<

လစ္ဗ်ားပဋိပကၡေၾကာင့္ လူေမွာင္ခိုကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ထိခိုက္ဟု ဆူဒန္သမၼတဘာရွား ေျပာၾကား

ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္က လစ္ဗ်ားကမ္း႐ိုးတန္းေျမာက္ဘက္ ေရမိုင္ ၂၅ မိုင္ခန္႔အကြာတြင္ ကယ္ဆယ္ေရး လုပ္ေဆာင္ေနမႈကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AP)

အိမ္နီးခ်င္းလစ္ဗ်ားတြင္ ျပည္တြင္း ပဋိပကၡျဖစ္ပြားေနမႈက ဆူဒန္ကို သက္ေရာက္မႈရိွၿပီး လူေမွာင္ခိုကူးသူမ်ားသည္ နယ္စပ္ျဖတ္ေက်ာ္ ရာဇ၀တ္မႈမ်ား က်ဴးလြန္ရန္အတြက္ အေရွ႕အာဖရိကႏုိင္ငံ လစ္ဗ်ား၏ နယ္ေျမမ်ားကို အသံုးျပဳေနၾကေၾကာင္း ဆူဒန္သမၼတ အိုမာအယ္လ္ဘာရွားက ၾသဂုတ္ ၂၇ ရက္တြင္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုလသမဂၢက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးထားေသာ လစ္ဗ်ားအစိုးရအဖြဲ႕၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ ဖာရက္အယ္ဆာရက္ႏွင့္ ပူးတြဲသတင္းစာရွင္းလင္းပြဲတြင္ ဘာရွားက လစ္ဗ်ားရိွ လံုျခံဳေရးျပႆနာမ်ားသည္ ဆူဒန္အစိုးရ၏ လူကုန္ကူးမႈ တိုက္ဖ်က္ေရး ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ပို၍ခက္ခဲေစေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္။

အာဖရိကဦးခ်ဳိေဒသမွ တရားမ၀င္ ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ဆူဒန္ကိုျဖတ္ေက်ာ္ကာ လစ္ဗ်ားသို႔ ၀င္ေရာက္ၿပီး ေျမထဲပင္လယ္ကိုျဖတ္၍ ဥေရာပသို႔ ဦးတည္ေလ့ရိွသည္။ မၾကာေသးခင္ႏွစ္မ်ားအတြင္း ဥေရာပႏွင့္ အာဖရိကအာဏာပိုင္မ်ားသည္ တရားမ၀င္ေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်မႈႏွင့္ လူေမွာင္ခိုကူးမႈကို တိုက္ဖ်က္ရန္ ဆူဒန္အစိုးရကို ဖိအားေပးခဲ့ၾကသည္။

ဆူဒန္အစိုးရသည္ ထရီပိုလီအေျခစိုက္ လစ္ဗ်ားအစိုးရအဖြဲ႕ကို အသိအမွတ္ျပဳထားသည္။ လစ္ဗ်ားစင္ၿပိဳင္အစိုးရအဖြဲ႕ေခါင္းေဆာင္ ခါလီဖာဟာဖတာသည္ ဆူဒန္၏ ဒါဖာေဒသမွ သူပုန္တို႔ကို လစ္ဗ်ားတြင္ ေၾကးစားမ်ားအျဖစ္ လက္ခံအသံုးျပဳေနေၾကာင္း ဆူဒန္က စြပ္စြဲထားသည္။

လစ္ဗ်ားရိွ လံုျခံဳေရးအေျခအေနကို ဘာရွားႏွင့္ ေဆြးေႏြးခဲ့ၾကၿပီး နယ္စပ္လံုျခံဳေရးအတြက္ တိုင္ပင္ခဲ့ၾကေၾကာင္း ဆူဒန္သို႔ ေရာက္ရိွေနသည့္ အယ္ဆာရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

၂၀၁၁ ခုႏွစ္တြင္ ေနတိုးက ေက်ာေထာက္ေနာက္ခံေပးေသာ ေတာ္လွန္မႈ၌ အာဏာရွင္ မြမ္မာကဒါဖီေသဆံုးခဲ့ၿပီးေနာက္ လစ္ဗ်ားသည္ ဖ႐ိုဖရဲျဖစ္ေနခဲ့သည္။ စင္ၿပိဳင္ အစိုးရအဖြဲ႕ႏွစ္ဖြဲ႕ႏွင့္ ျပည္သူ႔စစ္အဖြဲ႕ ဒါဇင္မ်ားစြာက အာဏာလုေနၾကၿပီး ဂ်ီဟတ္မ်ား၊ လက္နက္ေမွာင္ခိုကူးသူမ်ားႏွင့္ လူေမွာင္ခိုကူးသူမ်ားက လစ္ဗ်ားတြင္ ေျခကုပ္ရေနၾကသည္။

Ref: AFP

August 28, 2017


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.