<

အိုင္ဒလစ္ႏွင့္အလက္ပိုတို႔တြင္ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားေၾကာင့္ လူ ၂၂ ဦးထက္မနည္း ေသဆံုး

၂၀၁၇ ခုနွစ္ ဇြန္ ၈ ရက္တြင္ ဆီးရီးယားသူပုန္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာ အုိင္ဒလစ္ၿမိဳ႕အား ဒ႐ုန္းျဖင့္ ႐ုိက္ကူးထားေသာဓာတ္ပုံ (Photo: AFP)

 

စစ္ေၾကာင့္ ဖြတ္ဖြတ္ေၾကေနေသာ ဆီးရီးယားႏိုင္ငံတြင္ စစ္ပြဲအသစ္ျဖစ္ပြားမႈသည္  ကေလးတစ္သန္းနီးပါး၏ ဘ၀မ်ားကို ထိခိုက္ေစႏိုင္သည္ဟု  ကုလသမဂၢ၏ ကေလးမ်ား ေအဂ်င္စီက သတိေပးေနစဥ္ ႏိုင္ငံ အေနာက္ေျမာက္ပိုင္းရွိ သူပုန္ထိန္းခ်ဳပ္ထားေသာေဒသမ်ားကို အစိုးရက ေလေၾကာင္း ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ရာ လူ ၂၂ ဦးထက္ မနည္း ေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ဆီးရီးယား လူ႔အခြင့္အေရးဆိုင္ရာ ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕က ၾသဂုတ္ ၁၀ ရက္တြင္ ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

သူပုန္ပိုင္နက္အစြန္း၌ ေျမျပင္တပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ား ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ရက္အနည္းငယ္အၾကာတြင္ အစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္  အိုင္ဒလစ္၊အလက္ပိုႏွင့္ ဟာမားျပည္နယ္တို႔ တြင္ ေလေၾကာင္းတိုက္ခိုက္မႈမ်ားဆင္ႏႊဲခဲ့ ဟု ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အလက္ပိုတြင္ လူ ၁၄ ဦး ေသဆံုးခဲ့ၿပီး အိုင္ဒလစ္ျပည္နယ္တြင္ ရွစ္ဦးေသဆံုးခဲ့သည္ဟု  ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕က ဆိုသည္။

အတိုက္အခံမ်ား၏အဓိကခံတပ္ျဖစ္ေသာ အိုင္ဒလစ္၊ အလက္ပိုႏွင့္ ဟာမားျပည္နယ္အစပ္မ်ားကို အစိုးရက ထိုးစစ္ဆင္ခဲ့ၿပီး ရက္မ်ားစြာအၾကာတြင္ စိုးရိမ္မႈမ်ားႀကီးထြားလာသည္။

အိုင္ဒလစ္ျပည္နယ္ကို  သိမ္းပိုက္မည့္ စစ္ဆင္ေရးသည္ ေၾကာက္မက္ဖြယ္ျဖစ္ေသာ လူသားခ်င္းစာနာေထာက္ထားမႈ ဆုိင္ရာ အေျခအေနတစ္ခုကို ပိုမိုဆိုးရြားေစႏိုင္သည္ဟု ကုလသမဂၢေအဂ်င္စီမ်ားက သတိေပးခဲ့သည္။

အစိုးရတပ္ဖြဲ႕၀င္မ်ားသည္ တင့္ကား ႏွင့္ အေျမာက္မ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့သည့္ ျပင္းထန္သည့္ တိုက္ပြဲတစ္ခုအတြက္ျပင္ဆင္မႈ အျဖစ္ေျမာက္ပိုင္းသို႔ ခ်ီတက္လာသည္ဟု ေစာင့္ၾကည့္အဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားႏိုင္ငံရွိ အျခားေဒသမ်ားတြင္ အစိုးရထိုးစစ္မႈမ်ားေၾကာင့္ အိုးအိမ္စြန္႔ ခြာထြက္ေျပးခဲ့သူ တစ္သန္းေက်ာ္ ခိုလႈံေနသည့္အိုင္ဒလစ္ျပည္နယ္၏ ေက်းလက္ေဒသမ်ားတြင္ အစားအစာ၊ေရႏွင့္ ေဆး၀ါးမ်ား ျပတ္လပ္ေနသည္ဟု ယူနီဆက္ဖ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဒုကၡသည္စခန္းမ်ားတြင္ ေနထိုင္ေနသည့္ ကေလး ၃၅၀,၀၀၀ သည္ စစ္ပြဲေၾကာင့္  စြန္႔ခြာထြက္ေျပးရမည့္ အေျခအေနရွိေၾကာင္း ယူနီဆက္ဖ္က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ ကနဦးအစီရင္ခံစာတြင္ ေလေၾကာင္း တိုက္ခိုက္မႈမ်ားအတြင္း ကေလးတစ္ဦးထက္ မနည္းေသဆံုးခဲ့သည္ဟု ေဒသတြင္း ရွာေဖြေရးႏွင့္ ကယ္ဆယ္ေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ သူပုန္ထိန္းခ်ဳပ္ထားသည့္ အိုင္ဒလစ္ ျပည္နယ္ႏွင့္ပတ္၀န္းက်င္ေဒသမ်ားတြင္  လူဦးေရ ၂ ဒသမ ၉ သန္းခန္႔ ေနထိုင္သည္ ဟု ကုလသမဂၢက ခန္႔မွန္းခဲ့သည္။

အစိုးရေလယာဥ္မ်ားသည္ Khan Sheikhoun ၊ Altmana၊ Sukayk ႏွင့္ Alteh ၿမိဳ႕မ်ားရွိ ေနအိမ္မ်ားကို ဗံုးႀကဲတိုက္ခိုက္ခဲ့ သည္ဟု White Helmets ဟုလည္း ေခၚဆို သည့္ အရပ္ဘက္ကာကြယ္ေစာင့္ေရွာက္ေရးအဖြဲ႕က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

ဆီးရီးယားျပည္တြင္းစစ္တြင္ လူ ၄၀၀,၀၀၀ထက္မနည္းေသဆံုးခဲ့ၿပီး လူဦး ေရ ၁၁ သန္းေက်ာ္သည္ အိုးအိမ္စြန္႔ခြာထြက္ ေျပးခဲ့ရသည္ဟု ကုလသမဂၢ၏ထုတ္ျပန္ခ်က္အရ သိရသည္။

August 11, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.