<

အီေကြေဒါသို႔ ဗင္နီဇြဲလား ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ား၏ နာက်င္စရာ ခရီးရွည္

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ အီေကြေဒါၿမိဳ႕ေတာ္ ကီြတိုေျမာက္ပိုင္းရွိ ဘတ္စ္ကားဂိတ္၌ ျပဳလုပ္ထားသည့္ ယာယီစခန္းတြင္ ဗင္နီဇဲြလားႏုိင္ငံသားမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo : AFP)

ဟိုေဆး ကာရီေဇးသည္ အရည္ၾကည္ဖုမ်ား ထေနေသာ ၎၏ေျခေထာက္မ်ားကို မိုးေပၚသို႔ ေျမႇာက္ကာ သစ္သားထိုင္ခံုေပၚ ၌ ထိုင္ေနသည္။ လြန္ခဲ့သည့္ တစ္လ ခြဲခန္႔က ေမြးရပ္ၿမိဳ႕ဗယ္လန္စီယာအား စြန္႔ခြာလာေသာ ကာရီေဇး သည္ ၎င္းတို႔ရည္ရြယ္ေသာ ခရီး ပန္းတိုင္ကို မေရာက္ႏိုင္ေတာ့ ေၾကာင္းကိုလည္း နားလည္ေနၿပီ ျဖစ္သည္။

အသက္ ၆၀ အရြယ္ ကာရီေဇးသည္ တစ္ခုမွ ခ်န္ထားစရာမရွိ ေတာ့သျဖင့္ ၎၏သားသမီးသံုး ဦးႏွင့္ သမက္အားေခၚၿပီး ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံ၏ ဆိုးရြားလွေသာ ဆင္းရဲမြဲေတမႈတို႔မွ ထြက္ေျပးခဲ့သူ ျဖစ္သည္။

လက္ရွိဗင္နီဇြဲလားမွာမူ ႏိုင္ငံ့စီးပြားေရး ပ်က္သုဥ္းၿပီး အလြန္အမင္း ေငြေၾကးေဖာင္းပြေနကာ ေဆး၀ါးႏွင့္ စားနပ္ရိကၡာ ျပတ္လပ္၍ အစိုးရ၏ ၀န္ေဆာင္မႈမ်ားမွာ ပ်က္စီးေနၿပီျဖစ္သည္။

ကီလိုမီတာ ရာေပါင္းမ်ားစြာ ခရီးဆက္ၿပီးေနာက္ ၎တို႔သြားရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ကိုလံဘီယာႏိုင္ငံမွာ ခန္႔မွန္းေျခ ဗင္နီဇြဲလား ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ် တစ္သန္းေက်ာ္ျဖင့္ ျပည့္က်ပ္ေနသည္ကို ေတြ႕လိုက္ရသည့္ အတြက္ ကာရီေဇးသည္ ၎၏ခရီးစဥ္မွာ ယခုမွ အစသာ ရွိေသးသည္ကို နားလည္လိုက္ၿပီျဖစ္သည္။

“ကိုလံဘီယာဟာ ဗင္နီဇြဲလားေတြနဲ႔ ျပည့္က်ပ္ေနပါၿပီ” ဟု ၎က ဆိုသည္။

ထို႔ေၾကာင့္ ကာရီေဇးႏွင့္ မိသားစုသည္ ဆက္လက္ခရီးဆက္ရျပန္ၿပီး ယခုတစ္ႀကိမ္တြင္မူ ေျခလ်င္သြားရျခင္း ျဖစ္သည္။ ကာရီေဇးတို႔ အဖြဲ႕သည္ အီေကြေဒါႏွင့္ ထိစပ္ေနေသာ ေနာက္ထပ္နယ္စပ္ တစ္ခုကို ျဖတ္ေက်ာ္ၿပီး အီေကြေဒါၿမိဳ႕ေတာ္ကြီတိုသို႔ ေရာက္ရွိရန္အတြက္ စုစုေပါင္း ၁၅ ရက္ခန္႔ လမ္းေလွ်ာက္ၿပီး ကီလိုမီတာ ၁၂၀၀ (၇၅၀  မိုင္)အား ျဖတ္ေက်ာ္ခဲ့ရသည္။

