<

ဘဂၤါလီအေရးအတြက္ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို အေရးယူရန္ လုံၿခံဳေရးေကာင္စီတြင္ အေမရိကန္ဦးေဆာင္၍ ေတာင္းဆို

ျမန္မာႏိုင္ငံ၏ လူနည္းစု ဘဂၤါလီ(မူရင္းတြင္ ရိုဟင္ဂ်ာဟု ေဖာ္ျပထား) မ်ားကို ႏွိပ္ကြပ္မႈအား စီစဥ္သည္ဟု စြပ္စဲြခံထားရေသာ ျမန္မာ တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို  အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ရုံးတြင္ စီရင္ေစရန္ ၾသဂုတ္၂၈ ရက္တြင္အေမရိကန္ အပါအ၀င္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပားက ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။

‘ဘဂၤါလီ မ်ိဳးသုဥ္းသတ္ျဖတ္တဲ့ အခ်က္အလက္ေတြကို ညႊန္ျပရပါမယ္။သူတို႔ကို ၾကားနာရမွာျဖစ္ပါတယ္။’ဟု ကုလသမဂၢဆိုင္ရာ အေမရိကန္သံတမန္ နစ္ကီဟာေလ က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ရခိုင္ျပည္နယ္တြင္ ရက္စက္ၾကမ္းၾကဳတ္မႈ တစ္သီတစ္တန္းႏွင့္ သက္ဆိုင္ေသာ ထိပ္တန္းျမန္မာအရာရိွမ်ားကိုစြပ္စဲြျခင္းမျပဳခင္ တစ္ရက္အလိုတြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့ေသာ ကုလသမဂၢ ေက်ာေထာက္ ေနာက္ခံျပဳထားေသာ အစီရင္ခံစာတြင္ ရည္ညႊန္းခဲ့သည့္ မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ျခင္း ဟူေသာ ေ၀ါဟာရ အသုံးျပဳျခင္းကို ဟာေလ ႏွင့္ အျခားသံတမန္မ်ားက ရပ္ဆိုင္းခဲ့သည္။ ‘ပဋိပကၡအတြက္ တာ၀န္ရိွသူေတြကို အခု ဒီလုံျခံဳေရးေကာင္စီမွာ ကြၽန္မတို ့က တာ၀န္ခံခိုင္းရမွာ ျဖစ္ပါတယ္။’ဟု ဟာေလက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ျမန္မာႏိုင္ငံအေျခအေနကို သည္ဟိတ္ရိွ အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာရာဇ၀တ္ရုံးသို ့လႊဲေျပာင္းေပးရန္ သို ့မဟုတ္ ယခင္ ယူဂိုဆလားဗီးယားကို စီရင္ခံသည့္အတိုင္း သီးျခား အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ရာဇ၀တ္ခုံရုံးကိုဖဲြ ့ရန္ ကုလသမဂၢ စုံစမ္းသူမ်ားကျပဳစုခဲ့ေသာ အစီရင္ခံစာက လုံျခံဳေရးေကာင္စီကို ေတာင္းဆုိခဲ့သည္။ ရခိုင္ေျမာက္ပိုင္းတြင္ မ်ိဳးျဖဳတ္သတ္ျဖတ္ျခင္းအတြက္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္မွဴးႀကီး မင္းေအာင္လိႈင္ အပါအ၀င္ ျမန္မာ့ထိပ္တန္း ဗိုလ္ခ်ဳပ္ႀကီးမ်ားကို စုံစမ္းစစ္ေဆး၍ စီရင္ရမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ကုလသမဂၢ ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံျပဳထားေသာ အခ်က္အလက္ ရွာေဖြေရးမစ္ရွင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

လူသတ္မႈ၊ အတင္းအၾကပ္ဖမ္းဆီးမႈ၊ ညင္းပန္းႏွိပ္စက္မႈ၊ လိင္ပိုင္းဆိုင္ရာ ေစာ္ကားမႈတို ့ကို ကာလရွည္စုံစမ္းစစ္ေဆးမႈ ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ စုံစမ္းေရးအဖဲြ ့က ညႊန္းဆိုခဲ့ေသာ ရာဇ၀တ္မႈမ်ားသည္ ႀကီးမားေသာ အတုိင္းအတာျဖင့္ က်ဳးလြန္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္ ဟု ဆိုသည္။ လြန္ခဲ့ေသာႏွစ္ ၾသဂုတ္လတြင္ ဘဂၤါလီၿဖိဳခြင္းမႈကို ျမန္မာစစ္တပ္က ျပဳလုပ္ခဲ့ၿပီးေနာက္ ဘဂၤါလီမြတ္ဆလင္ ၇၀၀၀၀၀ ခန္ ့သည္ ရခိုင္ျပည္နယ္ေျမာက္ပိုင္းမွ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္သုိ ့ထြက္ေျပးခဲ့ၾကသည္။

အျပစ္က်ဳးလြန္သူမ်ားကို အျပည္ျပည္ဆိုင္ရာ ခုံရုံသို ့တင္ရန္ ၿဗိတိန္၊ ျပင္သစ္၊ ကူ၀ိတ္၊ နယ္သာလန္၊ ဆီြဒင္တို ့အပါအ၀င္ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ အျခားအဖဲြ ့၀င္ႏိုင္ငံမ်ားကလည္း ပူးတဲြေတာင္းဆိုခဲ့ၾက သည္။ မတရားဖိႏွိပ္မႈႏွင့္သက္ဆိုင္ေသာ သက္ေသ အေထာက္အထားကိုစုေဆာင္း ထိန္းသိမ္းထားရန္ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း တစ္ရပ္ကိုလည္း ၄င္းတို ့က ေတာင္းဆိုခဲ့သည္။ လုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ အျမဲတမ္းအဖဲြ ့၀င္ႏိုင္ငံမ်ားျဖစ္၍ ဗီတိုအာဏာရိွေသာ တရုတ္ႏွင့္ ရုရွားတို ့ကမူ ဘဂၤါလီအေရးကို ေျဖရွင္းရန္ ျမန္မာေခါင္းေဆာင္ပိုင္းႏွင့္ ေစ့စပ္ညိႈႏိႈင္းေရးကိုသာ အေလးေပးလိုေၾကာင္း ေျပာဆိုခဲ့ၾကသည္။

August 29, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.