<

တိုင္ဖြန္းသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္မႈ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့သည့္အတြက္ မကာအို မိုးေလ၀သဌာန စံုစမ္းစစ္ေဆးခံေနရ

အင္အားျပင္း တိုင္ဖြန္းဟာတိုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး မကာအိုမိုးေလ၀သဌာန၏ ကိုင္တြယ္မႈအား မကာအိုျခစားမႈစံုစမ္းေရးအဖြဲ႕က စတင္စံုစမ္း စစ္ေဆးေနၿပီဟု သိရသည္။

အပ်က္အစီးမ်ားစြာ ျဖစ္ေစခဲ့ၿပီး လူ ၁၀ ဦးကို ေသဆံုးေစခဲ့ေသာ တိုင္ဖြန္းဟာတိုေၾကာင့္ မကာအိုမိုးေလ၀သဌာန အႀကီးအကဲ ရာထူးမွ ႏုတ္ထြက္သြားခဲ့ၿပီး ၿမိဳ႕၏အႀကီးအကဲက ေတာင္းပန္စာတစ္ေစာင္ ထုတ္ခဲ့ရသည္။

ၿမိဳ႕ထဲ၌ ကယ္ဆယ္ေရးလုပ္ငန္းမ်ားကို ကူညီေပးရန္အတြက္ ျပည္သူ႔လြတ္ေျမာက္ တပ္မေတာ္၏ မကာအို ၿမိဳ႕ေစာင့္တပ္မွ တပ္ျဖန္႔မႈမ်ား ျပဳလုပ္ခဲ့ရသည္။

တိုင္ဖြန္းဟာတိုႏွင့္ပတ္သက္၍ သတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ရန္ ေႏွာင့္ေႏွးခဲ့ရသည့္ အဓိကအေၾကာင္းရင္းထဲတြင္ မကာအို ေလာင္းကစားလုပ္ငန္း ပါ၀င္ေနသည္ဟု ျခစားမႈဆန္႔က်င္ေရး ေကာ္မရွင္သုိ႔ ၾသဂုတ္ ၂၈ ရက္က တိုင္ၾကားစာမ်ား ေရာက္ရွိခဲ့သည္။

ဟာတိုသည္ ၅၃ ႏွစ္ အတြင္း မကာအိုရင္ဆိုင္ခဲ့ရသည့္ အျပင္းထန္ဆံုးမုန္တိုင္း ျဖစ္သည္။

“မုန္တိုင္းသတိေပးခ်က္ ထုတ္ျပန္ဖို႔ ဆံုးျဖတ္တဲ့ေနရာမွာ ကာစီႏိုလုပ္ငန္းေတြ ပါေနတယ္ဆိုတာ သံသယျဖစ္စရာ မရွိပါဘူး။ အဆင့္ရွစ္ မုန္တိုင္း သတိေပးခ်က္ထုတ္လုိက္ရင္ ကာစီႏိုေတြဟာ ၀န္ထမ္းေတြကို အခ်ိန္ပိုေၾကး ေပးရမွာပါ” ဟု အမည္မေဖာ္သူ တစ္ဦးက ဆိုသည္။

 

 

August 29, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.