ယင္းခရီးစဥ္အတြင္း ရံဖန္ရံခါ၌ ၾကင္နာတတ္ေသာ ကားေမာင္းသူမ်ားႏွင့္ ၾကံဳရလွ်င္ ခဏၾကာ ၀န္ေပါ့သြားေသာ္လည္း မ်ားေသာအားျဖင့္ ေျခေထာက္ျဖင့္သာ သြားခဲ့ရသည္။  ေနာက္ဆံုးတြင္မူ ကာရီေဇးတို႔ အဖြဲ႕သည္ အီေကြေဒါၿမိဳ႕ေတာ္ ကြီတို၏ ေျမာက္ဘက္ဘတ္စ္ ကားဂိတ္တစ္ခု၏ အစြန္ရွိ ဆင္းရဲမြဲေတလွေသာ ခိုလံႈရာေနရာတစ္ခုသို႔ ေရာက္ရွိသြားခဲ့ၿပီျဖစ္သည္။

ထိုေနရာတြင္မူ ကာရီေဇးႏွင့္ မိသားစုသည္ အျခားေသာ ဗင္နီဇြဲလား ၁၀၀ ေက်ာ္ႏွင့္အတူသစ္ပင္၌ တြဲခ်ည္ထားေသာ အနက္ေရာင္ ပလတ္စတစ္စႀကီးမ်ားေအာက္တြင္ ေန႔ေရာညပါ ေနထိုင္ၾကရသည္။ ဖုန္ထူၿပီး ခ်မ္းေအးသျဖင့္ ကေလးမ်ားမွာလည္း ေႏြးေႏြးေထြးေထြးရွိေစရန္ အခ်င္းခ်င္း တိုးေ၀ွ႔ေနၾကရသည္။

လက္ရွိအေျခအေနမ်ားမွာ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္း လွေသာ္လည္း ကာရီေဇး တစ္ေယာက္မွာမူ အသစ္တစ္ဖန္ ျပန္ေမြးဖြား သကဲ့သို႔ ခံစားေနရေၾကာင္း သိရသည္။

အရာအားလံုး ကြၽမ္းထိုးေမွာက္ခံု ျဖစ္ခဲ့ၿပီ

ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံထဲရွိ အခ်ဳိ႕ေသာ ၿမိဳ႕မ်ားတြင္ ေရအလြန္ရွားပါးေနသည္။ “ကြၽန္ေတာ္တို႔တေတြ နံေစာ္ပုပ္ေဟာင္ ေနခဲ့ပါတယ္” ဟု ကာရီေဇးက ျပန္လည္ေျပာျပခဲ့သည္။

“အရာအားလံုးဟာ ကြၽမ္းထိုးေမွာက္ခံု ျဖစ္သြားခဲ့တယ္။ အခုထက္ထိ ကြၽန္ေတာ္မယံုႏိုင္ေသးပါဘူး” ဟု ကာရီေဇးက ေျဖသိမ့္မရႏိုင္ေသာ ၀မ္းနည္းသံျဖင့္ ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ေရနံၾကြယ္၀လွေသာ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံကို ယခုကဲ့သို႔ လူေပါင္းမ်ားစြာ စြန္႔ခြာေနၾကျခင္းက အေမရိကတိုက္ထဲမွ က်န္ႏိုင္ငံမ်ား အတြက္ႀကီးမားလွေသာ ၀န္ထုပ္၀န္ပိုး ျဖစ္လာေစခဲ့သည္။

ကိုလံဘီယာသည္ ဗင္နီဇြဲလားႏိုင္ငံသား ၈၂၀၀၀၀ ကို ယာယီ ေနထိုင္ရန္ လက္ခံထားႏွင့္ၿပီး ျဖစ္သည္။ အခ်ဳိ႕ေသာ ဗင္နီဇြဲလားမ်ားမွာမူ ေတာင္ဘက္သို႔ ဆက္လက္ ခရီးဆက္ကာ ခ်ီလီ၊ ေနာက္ဆံုး ဥ႐ုေဂြး အထိသြားရန္ ဆံုးျဖတ္ထားခဲ့ၾကသည္။

