<

ကင္ဂ်ဳံအြန္က ေျမာက္ကုိရီးယား၏ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈက႑ကုိ ျပစ္တင္႐ႈတ္ခ်

ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္ KCNA က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည့္ဓာတ္ပုံ၌ Myohyansan ေဆးဘက္အသုံးအေဆာင္ ထုတ္လုပ္သည့္စက္႐ုံအား စစ္ေဆးေနသည့္ ကင္ဂ်ဳံအြန္အား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo – AFP)

ေျမာက္ကုိရီးယားေခါင္းေဆာင္ ကင္ဂ်ဳံအြန္က ႏုိင္ငံ၏ က်န္းမာေရး၀န္ေဆာင္မႈမ်ားအား ႐ႈတ္ခ်ခဲ့ၿပီး တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္  တက္ၾကြမႈကင္းမဲ့ၿပီး တာ၀န္လည္းမခံၾကေၾကာင္း ေ၀ဖန္ခဲ့သည္ဟု အစုိးရမီဒီယာက ၾသဂုတ္ ၂၁ ရက္တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ႏ်ဴကလီးယားလက္နက္မ်ားအား ရရွိရန္ ႀကိဳးပမ္းမႈမ်ားေၾကာင့္ ကုလသမဂၢလုံျခံဳေရးေကာင္စီ၏ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားစြာ ခ်မွတ္ခံထားရသည့္ ဆင္းရဲနိမ့္က်ၿပီး အထီးက်န္ေသာ ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္ စားနပ္ရိကၡာအလြန္အမင္း ရွားပါးမႈႏွင့္ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ ဆုိးရြားမႈ၏ဒဏ္ကုိ ခံစားေနရေၾကာင္း အျပည္ျပည္ဆုိင္ရာ အကူအညီေပးေရးေအဂ်င္စီမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေဆး႐ုံမ်ားတြင္ ေဆး၀ါး၊ ကိရိယာ ႏွင့္ ေလ့က်င့္ေပးထားေသာ၀န္ထမ္းမ်ားလည္း ကင္းမဲ့ေနဟု ၎တုိ႔က ဆုိသည္။

ျပည္သူမ်ားအား ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ ဘ၀ရရွိေစရန္အတြက္ ေထာက္ပံ့ေပးရန္ ဆႏၵရွိေၾကာင္း ေျမာက္ကုိရီးယားအစုိးရက ပုံမွန္ထုတ္ျပန္ေလ့ရွိခ်ိန္တြင္ ကင္က ေဆးဘက္ဆုိင္ရာ အသုံးအေဆာင္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံတစ္႐ုံသုိ႔ သြားေရာက္စဥ္ က်န္းမာေရး ေစာင့္ေရွာက္မႈစနစ္ကုိ ျပင္းျပင္းထန္ထန္ အျပစ္တင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

မၾကာေသးမီႏွစ္မ်ားအတြင္း က႑အခ်ဳိ႕၌ တစ္ဟုန္ထုိး တုိးတက္မႈမ်ားရွိခဲ့ေသာ္လည္း ျပည္သူ႔က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္မႈ က႑တြင္မူ တုိးတက္မႈလုံး၀မရွိခဲ့ဘဲ ပုိ၍ပုိ၍ တုံ႔ဆုိင္းေနခဲ့ေၾကာင္း Myohyansan ေဆးဘက္အသုံးအေဆာင္မ်ား ထုတ္လုပ္သည့္ စက္႐ုံသုိ႔ သြားေရာက္စဥ္ ကင္ဂ်ဳံအြန္က အျပစ္တင္ခဲ့သည္ဟု အစုိးရသတင္းေအဂ်င္စီ KCNA က ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

ေျမာက္ကုိရီးယားတြင္ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ယင္းကဲ့သုိ႔ လမ္းညႊန္မွာၾကားခရီးစဥ္မ်ားအား အစုိးရမီဒီယာမ်ားတြင္ ပုံမွန္ေဖာ္ျပေလ့ရွိၿပီး အာဏာပုိင္မ်ားက ျပည္သူမ်ားအား သတင္းစကားေပးသည့္ အဓိကအစိတ္အပုိင္း ျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရးေစာင့္ေရွာက္ မႈစနစ္တုိးတက္ေစရန္ လုိအပ္ေၾကာင္း အာဏာရအလုပ္သမားပါတီက အေလးေပး ေျပာၾကားခဲ့ေသာ္လည္း တာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ ပ်င္းရိေလးတြဲ႕ၿပီး တာ၀န္ယူမႈမရွိၾကေၾကာင္း ကင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ကုိရီးယားဘာသာျဖင့္ ထုတ္ျပန္မႈတြင္ ကင္က ထုိတာ၀န္ရွိသူမ်ားသည္ အခ်ိန္အၾကာႀကီး ေႏွးေကြးေလးကန္ေနမႈအတြက္ ေဒါသတႀကီး ေ၀ဖန္ခဲ့ေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္။ တိရစၦာန္မ်ားသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ တစ္ႀကိမ္သာ ေဆာင္းခုိၾကေသာ္လည္း က်န္းမာေရးက႑တြင္မူ ႏွစ္ေပါင္းမ်ားစြာ မလႈပ္မယွက္ေနခဲ့ၾကၿပီး အႏွစ္မဲ့ေသာ ေၾကြးေၾကာ္သံမ်ား ဟစ္ေၾကြးခဲ့ၾကေၾကာင္း ကင္က အျပစ္တင္ခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာဇြန္တြင္ စင္ကာပူ၌ အေမရိကန္သမၼတ ေဒၚနယ္ထရန္႔ႏွင့္ သမုိင္း၀င္ထိပ္သီး က်င္းပခဲ့ၿပီးေနာက္ပုိင္း ကင္က စီးပြားေရးတုိးတက္ေရးကုိ အာ႐ုံစုိက္ခဲ့ၿပီး ႏုိင္ငံတစ္၀န္းရွိ စက္မႈဇုန္မ်ားႏွင့္ စက္႐ုံမ်ားသုိ႔ သြားေရာက္ၾကည့္႐ႈခဲ့သည္။ ေျမာက္ကုိရီးယားက ၎အား ခ်မွတ္ထားေသာ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ားကုိ ဖယ္ရွားေပးရန္ ေတာင္းဆုိခဲ့ေသာ္လည္း အေမရိကန္က ႏ်ဴကလီးယားဖ်က္သိမ္းမႈ မၿပီးစီးသေရြ႕ ပိတ္ဆုိ႔အေရးယူမႈမ်ား ဆက္လက္ထားရွိရန္ ႏုိင္ငံတကာကုိ တုိက္တြန္းထားသည္။

Ref ; AFP

August 21, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.