<

အာဖဂန္စစ္ရာဇဝတ္မႈ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈအတြက္ ICC တရားသူႀကီးမ်ားအား ပိတ္ဆို႔အေရးယူမည္ဟု အေမရိကန္တု႔ံျပန္

နယ္သာလန္ရွိသည္ ဟိဂ္မွ အိုင္စီစီ႐ံုး၏ အျပင္ဘက္ ျမင္ကြင္း (Photo: Reuters)

အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ အေမရိကန္တို႔ က်ဴးလြန္ခဲ့ေသာ စစ္ရာဇဝတ္မႈမ်ားႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ စံုစမ္းစစ္ေဆးမႈကို ေရွ႕ဆက္ေဆာင္ရြက္မည္ဆိုပါက အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇဝတ္မႈခံု႐ံုး (ICC) ၏ တရားသူႀကီးမ်ားအား ပိတ္ဆို႔အေရးယူမည္ဟု အေမရိကန္အစိုးရက စက္တင္ဘာလ ၁၀ ရက္တြင္ ၿခိမ္းေျခာက္ခဲ့ၿပီး ICC ကို ေဒါသတႀကီး ရင္ဆိုင္ခဲ့သည္။

ဝါရွင္တန္ရွိ ေရွး႐ိုးစြဲအင္အားစု Federalist Society ကို ေျပာၾကားေသာ မိန္႔ခြန္းတြင္ အေမရိကန္သမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔၏ အမ်ဳိးသားလံုျခံဳေရးအၾကံေပး ဂြၽန္ဘိုတန္က အေမရိကန္ႏိုင္ငံသားမ်ားႏွင့္ မဟာမိတ္မ်ားအား တရားမဝင္ခံု႐ံုးတစ္ခုမွ မမွ်မတ အေရးယူမႈကို ကာကြယ္ရန္ အေမရိကန္က နည္းလမ္းမ်ိဳးစံု အသံုးျပဳသြားမည္ဟု ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ICC ကို ထူေထာင္ခဲ့သည့္ ေရာမသေဘာတူညီခ်က္ကို ၂၀၀၂ ခုႏွစ္တြင္ ယင္းအခ်ိန္က အေမရိကန္သမၼတ ေဂ်ာ့ဒဗလ်ဴဘုရွ္က ဆန္႔က်င္ၿပီး အတည္ျပဳ လက္မွတ္မထိုးခဲ့ေပ။ လက္ရွိသမၼတေဒၚနယ္ထရန္႔မတုိင္မီ သမၼတေဟာင္း ဘာရက္အိုဘားမားလက္ထက္တြင္ ထိုတရားရံုးႏွင့္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ ေျခလွမ္းအခ်ဳိ႕ကို လွမ္းခဲ့သည္။

September 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.