<

ေဘးကင္းေသာ အရက္ေသာက္သံုးမႈပမာဏ ဆိုသည္မွာ မရွိဟု ေလ့လာမႈအသစ္က ေဖာ္ျပ

Photo : AFP

အခါအားေလ်ာ္စြာ ဘီယာႏွင့္ ၀ိုင္တစ္ခြက္ ေသာက္ေလ့ရွိျခင္းသည္ပင္ က်န္းမာေရး ျပႆနာမ်ားႏွင့္ ေသဆံုးႏိုင္ေျခကို ျမင့္တက္ေစႏိုင္သည္ဟု အရက္ေသာက္သံုးျခင္းႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ေလ့လာမႈႀကီး တစ္ရပ္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“အရက္ေသာက္သံုးမႈမွာ ေဘးကင္းတယ္ဆိုတဲ့ ပမာဏ မရွိပါဘူး” ဟု ဆီယက္တဲရွိ Health Metrics and Evaluation အင္စတီက်ဳမွ သုေတသီ တစ္ဦးျဖစ္ေသာ မက္စ္ဂရစ္စ္၀ိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎သည္ ကြၽမ္းက်င္သူ ၅၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ေသာ အက်ဳိးတူ အဖြဲ႕စည္းတစ္ခုမွ ေခါင္းေဆာင္လည္းျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီက ထြက္ရွိလာခဲ့သည့္ အျခားသုေတသန ျပဳခ်က္မ်ားတြင္မူ အရက္ကို အနည္းငယ္မွ အသင့္အတင့္အထိ ေသာက္သံုးျခင္းသည္ ႏွလံုးေရာဂါျဖစ္ပြားမႈကို ေလ်ာ့က်ေစႏိုင္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ယခုေလ့လာမႈ အသစ္ထဲ၌ ယင္းကဲ့သို႔ အယ္ကိုေဟာ ေသာက္သံုးမႈကို မလုပ္ေဆာင္လွ်င္ ပိုမိုေကာင္းမြန္သည္ဟု ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

“အရက္ရဲ႕ ေကာင္းက်ဳိးေတြကို ဆိုးက်ဳိးက ခုႏွိမ္ႏိုင္ပါတယ္။ ျခံဳၾကည့္ရင္ ေန႔စဥ္ေသာက္သံုးတဲ့ အရက္ပမာဏကိုလိုက္ၿပီး က်န္းမာေရးအႏၲရာယ္ အနည္းအမ်ားဟာ ဆက္ႏႊယ္ေနပါတယ္” ဟု မက္စ္ဂရစ္စ္၀ိုးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အရက္ေသာက္ျခင္းကို လံုး၀ေရွာင္ၾကဥ္သူႏွင့္ ပံုမွန္ေသာက္သံုးသူတို႔ကို ႏႈိင္းယွဥ္မည္ဆိုပါက ထိုပံုမွန္ ေသာက္သံုးသူတြင္ က်န္းမာေရး ျပႆနာ တစ္ဒါဇင္ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဒါဇင္ထက္မနည္း ျဖစ္ႏိုင္ေျခသည္ ၀ ဒသမ ၅ ရာခိုင္ႏႈန္းခန္႔ ျမင့္တက္ေနသည္ဟု သုေတသီမ်ားက ယခုေလ့လာခ်က္ထဲတြင္ ေဖာ္ျပထားသည္။ ပံုမွန္ေသာက္သံုးသူ ဆိုသည္မွာ တစ္ေန႔လွ်င္ ဘီယာခြက္ငယ္တစ္ခြက္၊ ၀ိုင္တစ္ခြက္၊ အရက္ ၁၀ ဂရမ္ ေသာက္သံုးသည့္ ပမာဏကို ဆိုလိုျခင္းျဖစ္သည္။

