<

ရာသီဥတုျပင္းထန္လာျခင္းက ကမၻာတစ္၀န္း၌ ငတ္မြတ္မႈမ်ား ျမင့္တက္ေစသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းျဖစ္ေန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ဇူလိုင္ ၃ ရက္တြင္ ေတာင္ဆူဒန္ႏုိင္ငံ၌ Oxfam အဖြဲ႕က ေပးေ၀သည့္ အကူအညီမ်ားကို အမ်ဳိးသမီးမ်ားက သယ္ေဆာင္လာစဥ္ (Photo – AP)

ၿပီးခဲ့သည့္ႏွစ္အတြင္း ကမၻာတစ္၀န္း၌ ဆာေလာင္မြတ္သိပ္မႈမ်ားကို ျဖစ္ေပၚေစခဲ့သည့္ အဓိကအေၾကာင္းအရာတစ္ခုမွာရာ သီဥတုျပင္းထန္ျခင္းျဖစ္သည္ဟု စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္က ကုလသမဂၢ၏ အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ ဆိုးရြားေသာ ယင္းအေျခအေနမ်ားကို အထူးသျဖင့္ အမ်ဳိးသမီးမ်ား၊ ကေလးမ်ားႏွင့္ သက္ႀကီးရြယ္အိုမ်ားမွာပို၍ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္စြမ္းနည္းၾကသည္ဟု သိရသည္။

မိုးမ်ားသည္းထန္စြာ ရြာသြန္းျခင္း၊ အပူခ်ိန္မ်ားအလြန္ျမင့္တက္ျခင္းႏွင့္အတူ မိုးေခါင္မႈ၊ မုန္တိုင္းမ်ား၊ ေရႀကီးမႈမ်ားအစရွိသည့္ ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ မၾကာခဏ ပိုမိုျဖစ္ပြားလာသျဖင့္ ၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ သူဦးေရမွာ ျမင့္တက္လာၿပီး  ၈၂၁ သန္း အထိရွိခဲ့သည္။

ထိုပမာဏအရ ကမၻာတစ္၀န္းရွိ လူကိုးဦးလွ်င္ တစ္ဦးႏႈန္းျဖင့္ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့ေနသည္ဆိုသည့္ သေဘာျဖစ္သည္။ ၂၀၁၆ ခုႏွစ္ကမူ ၈၀၄ သန္းရွိခဲ့သည္ဟု ‘ကမၻာတစ္၀န္းမွ စားနပ္ရိကၡာဖူလံုမႈႏွင့္ အာဟာရ ျပည့္၀မႈအေျခအေန’ ႏွစ္ပတ္လည္အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။

“ဆာေလာင္မြတ္သိပ္ေနသူဦးေရဟာ ၿပီးခဲ့တဲ့သံုးႏွစ္အတြင္းမွာကိုပဲ ျမင့္တက္လာပါတယ္။ လြန္ခဲ့တဲ့ ဆယ္စုႏွစ္တစ္ခုနီးပါးက အေျခအေနေတြဆီကို ျပန္ေရာက္သြားပါတယ္။ ေနာက္ထပ္စိုးရိမ္စရာကေတာ့၂၀၁၇ ခုႏွစ္အတြင္းက အသက္ငါးႏွစ္ေအာက္ ကမၻာ့ကေလးဦးေရရဲ႕ ၂၂ ဒသမ ၂ ရာခိုင္ႏႈန္းဟာ ႀကီးထြားမႈ ေႏွးေကြးေနၾကပါတယ္” ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ဆိုးရြားလာေသာ ရာသီဥတုအေျခအေနမ်ား၏သက္ေရာက္မႈကို အထူးသျဖင့္ ၀င္ေငြနိမ့္ႏွင့္ ၀င္ေငြအလယ္အလတ္ရွိသည့္ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ ပိုမိုျပင္းျပင္းထန္ထန္ ခံစားၾကရသည္။ “အာဖရိကဟာ ရာသီဥတုေဖာက္ျပန္မႈေၾကာင့္ စားနပ္ရိကၡာဆိုးဆိုးရြားရြား မလံုေလာက္မႈ၊ အာဟာရခ်ဳိ႕တဲ့မႈအမ်ားဆံုး ျဖစ္ပြားတဲ့ ေဒသျဖစ္ပါတယ္။ အာဖရိက ၂၄ ႏိုင္ငံက လူဦးေရ ၅၉ သန္းအေပၚ သက္ေရာက္မႈရွိေနၿပီး လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈဆိုင္ရာ အေရးေပၚလုပ္ေဆာင္ေပးမႈေတြ လုိအပ္ပါတယ္” ဟု အစီရင္ခံစာတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ထို႔ျပင္ ရာသီဥတုျပင္းထန္လာမႈေၾကာင့္ ေတာင္အေမရိကတြင္ အေျခအေနမ်ားလည္း ဆိုးရြားလာေၾကာင္း သိရသည္။

ေရႀကီးမႈ၊ မိုးေခါင္မႈအပါအ၀င္ ျပင္းထန္သည့္ ရာသီဥတုျဖစ္စဥ္မ်ားသည္ အျမဲတေစျဖစ္ေပၚေနသည္မွာ မွန္ေသာ္လည္း ကမၻာႀကီးပူေႏြးလာမႈက ျဖစ္ပြားသည့္ အႀကိမ္ေရႏွင့္ ျပင္းထန္မႈကို ပိုမိုျမင့္တက္ေစသည္ဟု သိပၸံပညာရွင္မ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ယင္းကဲ့သို႔ ဆိုးရြားလာသည့္ ရာသီဥတု အေျခအေနမ်ားတြင္ အထူးသျဖင့္အမ်ဳိး သမီးမ်ားသည္ပို၍ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္မႈ နည္းပါးၾကသည္။ ဥပမာအားျဖင့္ အိႏၵိယႏိုင္ငံရွိ ဆင္းရဲခ်ဳိ႕တဲ့ေသာ မိသားစုမ်ားတြင္ စားနပ္ရိကၡာမွာ အကန္႔အသတ္ျဖင့္သာ ရွိပါက မိန္းကေလးမ်ားထက္ ေယာက်္ားေလးမ်ားကို ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ေကြၽးေမြးၾကသည္ဟု သိရသည္။

ကုလသမဂၢသည္ အာဖရိက၊ အာရွအထူးသျဖင့္ ေျမာက္အေမရိကတို႔၌ အ၀လြန္မႈ ျမင့္တက္လာသည့္ အခ်က္ကိုလည္း ေထာက္ျပသြားခဲ့သည္။

Ref ; AFP

September 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.