<

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ေကာ္မရွင္ကို ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ဘီလ္ဂိတ္ ဦးေဆာင္မည္

၂၀၁၂ ခုႏွစ္ စက္တင္ဘာ ၂၆ ရက္တြင္ နယူးေယာက္၌ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဘန္ကီမြန္း (ယာ) ႏွင့္ ဘီလ္ဂိတ္တို႔ ႏႈတ္ဆက္ေနၾကစဥ္ (Photo -AFP)

ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္း ဘန္ကီမြန္းႏွင့္ ဘီလ်ံနာစီးပြားေရး လုပ္ငန္းရွင္ႏွင့္ပရဟိတသမား ဘီလ္ဂိတ္တို႔က လာမည့္လတြင္စတင္မည့္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာေကာ္မရွင္တစ္ခုကို ဦးေဆာင္မည္ဟု နယ္သာလန္ အစိုးရက စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

နယ္သာလန္အစိုးရက စီစဥ္သည့္ Global Center  on Adaptation က World Resources Institute       ႏွင့္ ပူးတြဲစီစဥ္သည့္ ယင္းေကာ္မရွင္သည္ ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈ အက်ဳိးဆက္မ်ားအတြက္ အသင့္ျပင္ဆင္ထားရန္ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ ႏိုင္ငံမ်ားကို  သိမ္းသြင္းစည္း႐ံုးရန္ ႀကိဳးစားမည္ဟု နယ္သာလန္ အေျခခံအေဆာက္အအံုႏွင့္ ေရစီမံခန္႔ခြဲေရး၀န္ႀကီး Cora van Nieuwenhuizen က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကမၻာ့ဘဏ္အမႈေဆာင္အရာရွိခ်ဳပ္ Kristalina Georgieva သည္လည္း ေရာ့တာဒမ္အေျခစိုက္ ယင္းေကာ္မရွင္ကို ႀကီးၾကပ္မည္ျဖစ္သည္။  ယင္းေကာ္မရွင္သည္  အစိုးရမ်ားႏွင့္ အစိုးရအဖြဲ႕အခ်င္းခ်င္း ခ်ိတ္ဆက္သည့္အဖြဲ႕အစည္းမ်ား၊ ပုဂၢလိကႏွင့္ အစိုးရက႑မ်ားခ်ိတ္ဆက္ၿပီး ရာသီဥတု ေျပာင္းလဲမႈမ်ားကို အရွိန္အဟုန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္ အေျဖမ်ားေစ့စပ္ညႇိႏႈိင္းရွာေဖြသည့္ ေကာ္မရွင္အျဖစ္ ေဆာင္ရြက္သြားမည္ဟု ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈကို ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အတိုင္းအတာနဲ႔ သတိျပဳႏိုင္ဖို႔ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈ ရွိေအာင္လုပ္ေဆာင္ဖို႔ ေမွ်ာ္မွန္းထားပါတယ္” ဟု Nieuwenhuizen က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ရာသီ ဥတုေျပာင္းလဲအတြက္ ခုခံႏိုင္မႈ အနည္းဆံုး ဇုန္မ်ားအား ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ရန္ လာမည့္ႏွစ္စက္တင္ဘာတြင္ လုပ္ေဆာင္မည့္ စီမံခ်က္တစ္ခုကိုလည္း ၎က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယင္းေကာ္မရွင္သည္ လိုက္ေလ်ာညီေထြမႈရွိေရးကို အရွိန္ျမႇင့္လုပ္ေဆာင္ရန္အတြက္ ကမၻာတစ္၀န္းမစ္ရွင္တစ္ခုကို  စတင္လုပ္ေဆာင္ခဲ့ဟု ဘန္ကီမြန္းက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ဘန္ကီမြန္း၊ မိုက္ခ႐ိုေဆာ့တည္ေထာင္သူ ဘီလ္ဂိတ္ႏွင့္ Georgieva တို႔သည္  ယင္းေကာ္မရွင္ တရား၀င္စတင္မႈ ညႇိႏႈိင္းေဆြးေႏြးပြဲအတြက္ ေအာက္တိုဘာ ၁၆ ရက္တြင္ နယ္သာလန္သို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈဆိုင္ရာ ပါရီသေဘာတူညီမႈမွ အေမရိကန္ ႏုတ္ထြက္ရန္ သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔က ဆံုးျဖတ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ အေမရိကန္ျပည္နယ္ ၁၇ ခုက ၎ကို ထိပ္တိုက္ရင္ဆိုင္မည္ဟု ကတိျပဳမႈႏွင့္အတူ အဆိုပါေကာ္မရွင္ကို စတင္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

ပါရီသေဘာတူညီမႈကို ေထာက္ပံ့ရန္ ရည္ရြယ္ၿပီး ယခုသီတင္းပတ္တြင္ သံုးရက္ၾကာျပဳလုပ္မည့္ Global Climate Action ထိပ္သီးေဆြးေႏြးပြဲ တက္ေရာက္ရန္ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ ကိုယ္စားလွယ္မ်ားသည္ ဆန္ဖရန္ စစၥကိုသို႔ ေရာက္ရွိေနၿပီျဖစ္သည္။

Ref ; AFP

September 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.