လံုး၀မေသာက္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး

ပ်မ္းမွ် ေန႔စဥ္ ႏွစ္ခြက္ ေသာက္သံုးသူမ်ားသည္ လံုး၀မေသာက္သူမ်ားထက္ ေရာဂါႏွင့္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာ ရႏိုင္ေျခမွာ ၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ျမင့္တက္ေနသည္။ ေန႔စဥ္ ငါးခြက္ေသာက္သံုးသူမ်ား အတြက္မူ ျပင္းထန္ေသာ အက်ဳိးဆက္မ်ားႏွင့္ ၾကံဳေတြ႕ႏိုင္ေျခသည္ ၃၇ ရာခိုင္ႏႈန္း ခုန္တက္လာမည္ျဖစ္သည္။

‘အရက္ေသာက္သံုးမႈ နည္းေလ၊ ေကာင္းေလ၊ မေသာက္ျခင္းသည္ အေကာင္းဆံုး’ ဆိုသည္မွာ ကမၻာ့က်န္းမာေရးအဖြဲ႕ (WHO) ၏ ကာလရွည္ၾကာ ရပ္တည္ခ်က္ျဖစ္သည္။ သို႔ေသာ္ ယင္းရပ္တည္ခ်က္သည္ ႏိုင္ငံအမ်ားအျပား၏ စံႏႈန္းမ်ား၊ အထူးသျဖင့္ ဖြံ႕ၿဖိဳးၿပီး ႏိုင္ငံမ်ား၏ စံႏႈန္းမ်ားႏွင့္ ကြာဟလ်က္ရွိသည္။

ဥပမာအားျဖင့္ ၿဗိတိန္၏ က်န္းမာေရးအာဏာပိုင္မ်ားက အရက္ေၾကာင့္ျဖစ္လာမည့္ က်န္းမာေရး အႏၲရာယ္မ်ားကို ေလွ်ာ့ခ်ရန္အတြက္ သီတင္းတစ္ပတ္လွ်င္ ၁၄ ခြက္ထက္ ပိုမေသာက္ရန္ အၾကံေပးထားသည္။

“ေတြ႕ရွိခ်က္အသစ္ေတြနဲ႔ စံႏႈန္းအသစ္ ျပင္ဆင္မႈ၊ ထပ္ျဖည့္မႈေတြၾကားမွာ ကြာဟခ်က္ဆိုတာ အျမဲလိုလို ရွိမွာပါပဲ။ အဲဒီေတြ႕ရွိခ်က္ေတြကို ကြၽန္မအပါအ၀င္ ကမၻာတစ္၀န္းက အရက္ေသာက္တဲ့သူ ၂ ဒသ မ ၄ ဘီလ်ံဟာ အေရးတယူလုပ္ဖို႔ပဲ လိုပါတယ္” ဟု ၀ါရွင္တန္တကၠသိုလ္မွ ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္ၿပီး ယခုေလ့လာမႈထဲတြင္ ပါ၀င္ေသာ ပါေမာကၡအီမန္ႏ်ဴလာဂါကီဒိုက ဆိုသည္။ ၎ကိုယ္တိုင္လည္း အသင့္အတင့္ ေသာက္တတ္သူ တစ္ဦးျဖစ္ေၾကာင္း ၀န္ခံထားသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက အခ်ိန္မတိုင္မီ ေသဆံုးမႈ၊ ေရာဂါရမႈမ်ား၏ အေၾကာင္းရင္းမ်ားထဲတြင္ အရက္ေသာက္သံုးမႈက နံပါတ္ခုနစ္ေနရာတြင္ ပါ၀င္သည္။ ထိပ္တန္းအေၾကာင္းရင္း ေျခာက္ခ်က္မွာမူ ေသြးတိုးျခင္း၊ ေဆးလိပ္ေသာက္သံုးျခင္း၊ ေပါင္ခ်ိန္မျပည့္ဘဲ ေမြးဖြားျခင္း၊ အခ်ိန္မတိုင္မီ ကေလးေမြးဖြားျခင္း၊ ဆီးခ်ဳိ၊ အ၀လြန္ျခင္းႏွင့္ ေလထုညစ္ညမ္းျခင္းတို႔ ျဖစ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အသက္ ၁၅ ႏွစ္မွ အ သက္ ၄၉ ႏွစ္အရြယ္ အပိုင္းအျခားအတြက္ ၾကည့္ပါက အရက္ေသာက္ သံုးျခင္းသည္ ေသဆံုးႏိုင္ေျခ အမ်ားဆံုး အေၾကာင္းတစ္ရပ္ျဖစ္ေနၿပီး အမ်ဳိးသားမ်ား ေသဆံုးမႈ၏ ၁၂ ရာ ခိုင္ႏႈန္းေက်ာ္ႏွင့္ သက္ဆိုင္ေနသည္ဟု ယခုေလ့လာမႈထဲတြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

