<

တ႐ုတ္မူႀကိဳေက်ာင္းမ်ားတြင္ ေနရာယူလာသည့္ စက္႐ုပ္ဆရာမ်ာ

ဇူလိုင္ ၃၀ ရက္တြင္ ေပက်င္းရွိ ဘက္စံုယဥ္ေက်းမႈ ပညာေရးဆိုင္ရာ Yiswind အင္စတီက်ဳတြင္ Keeko စက္႐ုပ္အား ကေလးမ်ားက ၾကည့္႐ႈေနစဥ္ (Photo : AFP)

တ႐ုတ္မူႀကိဳကေလးမ်ားသည္ ၎တို႔၏ သင္ေထာက္ကူအသစ္ကေပးေသာ ပေဟဠိမ်ားကို ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းရင္း တခစ္ခစ္ ရယ္ေမာလ်က္ ရွိၾကသည္။ ထိုသင္ေထာက္ကူအသစ္ ဆိုသည္မွာ ဖန္သားျပင္မ်က္ႏွာ တစ္ခုႏွင့္ ပုပုလံုးလံုး ပံုသဏၭာန္ရွိသည့္ ဆရာတစ္ဦးပင္ ျဖစ္သည္။

စင္တီမီတာ ၆၀ (ႏွစ္ေပ) ခန္႔ အျမင့္သာရွိၿပီး ကိုယ္တိုင္ေရြ႕လ်ား ျပဳမူႏိုင္ေသာ ထိုစက္႐ုပ္ဆရာ၏ အမည္မွာ ကီကို ျဖစ္သည္။ ပံုျပင္ေျပာႏိုင္ျခင္း၊ ဆင္ေျခေတြးေခၚမႈပိုင္းဆိုင္ရာ ပေဟဠိမ်ားႏွင့္ ကေလးမ်ား၏ စြမ္းရည္စမ္းသပ္ျခင္းတို႔ လုပ္ေဆာင္ႏိုင္ေသာ ကီကိုသည္ မူႀကိဳေက်ာင္းအခ်ဳိ႕တြင္ လူႀကိဳက္မ်ား ထင္ရွားေနသည္။

ပုလံုးလံုးပံုစံႏွင့္ ဘီးငယ္မ်ား တပ္ဆင္ထားေသာ အဆိုပါ အျဖဴေရာင္စက္႐ုပ္ထဲတြင္ နဂိုပါ၀င္ၿပီးသား ကင္မရာမ်ားအျပင္ ဗီဒီယို မွတ္တမ္းမ်ားကို ဖမ္းထားႏိုင္ရန္ မ်က္ႏွာျပင္ေနရာ၌ ကင္မရာတစ္ခု၊ သြားလာေမာင္းႏွင္ရန္ ဆင္ဆာမ်ား ပါ၀င္သည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတြင္ ကုန္စံုဆိုင္မွ ပစၥည္းမ်ားကို သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေပးရန္၊ အသက္အရြယ္ႀကီးသူမ်ားအတြက္ အေဖာ္ျပဳေပးရန္၊ ဥပေဒဆိုင္ရာ အၾကံဥာဏ္မ်ား ေပးရန္အတြက္ စက္႐ုပ္မ်ားကို တီထြင္ထုတ္လုပ္ ေနၾကသည္။ ယခု စက္႐ုပ္ကီကိုအား တီထြင္သူမ်ားမွာမူ ၎တို႔၏ စက္႐ုပ္အား ဆရာအဆင့္၀င္ႏိုင္ေစရန္ ေမွ်ာ္မွန္းထားၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ေပက်င္းၿမိဳ႕၏ ဆင္ေျခဖံုးေဒသတြင္ တည္ရွိေသာ ဘက္စံုယဥ္ေက်းမႈ ပညာေရးဆိုင္ရာ Yiswind အင္စတီက်ဳတြင္ ကီကိုစက္႐ုပ္သည္ ကေလးမ်ားကို ကႏၲာရထဲ၌ မင္းသားေလး တစ္ပါးအတြက္ လမ္းေၾကာင္းကို ရွာခိုင္းေစျခင္းျဖင့္ ပံုျပင္လည္းေျပာ ပေဟဠိလည္း ၀ွက္လ်က္ရွိသည္။ ကေလးမ်ားက အေျဖမွန္ေပးတိုင္း စက္႐ုပ္သည္ ၎၏အသည္းပံုသဏၭာန္ မ်က္လံုးမ်ားကို မွိတ္တုတ္မွိတ္တုတ္ လုပ္ျပျခင္းျဖင့္ ေက်နပ္ဟန္ျပသည္။

