<

ဖေလာ့ရင့္ဟာရီကိန္း အေမရိကန္ အေရွ႕ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္းသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာ

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္က ေနာ့ကယ္႐ိုလုိင္းနားတြင္ ဖေလာ့ရင့္ဟာရီကိန္း မ၀င္ေရာက္မီ အေရးေပၚ အေျခအေန ေျဖရွင္းေရး၀န္ထမ္းမ်ားက ေစာင့္ၾကည့္ေနစဥ္ (Photo: AP)

အႏၲရာယ္ႀကီးမားေသာ ဖေလာ့ရင့္ ဟာရီကိန္းသည္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္တြင္ အေမရိကန္အေရွ႕ဘက္ ကမ္း႐ိုးတန္းအနီးသို႔ ခ်ဥ္းကပ္လာေနၿပီး ဖေလာ့ရင့္သည္ အဆင့္-၂ မုန္တုိင္းအျဖစ္သို႔ အားေလ်ာ့သြားလွ်င္ပင္ အသက္အႏၲရာယ္ရွိႏိုင္ေသာ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းမႈႏွင့္ ေရလႊမ္းမုိးမႈမ်ားအား ျဖစ္ေပၚေစႏုိင္ေၾကာင္း မုိးေလ၀သခန္႔မွန္းသူမ်ားက သတိေပးခဲ့ၾကသည္။

ဖ်က္အားျပင္း မုန္တုိင္း၏လမ္းေၾကာင္းတြင္ရွိေသာ စိုးရိမ္ေနသည့္ လူသန္းေပါင္းမ်ားစြာအတြက္ ေန႔တစ္ေန႔စတင္စဥ္ ဖေလာ့ရင့္မုန္တုိင္း၏ အရွိန္ေၾကာင့္ ေနာ့ကယ္႐ိုလိုင္းနား ကမ္း႐ိုးတန္းတြင္ မိုးမ်ားရြာသြန္းေနခဲ့သည္။ ဖေလာ့ရင့္သည္ ေတာင္ပိုင္းျပည္နယ္တြင္ စံခ်ိန္တင္ မိုးသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းေစႏိုင္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းသူမ်ားက ခန္႔မွန္းထားစဥ္ ေဂ်ာ္ဂ်ီယာသည္လည္း အျခားကမ္း႐ိုးတန္းျပည္နယ္ေလးခုနည္းတူ အေရးေပၚ အေျခအေန ေၾကညာထားသည္။

ဖေလာ့ရင့္ဟာရီကိန္းက ခ်ဥ္းကပ္လာေနစဥ္ ထုိမုန္တုိင္းလမ္းေၾကာင္းရွိ ေဒသခံမ်ားသည္ အလြန္အမင္း ေနာက္မက်မီ ေဘးလြတ္ရာသို႔ ေရႊ႕ေျပာင္းထားၾကရန္ သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ ျပည္နယ္ႏွင့္ ေဒသဆိုင္ရာ အစုိးရတာ၀န္ရွိသူမ်ားက တိုက္တြန္းထားၾကသည္။ ေဘးကင္းစြာ ေနထုိင္ၾကရန္ တုိက္တြန္းမႈကို ကမၻာႏွင့္အလြန္ေ၀းကြာေသာ အာကာသသို႔ေရာက္ေနသည့္ ဂ်ာမနီ အာကာသယာဥ္မွဴး Alexander Gerst ကပင္ အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အာကာသစခန္းမွေန၍ ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဖေလာ့ရင့္မုန္တုိင္း၏ဓာတ္ပံုမ်ားကို Twitter တြင္တင္ၿပီး အေမရိကန္ကို သတိေပးခဲ့သည္။

ဖေလာ့ရင့္၏ အျမင့္ဆံုးေလတုိက္ႏႈန္းသည္ တစ္နာရီလွ်င္ မိုင္ ၁၁၀ ႏႈန္းအထိ အားေလ်ာ့သြားခဲ့ၿပီး အဆင့္-၃ မွ အဆင့္-၂ မုန္တုိင္းအျဖစ္ အားေပ်ာ့သြားခဲ့ေၾကာင္း ဟာရီကိန္းစင္တာ (NHC) က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ နာရီပိုင္းအတြင္း ထိုမုန္တုိင္းသည္ အဆင့္ႏွစ္ဆင့္ ေလ်ာ့က်သြားျခင္းျဖစ္ေသာ္လည္း ဖေလာ့ရင့္သည္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသမ်ားတစ္၀န္း တစ္ဟုန္ထုိး အားေကာင္းလာႏုိင္သည့္ အႏၲရာယ္ရွိေနေသးေၾကာင္း မုိင္ယာမီ အေျခစိုက္ NHC က သတိေပးခဲ့သည္။

လူ ၁ ဒသမ ၇ သန္းအထိသည္ မုန္တိုင္းရန္မွ ေဘးလြတ္ရာသို႔ေရႊ႕ေျပာင္းရန္ ဆႏၵအေလ်ာက္ သို႔မဟုတ္ မျဖစ္မေန ျပဳလုပ္ရမည္ျဖစ္ၿပီး မုန္တိုင္းက ခ်ဥ္းကပ္လာေနစဥ္ ကမ္း႐ိုးတန္းေဒသခံမ်ားသည္ ၎တုိ႔၏ေနအိမ္မ်ားႏွင့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို ႀကိဳတင္ ကာကြယ္ႏုိင္ရန္ တက္သုတ္႐ိုက္ လုပ္ေဆာင္ခ့ဲၾကသည္။

“အဲေနရာက ထြက္သြားၾက။ ဒီမုန္တုိင္းနဲ႔ မကစားၾကနဲ႔။ ဒါအရမ္းႀကီးတဲ့မုန္တုိင္း။ က်ဳပ္တုိ႔ ျမင္ေတြ႕ဖူးသမွ်မွာ အႀကီးဆံုးမုန္တုိင္း ျဖစ္ႏုိင္တယ္” ဟု ထရန္႔က သတိေပးခဲ့သည္။ “ဒီမုန္တိုင္းကုိ က်ဳပ္တုိ႔ ကိုင္တြယ္သြားမယ္။ က်ဳပ္တုိ႔ အသင့္ပဲ။ က်ဳပ္တုိ႔ လုပ္ႏုိင္တယ္။ လူ႔အသက္ေတြကို ႀကိဳတင္ကာကြယ္ဖုိ႔က လံုး၀ဦးစားေပးပါ” ဟု ထရန္႔က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဖေလာ့ရင့္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္ ည သို႔မဟုတ္ စက္တင္ဘာ ၁၄ ရက္တြင္ ေနာ့ႏွင့္ ေဆာက္ကယ္႐ိုလုိင္းနားတို႔၏ ကုန္းတြင္းပိုင္းသို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီးေနာက္ ေဒသအခ်ဳိ႕၌ မိုးေရခ်ိန္လက္မ ၄၀ (တစ္မီတာ) အထိ ရြာသြန္းႏုိင္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သခန္႔မွန္းသူမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref: AFP

September 13, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.