<

တ႐ုတ္ ေျမၿပိဳမႈႀကီးအတြင္း ေပ်ာက္ဆံုးသူ ၃၂ ဦးအထိ ျမင့္တက္လာ

Photo: AFP

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံအေနာက္ေတာင္ပိုင္းရွိ ေက်းလက္ေဒသတြင္ လူေနအိမ္ေျခဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာေပၚသို႔ ေျမၿပိဳက်မႈတစ္ခုျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီးေနာက္ ေပ်ာက္ဆံုးေနသူဦးေရသည္ ၃၂ ဦးအထိ ျမင့္တက္လာၿပီျဖစ္သည္ဟု အာဏာပိုင္မ်ားက ၾသဂုတ္ ၂၉ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ေကြက်ဳိးျပည္နယ္၊ပီက်ယ္ၿမိဳ႕ထဲရွိ ၿမိဳ႕နယ္တစ္ခုတြင္ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က ျဖစ္ပြားခဲ့သည့္ ေျမၿပိဳမႈအတြင္း လူသံုးဦးထက္မနည္း ေသဆံုးၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ ခုနစ္ဦး ရွိခဲ့သည္။

People’s Daily သတင္းစာက ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္တြင္  Twitter ေပၚသို႔ တင္ခဲ့သည့္ ဗီဒီယိုထဲ၌ ေတာင္ကုန္းတစ္ခု ၿပိဳက်ေနၿပီး ယင္းမွထြက္လာသည့္ ရႊံ႕ေျမမ်ားသည္ ၿမိဳ႕ေနရာ အမ်ားအျပားသို႔ ေရာက္ရွိသြားကာ ေဘးမွၾကည့္႐ႈသူမ်ားမွာ ေၾကာက္လန္႔တ ၾကားေအာ္ေနသည္ကို ေတြ႕ရသည္။ အာဏာပိုင္တို႔သည္ အဆင့္ေလးဆင့္ရွိသည့္ ႏႈိးေဆာ္သတိေပးခ်က္စနစ္ထဲမွ ပီက်ယ္ၿမိဳ႕အတြက္ အနိမ့္ဆံုး အေရးေပၚတံု႔ျပန္ေရး သတိေပးခ်က္ကိုသာ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေငြေၾကးႏွင့္ ကူညီ ကယ္ဆယ္ေရးကိရိယာမ်ားသည္ ၄၈ နာရီအတြင္း ေရာက္ရွိလာမည္ျဖစ္သည္။  တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ေတာင္တန္း ထူထပ္ေသာေဒသမ်ား၊ ေက်းလက္ေဒသမ်ားသည္ အထူးသျဖင့္ မိုးမ်ားသည္းသည္းထန္ထန္ ရြာသြန္းၿပီးခ်ိန္ တြင္ ေျမၿပိဳမႈအႏၲရာယ္ႏွင့္ မၾကာခဏ ၾကံဳရ ေလ့ရွိသည္။ ဇြန္လႏွင့္ ၾသဂုတ္လအတြင္းကလည္းႏိုင္ငံ အေနာက္ေတာင္ပိုင္းမွာပင္ ရွိသည့္ စီခြၽမ္ ျပည္နယ္တြင္ ေျမၿပိဳမႈႀကီးမ်ား ျဖစ္ပြားခဲ့ရာ ေသဆံုးသူ ၃၀ ေက်ာ္ရွိၿပီး ေပ်ာက္ဆံုးေနေသးသူ အေျမာက္အျမား ရွိေနဆဲ ျဖစ္သည္။

August 29, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.