<

ဆီြဒင္ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းႀကီး IKEA က အိႏိၵယတြင္ ပထမဆံုးလက္လီစတုိး ဖြင့္လွစ္

ၾသဂုတ္ ၉ ရက္တြင္ အိႏိၵယႏိုင္ငံ ဟိုက္ဒရာဘတ္၌ IKEA ၏ ပထမဆံုးစတိုးတြင္ ၀ယ္ယူသူမ်ားအား ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AP)

ဆြီဒင္အိမ္ေထာင္ပရိေဘာဂလုပ္ငန္းႀကီး IKEA က အိႏိၵယတြင္ ၎၏ ပထမဆံုး လက္လီစတုိးကို ၾသဂုတ္ ၉ ရက္၌ ဖြင့္လွစ္ခဲ့ၿပီး ေဖာက္သည္ရာေပါင္းမ်ားစြာအား တီး၀ိုင္းေဖ်ာ္ေျဖမႈမ်ားႏွင့္ ႀကိဳဆိုခဲ့သည္။ အိႏိၵယ ႏိုင္ငံ၏လက္လီက႑တြင္ ျပည္ပကုန္အမွတ္တံဆိပ္တစ္ခုတည္းျဖင့္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံရန္ မၾကာေသးမီက အတည္ျပဳခ်က္ရရွိခဲ့ၿပီးေနာက္ ငါးႏွစ္အၾကာတြင္ IKEA က ပထမဆံုးစတိုးကို ဖြင့္လွစ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။

အိႏိၵယ၏ သတင္းအခ်က္အလက္နည္းပညာဗဟိုခ်က္ျဖစ္ေသာ ႏုိင္ငံေတာင္ပိုင္းရွိ ဟုိက္ဒရာဘတ္ၿမိဳ႕တြင္ ဖြင့္လွစ္ခဲ့သည့္ထို စတုိးသည္ ၁၃ ဧက (ငါးဟက္တာ) အက်ယ္ အ၀န္းတြင္ ျဖန္႔ၾကက္တည္ရွိေနသည္။

IKEA ကုမၸဏီသည္ ၿပီးခဲ့ေသာ ဆယ္စုႏွစ္ သံုးခုေက်ာ္က ကုန္ပစၥည္းမ်ားစတင္ေပးပို႔ခဲ့ၿပီးေနာက္ အိႏိၵယႏွင့္ စတင္ပတ္သက္ခဲ့ေၾကာင္း IKEA Group စီအီးအို ဂ်က္စ္ပါဘ႐ိုဒင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ၎တုိ႔အတြက္ အေရးႀကီးေသာ ေစ်းကြက္တစ္ခုျဖစ္သည့္ အိႏိၵယအတြက္ ၎တုိ႔တြင္ ေရရွည္ကတိက၀တ္ျပဳမႈမ်ားရွိေၾကာင္း ဘ႐ိုဒင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု Press Trust of India သတင္း ေအဂ်င္စီက ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။ အတိတ္ကာ လတြင္မူ မေရရာမႈမ်ားေၾကာင့္ လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕မည့္ အစီအစဥ္မ်ားသည္ ရပ္ဆုိင္းခဲ့ဖူးေၾကာင္း ဘ႐ိုဒင္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ထိုကုမၸဏီတြင္ တစ္ေနရာတည္း၌ ကုန္ပစၥည္းမ်ဳိးစံုကို ၀ယ္ယူရရွိႏုိင္မႈက အိႏိၵယတြင္ အားသာခ်က္တစ္ရပ္ျဖစ္ခဲ့သည္။ အိႏိၵယပရိေဘာဂေစ်းကြက္သည္ အမ်ားစုအားျဖင့္ စနစ္တက်မရွိဘဲ ျပန္႔ၾကဲေနခဲ့ၿပီး အေသးစားႏွင့္ အလယ္အလတ္စီးပြားေရး လုပ္ငန္းမ်ားသာ ရွိေနသည္။ IKEA ၏ အိႏိၵယစတုိးတြင္ ေစ်းႏႈန္းမ်ားသည္ အိႏိၵယ ေစ်းကြက္ႏွင့္ သဟဇာတျဖစ္ေစရန္ အျခား ေဒသတြင္း ေစ်းကြက္မ်ားထက္ ပိုမိုသက္သာေစရန္ ျပဳလုပ္ထားၿပီး ကုန္ပစၥည္း အမ်ဳိးအစား ၁၀၀၀ သည္ ႐ူပီး ၂၀၀ (၂ ဒသမ ၉၁ ေဒၚလာ) ေအာက္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း ႐ိုက္တာက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

IKEA သည္ အိႏိၵယတြင္ ေဒၚလာ ၅ ဒသမ ၂ ဘီလ်ံ (ယူ႐ို ၄ ဒသမ ၅ ဘီလ်ံ)  ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏံွထားၿပီးျဖစ္ေၾကာင္း၊ ကုမၸဏီက အျခားၿမိဳ႕သစ္မ်ားတြင္ ထပ္မံဖြင့္လွစ္မႈႏွင့္ အြန္လိုင္း ကူးသန္းေရာင္း၀ယ္ေရးသို႔ ကူး ေျပာင္းခ်ိန္တြင္ ရင္းႏွီးျမႇဳပ္ႏွံမႈ ဆက္လက္ လုပ္ေဆာင္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း CNBC သတင္းဌာနက ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

IKEA သည္ လာမည့္ႏွစ္ေႏြရာသီ၌ မြမ္ဘိုင္းတြင္လည္းေကာင္း၊ ၂၀၂၀ ျပည့္ႏွစ္တြင္ ဘန္ဂလို၌လည္းေကာင္း စတုိးဆုိင္သစ္မ်ား အပါအ၀င္ အိႏိၵယတြင္ ၂၀၂၅ ခုႏွစ္ မတုိင္မီ စတုိး ၂၅ ဆုိင္ထပ္မံဖြင့္လွစ္ရန္ စီစဥ္ထားသည္။ လတ္တေလာတြင္ လူေပါင္း ၉၅၀ အား အလုပ္ေပးထားၿပီး လုပ္ငန္းတုိးခ်ဲ႕ပါက ေနာက္ထပ္လူ ၁၅၀၀၀ ခန္႔ကို ငွားရမ္းရန္လည္း စီစဥ္ထားေၾကာင္း IKEA က ထုတ္ျပန္ခဲ့သည္။

အိႏိၵယစီးပြားေရးသည္ တစ္ႏွစ္လွ်င္ ခုနစ္ရာခုိင္ႏႈန္းခန္႔ျဖင့္ တိုးတက္ေနခဲ့သည္။ ၎၏ လက္လီက႑သည္ လယ္ယာစိုက္ပ်ဳိးေရး က႑ၿပီးလွ်င္ အလုပ္အကိုင္ဖန္တီးေပးႏိုင္မႈ ဒုတိယေျမာက္အမ်ားဆံုးျဖစ္သည္။

သို႔ေသာ္ ႏုိင္ငံစံုကုမၸဏီႀကီးမ်ားက လည္ပတ္ေသာ ဧရာမလက္လီစတိုးဆုိင္မ်ားေၾကာင့္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ ေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာေသာ အေသးစားလုပ္ငန္းမ်ား ပိတ္သိမ္းသြားေစမည္ကုိ ကုန္သည္ငယ္မ်ားက စိုးရိမ္ ေနၾကသည္။

August 10, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.