<

႐ုရွား၏ အႀကီးဆံုးစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီး စတင္

Photo – Reuters

႐ုရွားသည္ ၎တို႔သမိုင္းတြင္ အႀကီးဆံုးဟုဆိုထားေသာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီး ကို စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္တြင္ စတင္က်င္းပၿပီ ျဖစ္သည္။ အေနာက္ႏိုင္ငံမ်ားထံမွ မေက်နပ္သံမ်ားကို ထြက္ေပၚေစခဲ့ေသာ ထိုစစ္ ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီးတြင္ တ႐ုတ္စစ္သားမ်ားႏွင့္အတူ ႐ုရွားတပ္ဖြဲ႕၀င္ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာ ပါ၀င္သည္။

Vostok – 2018 (အေရွ႕-၂၀၁၈)ဟု အမည္ေပးထားေသာ သီတင္းတစ္ပတ္ၾကာမည့္ ယခုစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီးကို ႐ုရွားႏိုင္ငံ အေရွ႕ဘက္စြန္းႏွင့္ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာထဲတြင္ စတင္လိုက္ၿပီဟု ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ၏ ကနဦးအဆင့္တြင္ စစ္တပ္ယာဥ္မ်ား၊ ေလယာဥ္မ်ား၊ ရဟတ္ယာဥ္မ်ား၊ သေဘၤာမ်ား ေနရာယူေနၾကသည္ကို ႐ိုက္ကူးထားသည့္ ဗီဒီယိုကိုလည္း ၀န္ႀကီးဌာနက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

စက္တင္ဘာ ၁၂ ရက္တြင္မူ ေလယာဥ္ပစ္နည္းပညာပါ၀င္မည့္ ပင္လယ္ျပင္စစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈမ်ားကုိ ေတြ႕ရမည္ျဖစ္သည္။  အဓိကေလ့က်င့္မႈအစီအစဥ္မ်ားကိုမူ စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္မွ စတင္မည္ဟု ကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာနက သတင္းေထာက္မ်ားကို ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Vostok – 2018 စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈထဲတြင္ ပါ၀င္ရန္ တ႐ုတ္က တပ္ဖြဲ႕၀င္ ၃၂၀၀ ႏွင့္အတူ တ႐ုတ္သံခ်ပ္ကာယာဥ္မ်ား၊ ေလယာဥ္မ်ား ေစလႊတ္ေပးထားၿပီး မြန္ဂိုလီးယား စစ္တပ္ကလည္း တပ္ခြဲအခ်ဳိ႕ေစလႊတ္ခဲ့သည္။ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈထဲ၌ ပါ၀င္သည့္ စုစုေပါင္းစစ္သားဦးေရမွာ ၃၀၀၀၀၀ ခန္႔ ရွိသည့္အျပင္ စစ္တပ္ယာဥ္ ၃၆၀၀၀ စီး၊ ေလယာဥ္အစင္း ၁၀၀၀ ၊ စစ္သေဘၤာအစင္း၈၀ ပါ၀င္ၾကမည္ဟု ႐ုရွားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီး ဆာေဂးရႊိဳင္ဂူက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ႐ုရွား စစ္တပ္သည္ ၎၏ေနာက္ဆံုးထုတ္စစ္ လက္နက္ပစၥည္းမ်ားကိုလည္း ယခုစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈႀကီးအတြင္း ထုတ္ျပဦးမည္ျဖစ္သည္။

ေနတိုးအဖြဲ႕ကမူ Vostok – 2018 စစ္ ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီးသည္ ၎တို႔ပံုေဖာ္ထားသည့္ ပိုမိုရန္လိုၿပီး ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္မ်ားႏွင့္ စစ္ေရးတည္ရွိမႈမ်ားကို သိသိသာသာ တိုးျမႇင့္လာေသာ ႐ုရွား၏ပံုစံႏွင့္ ကိုက္ညီခဲ့ေၾကာင္း ဆိုသည္။

႐ုရွားအေပၚ သက္ေရာက္ေနေသာ ရန္လိုမႈမ်ား၊ မေဖာ္ေရြမႈမ်ားေၾကာင့္ ယခုစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီး က်င္းပရျခင္းမွာ က်ဳိးေၾကာင္းမွ်တသည္ဟု ႐ုရွားအစုိးရေျပာခြင့္ ရပုဂၢိဳလ္ ဒီမီထရီပက္စေကာ့က ေျပာခဲ့သည္။ ထို႔ျပင္ ေနတိုးသည္ အေနာက္ဘက္သို႔ နယ္ခ်ဲ႕လာၿပီး ႐ုရွား၏အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးကို ၿခိမ္းေျခာက္ေနသည္ဟုလည္း ႐ုရွားအစိုးရက စြပ္စြဲေနသည္။

သို႔ေသာ္ ႐ုရွားက စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈမ်ားကို ဂ်ပန္ႏွင့္ ပိုင္နက္အျငင္းပြားေနေသာ ကူေရးကြၽန္းစုအနီးတြင္ ျပဳလုပ္မည္မဟုတ္ဟု ထုတ္ျပန္ထားသည္။

Vostok – 2018 ကဲ့သို႔ အႀကီးအက်ယ္ ႐ုရွားစစ္ေရးေလ့က်င့္မႈႀကီးကို ၁၉၈၁ ခုႏွစ္ စစ္ေအးေခတ္ကာလအတြင္း ေနာက္ဆံုးျပဳလုပ္ခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ပါ၀င္သည့္ စစ္သားအင္အားမွာ Vostok – 2018 ၏ ထက္၀က္ခန္႔ သာရွိသည္။

ယခုစစ္ေရး ေလ့က်င့္မႈႀကီးက်င္းပရသည့္ အဓိကရည္ရြယ္ခ်က္တစ္ခုမွာ ႐ုရွားႏုိင္ငံအေနာက္ပိုင္းမွ ေထာင္ႏွင့္ခ်ီေသာ တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား၊ ေလယာဥ္မ်ား၊ စစ္တပ္ယာဥ္မ်ားကို မိုင္ေပါင္းမ်ားစြာျဖတ္ၿပီး အေရွ႕ပိုင္းေဒသမ်ား၌ လ်င္လ်င္ျမန္ျမန္ တပ္ျဖန္႔ႏိုင္ေရးအတြက္ ရည္ရြယ္သည္ဟု ႐ုရွားကာကြယ္ေရး၀န္ႀကီးဌာန၏ ႐ုပ္သံလိုင္း Zvezda တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

Ref ; AFP

September 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.