<

ဖေလာ့ရင့္ဟာရီကိန္း အေမရိကန္ အေရွ႕ေတာင္ပိုင္းသို႔ ၀င္ေရာက္တိုက္ခတ္ႏုိင္

Photo: AFP

အလြန္လ်င္ျမန္စြာ အင္အားေကာင္းလာေနေသာ ဖေလာ့ရင့္ဟာရီကိန္းသည္ ယခုသီတင္းပတ္ေႏွာင္းပိုင္းတြင္ ကာ႐ိုလိုင္းနားမွသည္ အတၱလႏၲိတ္အလယ္ပိုင္းေဒသရွိ မည္သည့္ေဒသကိုမဆို တိုက္႐ိုက္၀င္ေရာက္ တိုက္ခတ္ႏုိင္ေၾကာင္း အမ်ဳိးသား ဟာရီကိန္းစင္တာက ခန္႔မွန္းထားသည္။

ဖေလာ့ရင့္သည္ တစ္နာရီလွ်င္ ေလတိုက္ႏႈန္း ၇၄ မိုင္ျဖင့္ အပူပိုင္းမုန္တိုင္းအျဖစ္မွ စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ နံနက္တြင္ ဟာရီကိန္းအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲခဲ့ၿပီး စက္တင္ဘာ ၉ ရက္ ညေနတြင္ တစ္နာရီလွ်င္ မုိင္ ၈၅ မိုင္ႏႈန္းအထိ အရွိန္ေကာင္းလာခဲ့ေၾကာင္း အမ်ဳိးသားဟာရီကိန္းစင္တာက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ဖေလာ့ရင့္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၀ ရက္တြင္ အလြန္အႏၲရာယ္ႀကီးေသာ အဓိက ဟာရီကိန္းတစ္ခုျဖစ္လာႏုိင္ၿပီး ရက္ေပါင္းမ်ားစြာ ဆက္လက္ တည္ရွိေနႏုိင္ေၾကာင္း မိုးေလ၀သ ခန္႔မွန္းသူမ်ားက သတိေပးခဲ့သည္။

အေရွ႕ပိုင္းစံေတာ္ခ်ိန္ နံနက္ ၁၁ နာရီ၌ ဖေလာ့ရင့္သည္ ဘာျမဴဒါအေရွ႕ေတာင္ဘက္ ၆၈၅ မိုင္ (ကီလိုမီတာ ၁၁၀၀) ခန္႔အကြာ၌ ဗဟုိျပဳေနၿပီး အေနာက္ဘက္သို႔ တစ္နာရီလွ်င္ ခုနစ္မိုင္ႏႈန္းျဖင့္ ေရြ႕လ်ားေနကာ ေလတိုက္ႏႈန္းသည္ အျမင့္ဆံုးအျဖစ္ တစ္နာရီလွ်င္ မုိင္ ၉၀ အထိ ရွိခဲ့သည္။

ပူေႏြးေသာ ေရျပင္မွစြမ္းအင္မ်ားကို စုပ္ယူၿပီးေနာက္ ဖေလာ့ရင့္သည္ စက္တင္ဘာ ၁၁ ရက္ မတိုင္မီ တစ္နာရီလွ်င္ ေလတိုက္ႏႈန္း မုိင္ ၁၃၀ သုိ႔မဟုတ္ ယင္းထက္ပို၍ ျပင္းထန္ေသာ အဆင့္ (၄) ဟာရီကိန္းအျဖစ္ ေျပာင္းသြားႏုိင္ေၾကာင္း မုိင္ယာမီအေျခစိုက္ ဟာရီကိန္းစင္တာက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ထိုမုန္တိုင္း ျဖတ္သန္းမည့္္လမ္းေၾကာင္းကို အတိအက်သိရန္ ေစာလြန္းေနေသာ္လည္း စက္တင္ဘာ ၁၃ ရက္မတိုင္မီ ကာ႐ိုလုိင္းနားသုိ႔ ၀င္ေရာက္ႏုိင္ေၾကာင္း ခန္႔မွန္းသူမ်ားက သတိေပးခဲ့သည္။

Ref: AFP

September 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.