အသက္ ၁၅ မွ ၄၉ ႏွစ္အပိုင္း အျခားအတြင္း အရက္ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္၍ ေသဆံုးရသူမ်ား၏ အဓိက အေၾကာင္းရင္းမ်ားသည္ တီဘီ၊ လမ္းမေတာ္တဆမႈ၊ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အႏၲရာယ္ျဖစ္ေစမႈ (အဓိကအားျဖင့္ မိမိကိုယ္ကိုယ္ အဆံုးစီရင္မႈ) မ်ားျဖစ္ၾကသည္။

ယခုေလ့လာမႈထဲတြင္ မပါ၀င္သည့္ King’s College London မွ ပါေမာကၡတစ္ဦးျဖစ္ေသာ ေရာဘင္ဘာတြန္ကမူ အဆိုပါ ေလ့လာမႈအား ကမၻာလံုးဆိုင္ရာ အရက္ေသာက္သံုးမႈႏွင့္ ပတ္သက္သည့္ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုးႀကီးအား အျပည့္စံုဆံုး ေဖာ္ျပထားသည္ဟု ဆိုသည္။

၂၀၁၆ ခုႏွစ္အတြင္းက အမ်ဳိးသားမ်ားထဲတြင္ အရက္ေသာက္သံုးမႈ အေလ့အက်င့္ အပ်ံ႕ႏွံ႔ဆံုးႏိုင္ငံမွာ ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံ (၉၇ ရာခိုင္ ႏႈန္း)၊ ေနာ္ေ၀၊ အာဂ်င္တီးနား၊ ဂ်ာ မနီ၊ ပိုလန္ (၉၄ ရာခိုင္ႏႈန္း) တို႔ျဖစ္ၾကသည္။

အာရွတြင္ ေတာင္ကိုရီးယား အမ်ဳိးသားမ်ားက ဦးေဆာင္ေနကာ ၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိေၾကာင္း သိရသည္။

အမ်ဳိးသမီးမ်ားထဲတြင္လည္း ဒိန္းမတ္ႏိုင္ငံကပင္ ဦးေဆာင္ကာ ၉၇ ရာခိုင္ႏႈန္းရွိသည္။ ယင္းေနာက္တြင္ ေနာ္ေ၀ (၉၁ ရာခိုင္ႏႈန္း)၊ ဂ်ာမနီႏွင့္ အာဂ်င္တီးနား (ရာခိုင္ႏႈန္း ၉၀)၊ နယူးဇီလန္ (၈၉ ရာခိုင္ႏႈန္း ျဖစ္ၾကသည္။

သို႔ေသာ္ အရက္အေသာက္ အႏိုင္ဆံုးသူမ်ား အမ်ဳိးသားမ်ားမွာမူ ႐ိုေမးနီးယား၊ ေပၚတူဂီ၊ လူဇင္ဘတ္၊ လစ္သူေရးနီးယား၊ ယူကရိန္းႏိုင္ငံတို႔မွ ျဖစ္ၾကသည္။ အမ်ဳိးသမီးမ်ားတြင္မူ ယူကရိန္း၊ အင္ဒိုရာ၊ လူဇင္ဘတ္၊ ဘီလာ႐ုစ္၊ ဆြီဒင္၊ ဒိန္းမတ္၊ အိုင္ယာလန္ႏွင့္ ၿဗိတိန္တို႔ ျဖစ္ၾကသည္။ အရက္ေသာက္သံုးမႈ အနည္းဆံုး ႏိုင္ငံမ်ားမွာမူ မြတ္စလင္အမ်ားစု ေနထိုင္သည့္ ႏိုင္ငံမ်ားမွ ျဖစ္ၾကေၾကာင္း သိရသည္။

Ref : AFP

August 26, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.