အီေကြေဒါမွာလည္း ၎၏ ႏိုင္ငံထဲသို႔ ေန႔စဥ္ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခ ခ် ၄၂၀၀ ခန္႔ ၀င္ေနသျဖင့္ အေရး ေပၚအေျခအေနတစ္ခုကို ေၾကညာထားရသည္။ ကုလသမဂၢဒုကၡသည္ ေအဂ်င္စီ၏ ထုတ္ျပန္ခ်က္ထဲတြင္ ယခုႏွစ္ အေစာပိုင္းကတည္းကစၿပီး အီေကြေဒါသို႔ ေရာက္ရွိလာသည့္ ဗင္နီဇြဲလား ၅၅၀၀၀၀ နီးပါးျဖစ္ ေနၿပီဟု သိရသည္။ အမ်ားစုမွာ မူေျခလ်င္ျဖင့္ ေရာက္လာၾကျခင္း ျဖစ္ၿပီး ေျခကုန္လက္ပန္းက်ေနၾက သည္။ သို႔ေသာ္ အီေကြေဒါတြင္ရွိ ေနသည့္ ဗင္နီဇြဲလားေရႊ႕ေျပာင္း အေျခခ်ဦးေရသည္ စုစုေပါင္း၏ ရာခိုင္ႏႈန္း ၂၀ သာ ရွိေနေသးၿပီး က်န္သူမ်ားမွာ ပီ႐ူးႏွင့္ ခ်ီလီတို႔သို႔ ဆက္လက္ခရီးဆက္ ၾကျခင္းျဖစ္သည္။

ဗင္နီဇြဲလား ေရႊ႕ေျပာင္းအေျခခ်မ်ားအတြက္ အဓိကအခက္အခဲမွာမူ အိမ္နီးခ်င္း ကိုလံဘီယာသည္ ေဖာ္ေရြမႈမရွိျခင္း ျဖစ္သည္။ “ကိုလံဘီယာမွာဆိုရင္ ဗင္နီဇြဲလားေတြဟာ အထင္ေသးခံရတယ္” ဟု ကေလးသံုးဦးမိခင္ နာဇာရစ္ ဗီလိုရီယာက ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ကြီတိုၿမိဳ႕မွာပင္ ၎တို႔ကို ဆဲေရးသူမ်ားႏွင့္ ေတြ႕ေနရေသးသည္ဟု ဆိုသည္။

ပိုက္ဆံမရွိရင္ ေရေတာင္ခ်ဳိးလို႔ မရဘူး

အခ်ဳိ႕ေသာ ဗင္နီဇြဲလားမ်ားကမူ လမ္းေထာင့္မ်ား၌ “ဗင္နီဇြဲလားေတြ အလုပ္ရွာေနၾကပါတယ္” ဟု ေရးသားထားၾကသည္။

ေဆးဘက္အကူ မီေဂးအိုခ်ဳိ၀ါသည္ အီေကြေဒါသို႔ လြန္ခဲ့သည့္ ေျခာက္ရက္ကမွ ေရာက္လာျခင္းျဖစ္သည္။ လက္ရွိတြင္မူ ၎သည္ ပလတ္စတစ္ခံုေလး တစ္ခုေပၚတြင္ထိုင္ၿပီး ေဆးအခ်ဳိ႕ကို ျဖန္႔ခ်ျပထားကာ လူနာမ်ား၏ ဒုကၡေရာက္မႈမ်ားအား နားေထာင္ေနရၿပီျဖစ္သည္။ က်န္းမာေရး ျပႆနာ အမ်ားစုမွာမူ ခ်မ္းေအးမႈႏွင့္ တစ္ကိုယ္ရည္ သန္႔ရွင္းေရး အားနည္းမႈတို႔ေၾကာင့္ ျဖစ္သည္။

“ခင္ဗ်ားမွာ တစ္ေဒၚလာ မရွိဘူးဆိုရင္ ေလွ်ာ္ဖြတ္သန္႔စင္တာေတြ လုပ္လို႔မရဘူး။ ခင္ဗ်ားမွာ ၁၀ ဆင့္ မရွိဘူးဆိုရင္ အိမ္သာေတာင္ တက္လို႔မရဘူး” ဟု အိုခ်ဳိ၀ါက ေျပာၾကားခဲ့သည္။

“ပိုက္ဆံကလည္း ရဖို႔ဆိုတာ မလြယ္ဘူးေလ” ဟု ၎၏ လူနာတစ္ဦးကလည္း ၀င္ေျပာသြားခဲ့သည္။

Ref : AFP

August 12, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.