<

မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာ ဧရာမစီမံကိန္းႀကီးမ်ားအား အာ႐ံုစိုက္မည့္ တ႐ုတ္ခရီးစဥ္ ထြက္ခြာ

ၾသဂုတ္ ၁၃ ရက္က ပူထရာဂ်ာယာရွိ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္႐ံုးတြင္ သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ မဟာသီယာက စကားေျပာေနစဥ္ (Photo – AFP)

အက်င့္ပ်က္ျခစားမႈ အ႐ႈပ္ေတာ္ပံု ၀ိုင္း ရံေနေသာ ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္ေဟာင္း နာဂ်စ္ရာဇက္လက္ထက္ လက္မွတ္ေရးထိုးခဲ့သည့္ တ႐ုတ္အေထာက္အပံ့ယူ စီမံကိန္းႀကီးမ်ားအား ျပန္လည္ညိႇႏႈိင္းရန္ သို႔မဟုတ္ ဖ်က္သိမ္းရန္အထိပင္ ႀကိဳးပမ္းႏုိင္သည့္ ခရီးစဥ္အျဖစ္ မေလးရွား၀န္ႀကီးခ်ဳပ္သစ္မဟာသီယာမိုဟာမက္က ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ တ႐ုတ္သို႔ စတင္ထြက္ခြာခဲ့သည္။

ၿပီးခဲ့ေသာ ေမတြင္ အံ့အားသင့္ဖြယ္ ေရြးေကာက္ပြဲ အႏုိင္ရခဲ့ၿပီး ၀န္ႀကီးခ်ဳပ္အျဖစ္ တစ္ေက်ာ့ျပန္ျဖစ္လာခဲ့သည့္ အသက္ ၉၃ ႏွစ္ရွိၿပီျဖစ္ေသာ မဟာသီယာသည္ ျဖဳတ္ခ်ခံ နာဂ်စ္အစိုးရက တ႐ုတ္အစိုးရပိုင္ကုမၸဏီမ်ားႏွင့္ လက္မွတ္ထိုးခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားစြာအား ဆန္႔က်င္ပယ္ဖ်က္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ အဓိက ရထားလမ္းတစ္ခုအပါအ၀င္ ေဒၚလာ ၂၂ ဘီလ်ံေက်ာ္ တန္ဖိုးရွိေသာ တ႐ုတ္အေထာက္ အပံ့ခံစီမံကိန္းမ်ားအား မေလးရွားအစိုးရသစ္က ဆိုင္းငံ့ထားသည္။ ထိုသေဘာတူညီခ်က္မ်ားအနက္ အခ်ဳိ႕သည္ တရားမွ်တမႈ မရွိဘဲ ရယူထားသည္ဟု မဟာသီယာက ႐ႈျမင္ေနသည္။ ၎၏ ငါးရက္ၾကာခရီးစဥ္အတြင္း ထိုကိစၥကို ေဆြးေႏြးသြားမည္ဟု မဟာသီယာက ကတိျပဳထားသည္။

သူ၏ ကိုးႏွစ္ၾကာ အုပ္ခ်ဳပ္မႈအတြင္း နာဂ်စ္သည္ ၎ထူေထာင္ခဲ့ေသာ အစိုးရ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈလုပ္ငန္း 1 MDB ႏွင့္ ဆက္ႏႊယ္သည့္ အေၾကြးမ်ားအား ဆပ္ႏုိင္ရန္အတြက္ အကူအညီရေစရန္ အျပန္အလွန္အားျဖင့္ ေပက်င္းႏွင့္ သေဘာတူညီခ်က္အမ်ား အျပားကုိ အလ်င္အျမန္ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့သည္ဟု စြပ္စြဲခံထားရသည္။ ယခင္အစိုးရက ခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေသာ သေဘာတူညီခ်က္မ်ားအား ျပန္လည္စိစစ္ၿပီး ေလွ်ာ့သင့္သည့္ေနရာေလွ်ာ့၊ ျပန္ျပင္၍ရလွ်င္ ျပန္ျပင္သြားမည္ျဖစ္ၿပီး အေရးႀကီးဆံုးသည္ ကုန္က်စရိတ္သက္သာေစရန္ျဖစ္ေၾကာင္း မဟာသီယာက ယခုသီ တင္းပတ္တြင္ ေျပာၾကားထားသည္။

ခရီးစဥ္အတြင္း ဟန္က်ဳိးႏွင့္ ေပက်င္းတို႔သို႔ သြားေရာက္မည္ျဖစ္ၿပီး တ႐ုတ္သမၼတ ရွီက်င္ပင္းႏွင့္ ေတြ႕ဆံုေဆြးေႏြးမည့္ မဟာသီယာသည္ ေဒၚလာဘီလ်ံ ၂၅၀ အထိ ျမင့္တက္လာသည့္ မေလးရွားေၾကြးၿမီကို ေလွ်ာ့ခ်ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည္။ ထိုင္းနယ္စပ္မွ  မေလးရွားၿမိဳ႕ေတာ္ ကြာလာလမ္ပူသို႔ ခ်ိတ္ဆက္ထားသည့္ ရထားလမ္းတစ္ခုအပါအ၀င္ စီမံကိန္းအတြက္ ေငြေၾကးအားလံုး သံုးစြဲထားေသာ္လည္း တစ္စိတ္တစ္ပိုင္းသာ ၿပီးေသးသည့္ တ႐ုတ္အေထာက္အပံ့ယူ ဓာတ္ေငြ႕ပိုက္လိုင္း စီမံကိန္းကိုလည္း မေလးရွားက ဆုိင္းငံ့ထားသည္။ တ႐ုတ္စီမံကိန္းမ်ားအား ဖ်က္သိမ္းရန္ မဟာသီယာ၏ ၿခိမ္းေျခာက္မႈမ်ားအတြက္ ေမးျမန္းမႈကို တ႐ုတ္ ႏုိင္ငံျခားေရး၀န္ႀကီးဌာနက ႏွစ္ႏိုင္ငံအၾကား စီးပြားေရးႏွင့္ ကုန္သြယ္ေရးပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္ အျပဳသေဘာေဆာင္ေသာ တိုးတက္မႈအရွိန္ကို ထိန္းသိမ္းထားေၾကာင္း၊ ထိုပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမွ ျဖစ္ေပၚလာေသာ ျပႆနာမ်ားကို ရင္းႏွီးစြာ ညိႇႏိႈင္းေဆြးေႏြးၿပီး စနစ္တက် ကုိင္တြယ္သင့္ေၾကာင္း ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ကမၻာ့စီးပြားေရး ဒုတိယအင္အားအႀကီးဆံုးႏွင့္ စီးပြားေရးဆိုင္ရာ ဆက္ဆံေရး ခိုင္မာေစရန္ ႀကိဳးပမ္းေနေသာ မဟာသီယာသည္ တ႐ုတ္အြန္လိုင္းကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရး ကုမၸဏီႀကီး Alibaba ႐ံုးခ်ဳပ္ရွိေသာ ဟန္က်ဳိးသို႔ သြားေရာက္မည္ ျဖစ္သည္။

Ref ; AFP

August 17, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.