“ယေန႔ေခတ္ ပညာေရးဟာ ဆရာေတြက စာသင္ၿပီး ေက်ာင္းသားေတြက သင္ယူတယ္ဆိုတဲ့ တစ္လမ္းသြားပဲ မဟုတ္ေတာ့ဘူး။ လံုး၀ိုင္း၀ိုင္းပံုစံနဲ႔ ႏွစ္သက္စရာေကာင္းတဲ့ ကီကိုကို ျမင္လိုက္တဲ့အခ်ိန္မွာ ကေလးေတြကလည္း ခ်စ္ၾကပါတယ္” ဟု ဆရာတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ကန္တီေရွာင္က ဆိုသည္။ ကန္တီသည္ လက္ရွိတြင္ ကီကိုစက္႐ုပ္ ရွာမန္နည္းပညာဌာနတြင္ သင္တန္းေပးသူအျဖစ္ လုပ္ကိုင္ေနသည္။

တ႐ုတ္ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ မူႀကိဳေက်ာင္း ၆၀၀ ေက်ာ္တြင္ အသံုးျပဳေနၿပီျဖစ္ေသာ ကီကိုစက္႐ုပ္ကို တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ အျခားေနရာမ်ားႏွင့္ အေရွ႕ေတာင္အာရွေဒသသို႔ပါ ခ်ဲ႕ထြင္ႏိုင္ရန္ တီထြင္သူမ်ားက ေမွ်ာ္လင့္ေနၾကသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ၎၏ “Made in China 2025” အစီအစဥ္၏ တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းအျဖစ္ Artificial intelligence (လူတို႔၏ ဥာဏ္ရည္ကို ကြန္ပ်ဴတာျဖင့္ စီစဥ္တုပမႈ) ပိုင္းတြင္ ဖြံ႕ၿဖိဳးေရးအတြက္ ေငြအင္အား၊ လူအင္အားစိုက္ထုတ္ကာ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံလ်က္ရွိသည္။

ယမန္ႏွစ္ကပင္ တ႐ုတ္ကုမၸဏီတစ္ခုသည္ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံ၏ ပထမဆံုးေသာ လူႏွင့္ တူသည့္ စက္႐ုပ္ကို ထုတ္ျပႏိုင္ခဲ့သည္။ ယင္းစက္႐ုပ္သည္ ႐ိုး႐ိုးရွင္းရွင္း အျပန္အလွန္ စကားေျပာႏိုင္စြမ္းရွိၿပီး မ်က္ႏွာအ မူအရာမ်ားပါ လုပ္ႏိုင္သည္။  အ ျပည္ျပည္ဆိုင္ရာစက္႐ုပ္ဖက္ဒေရး ရွင္းမွ ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ တ႐ုတ္ႏိုင္ငံသည္ စက္မႈလုပ္ငန္းသံုး စက္႐ုပ္အမ်ားဆံုးရွိသည့္ ကမၻာ့ထိပ္တန္း ႏိုင္ငံတစ္ခု ျဖစ္သည္ဟု သိရသည္။ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ စက္႐ံုမ်ားတြင္ စက္ ႐ုပ္ေပါင္း ၃၄၀၀၀၀ သည္ ကုန္ထုတ္ လုပ္ေရးႏွင့္ ကားတပ္ဆင္ေရးပိုင္းတြင္ လုပ္ကိုင္လ်က္ရွိၾကသည္။

ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းပတ္က ေပက်င္းတြင္ က်င္းပခဲ့သည့္ ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ စက္႐ုပ္ညီလာခံတြင္ ေရာဂါရွာေဖြႏိုင္ေသာ စက္႐ုပ္၊ ၾကက္ေတာင္႐ိုက္ႏိုင္ေသာ စက္႐ုပ္ အစရွိသည္တို႔အျပင္ ပရိသတ္ကို ဂီတအစြမ္းျဖင့္ အံ့အားသင့္ေစခဲ့ေသာ စက္႐ုပ္မ်ားလည္း ပါ၀င္ခဲ့သည္။

ယခင္ႏွစ္ကမူ ၿမိဳ႕ေတာ္ေပက်င္းရွိ ဗုဒၶဘာသာဘုန္းႀကီးမ်ား အ ဖြဲ႕တစ္ဖြဲ႕သည္ မႏၲန္မ်ားကို ရြတ္ဆိုႏိုင္ၿပီး နိဗၺာန္ေရာက္ႏိုင္ေရး အၾကံဥာဏ္မ်ားကို ေပးႏိုင္ေသာ ႏွစ္ေပ အျမင့္ရွိ ဘုန္းႀကီးစက္႐ုပ္ကို တီထြင္ႏိုင္ခဲ့ၾကသည္။ စာသင္ခန္းမ်ားတြင္ လူသားမ်ား၏ ေနရာကို စက္႐ုပ္မ်ားက အလံုးစံု အစားထိုးႏိုင္ေရးမွာ ရွည္ၾကာဦးမည့္ကိစၥဟု မူႀကိဳေက်ာင္းအုပ္ ရွီယီက ယံုၾကည္ေနသည္။ ရွီယီ၏ ေက်ာင္းတြင္လည္း ကီကို စက္႐ုပ္ကို စမ္းသပ္အသံုးျပဳလ်က္ရွိသည္။

“စာသင္ၾကားဖို႔အတြက္ သင့္မွာလူသားရဲ႕ အထိအေတြ႕၊ မ်က္လံုးခ်င္းဆံုမႈနဲ႔ မ်က္ႏွာအမူအရာေတြ ရွိရပါမယ္။ ဒါေတြဟာ ပညာေရးကို ျပဳလုပ္ဖန္တီးေပးတဲ့ အရာေတြပါ။ ဘာသာစကား ဒါမွမဟုတ္ အေၾကာင္းအရာ သက္သက္ခ်ည္းပဲ မဟုတ္ပါဘူး။ စာသင္တာဟာ အရာအားလံုး ပါ၀င္ပါတယ္” ဟု ရွီယီက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ယြမ္ ၁၀၀၀၀ (ေဒၚလာ ၁၅၀၀) က်သင့္ေသာ ကီကိုစက္႐ုပ္သည္ မူႀကိဳဆရာမတစ္ဦး၏ လစဥ္လုပ္အားခႏွင့္ ညီမွ်ေသာ္လည္း အေသြးအသားႏွင့္ တည္ေဆာက္ထားေသာ ဆရာတစ္ဦးထက္ အားသာသည့္ အခ်က္မ်ားလည္း ရွိေနႏိုင္သည္။

“စက္႐ုပ္ေတြရဲ႕ အားအသာဆံုးအပိုင္း ဟုတ္လား။ သူတုိ႔ဟာ (လူသားေတြထက္) ပိုၿပီး တစ္သမတ္တည္း ရွိတာပဲ ျဖစ္ပါတယ္” ဟု ကန္တီက ရယ္ေမာရင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

Ref : AFP

September 2, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.