<

ေခြးသားစားျခင္းကို ေရွာင္ရွားၾကရန္ ျပည္သူမ်ားအား ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕ တာ၀န္ရွိသူမ်ား တိုက္တြန္း

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၂၆ ရက္တြင္ ဟႏြိဳင္းရွိ လမ္းတစ္လမ္း၌ ေခြးသားမ်ားကို ေရာင္းခ်ေနစဥ္ (Photo: AFP)

ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါ ျဖစ္ပြားျခင္းမ်ားႏွင့္ ႏိုင္င့ံပံုရိပ္ ထိခိုက္ေစျခင္းတို႔ေၾကာင့္ ေခြးသားဟင္းလ်ာမ်ား မစားသံုးၾကရန္ ျပည္သူမ်ားအား ဟႏြိဳင္းမွ တာ၀န္ရွိသူမ်ားက စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။

လမ္းေဘးအစားအစာမ်ားေၾကာင့္ ေက်ာ္ၾကားေသာ ဗီယက္နမ္ႏိုင္ငံၿမိဳ႕ေတာ္ ဟႏိြဳင္းတြင္ ေခြးသားကင္၊ ေခြးသားျပဳတ္၊ ေခြးသားေပါင္းမ်ားကို စားေသာက္ဆိုင္မ်ားႏွင့္ ေစ်းဆိုင္မ်ားတြင္ ေတြ႕ျမင္ႏိုင္ၿပီး ယင္းအသားကို ႐ိုးရာအရ ထမင္း၊ ၀ိုင္ သို႔မဟုတ္ ဘီယာတို႔ျဖင့္ တြဲဖက္စားသံုးၾကသည္။

သို႔ေသာ္ ေခြးသားစားျခင္းသည္ ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါႏွင့္ တိရစၦာန္မွကူးစက္သည့္ အျခားေသာေရာဂါမ်ား ျဖစ္ပြားႏိုင္ေစျခင္းေၾကာင့္ ေခြးသားစားျခင္းကို ေရွာင္ရွားၾကရန္ ဟႏိြဳင္းျပည္သူ႔ေကာ္မတီက စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ တိုက္တြန္းခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ဗီယက္နမ္ စားေသာက္ဆိုင္မ်ား၏ မီႏူးမ်ားေပၚတြင္ Little Tiger ဟု အမည္ေပးထားေသာ ေၾကာင္သားဟင္းလ်ာ စားသံုးျခင္းကိုလည္း ေရွာင္ရွားၾကေစလိုေၾကာင္း တိုက္တြန္းထားသည္။

တိရစၦာန္မ်ားအား သတ္ျဖတ္ျခင္းသည္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္ၿပီး တျဖည္းျဖည္း ပေပ်ာက္သြားေစရန္ ေမွ်ာ္လင့္ေနေၾကာင္း၊ ေခြးသားစားျခင္းသည္ ဟႏိြဳင္းၿမိဳ႕၏ ဂုဏ္သတင္းကို က်ဆင္းေစၿပီး ယင္းသည္ တိုင္းတစ္ပါးသားမ်ားၾကားတြင္ မလုပ္သင့္ေသာ အရာအျဖစ္ ယူဆထားၾကေၾကာင္း ဟႏိြဳင္းျပည္သူ႔ေကာ္မတီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဟႏြိဳင္းတြင္ ေခြးႏွင့္ေၾကာင္ အေကာင္ေရ ၄၉၃၀၀၀ ခန္႔ရွိၿပီး အမ်ားစုကို အိမ္ေမြးတိရစၦာန္အျဖစ္ ေမြးျမဴထားၾကကာ အေကာင္ေရ ၁၀၀၀ ခန္႔မွာ စားသံုးရန္အတြက္ သတ္ျဖတ္ခံေနရသည္။ ယခုႏွစ္စပိုင္းမွစ၍ ဟႏိြဳင္းတြင္ ေခြး႐ူးျပန္ေရာဂါေၾကာင့္ လူသံုးဦး ေသဆံုးၿပီးျဖစ္ကာ ယင္းထဲမွ လူႏွစ္ဦးမွာ ေခြး႐ူးေရာဂါပိုး ကူးစက္ခံထားရသည္ဟု အစုိးရက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

Ref: AFP

September 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.