ကူညီရန္အတြက္ ကိုယ္က်င့္သိကၡာပုိင္းအရ တာ၀န္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“သူတုိ႔ကို လက္ခံရမယ္။ ကူညီေပးရမယ္။ ပညာသင္ေပးရမယ္။ ဒါေပမဲ့ အဆံုးမွာေတာ့ သူတုိ႔ေတြက သူတုိ႔ေနရပ္ႏုိင္ငံ ဖံြ႕ၿဖိဳးတုိးတက္ေအာင္ လုပ္ေဆာင္ေပးရမယ္” ဟု ၁၉၈၉ ခုႏွစ္တြင္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးႏိုဘယ္ဆု ရရွိခဲ့ေသာ ဒလုိင္းလားမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

တိဘက္ေဒသတြင္ အံုၾကြမႈမ်ားအား ႏွိမ္နင္းရန္ တ႐ုတ္က တပ္မ်ားကို ေစလႊတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဒလိုင္းလားမားသည္ ၎၏အသက္အႏၲရာယ္အတြက္ စိုးရိမ္မႈေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ လာဆာမွ ထြက္ေျပးခဲ့ရၿပီး အိႏိၵယတြင္ ခိုလံႈခဲ့ရသည္။ “ဥေရာပကို ဥေရာပသားေတြကပဲ ပိုင္ဆုိင္တယ္လို႔ ထင္တယ္” ဟု အသက္ ၈၃ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ ဒလုိင္းလားမားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၉ ရက္တြင္ က်င္းပခဲ့ေသာ ဆီြဒင္ႏုိင္ငံလံုးဆုိင္ရာ ေရြးေကာက္ပဲြမ်ား၌ လူအမ်ားႀကိဳက္၀ါဒီ လက္ယာအစြန္းေရာက္ ဆီြဒင္ဒီမိုကရက္ပါတီက အေျခအေနေကာင္းခဲ့ၿပီးေနာက္ သံုးရက္အၾကာတြင္ ျပဳလုပ္ခဲ့သည့္ ထိုညီလာခံ၌ ဒလိုင္းလားမားက ယင္းကဲ့သို႔ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၅ ခုႏွစ္တြင္ ဥေရာပသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်၀င္ေရာက္မႈ အဆိုးရြားဆံုး အက်ပ္အတည္း ရင္ဆိုင္ခဲ့ရစဥ္ ႏုိင္ငံအလိုက္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်ေ၀စုကို အမ်ားဆံုးလက္ခံခဲ့သည့္ ေနာ္ဒစ္ႏုိင္ငံ ဆီြဒင္တြင္ ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်ဆန္႔က်င္ေရး ဆီြဒင္ဒီမိုကရက္ပါတီက လက္ရွိ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ စတက္ဖန္ေလာ့ဗန္၏ ဆိုရွယ္ဒီမိုကရက္ပါတီႏွင့္ အတုိက္အခံ ကြန္ဆာေဗးတစ္၀ါဒီ Moderates ပါတီၿပီးလွ်င္ မဲတတိယအမ်ားဆံုး ရရွိခဲ့သည္။

Ref: AFP

September 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.