<

တ႐ုတ္ၿခိမ္းေျခာက္မႈ ႀကီးထြားလာစဥ္ ထိုင္၀မ္သမၼတက ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ကို ေဒၚလာ ၁၁ ဘီလ်ံသို႔ တိုးျမႇင့္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေန

၂၀၁၇ ခုႏွစ္ ၾသဂုတ္ ၁၆ ရက္တြင္ တုိင္ေပ၌ ေလေၾကာင္း အာကာသႏွင့္ ကာကြယ္ေရး နည္းပညာျပပြဲ ျပဳလုပ္ေနစဥ္ (Photo : AFP)

တ႐ုတ္ႏွင့္ ဆက္ဆံေရးမွာ ယိုယြင္းလာစဥ္ ထိုင္၀မ္သမၼတ ဆန္အင္း၀မ္က လက္နက္ကိုင္ ကာကြယ္ေရး အင္အားစု၏ အသံုးစရိတ္အား ျမႇင့္တင္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေနသည့္အေၾကာင္း ၾသဂုတ္ ၆ ရက္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။

ေႏြရာသီ လႊတ္ေတာ္ရပ္နားထားခ်ိန္အၿပီး ျပန္လည္စတင္ခ်ိန္၌ ၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္ကို ထိုင္၀မ္ ေဒၚလာ ၃၄၆ ဘီလ်ံ (အေမရိကန္ေဒၚလာ ၁၁ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ) အထိ ၅ ဒသမ ၆ ရာခုိင္ႏႈန္း တုိးျမႇင့္ေပးရန္အတြက္ ဆန္အင္း၀မ္က အဆိုျပဳခ်က္ တင္သြင္းမည္ဟု သိရသည္။

“ႏိုင္ငံတကာနဲ႔ ေဒသတြင္း အေျခအေနေတြမွာ အေျပာင္းအလဲေတြ အမ်ားႀကီး ျဖစ္ေပၚေနပါတယ္။ ကြၽန္မတို႔ရဲ႕ အမ်ဳိးသား လံုျခံဳေရးဟာ ဆိုရင္လည္း ပိုမိုသိသာလာၿပီး ႐ႈပ္ေထြးတဲ့ ၿခိမ္းေျခာက္မႈေတြနဲ႔ ရင္ဆိုင္ေနရပါတယ္” ဟု ဆန္က ေရတပ္အခမ္းအနားတစ္ခုသို႔ တက္ေရာက္စဥ္ ေျပာၾကားခဲ့ၿပီး ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ကိုလည္း ေၾကညာခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္အတြက္ ကာကြယ္ေရး အသံုးစရိတ္ကို ယမန္ႏွစ္ကထက္ ထိုင္၀မ္ေဒၚလာ ၁၈ ဒသမ ၃ ဘီလ်ံ ထပ္မံတိုးျမႇင့္လိုက္ပါက ထိုင္၀မ္ဂ်ီဒီပီ၏ ၂ ဒသမ ၁၆ ရာခိုင္ႏႈန္းႏွင့္ ညီမွ်သြားမည္ျဖစ္သည္။ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္၏ ကာကြယ္ေရး ဘတ္ဂ်က္မွာမူ ေရွ႕တစ္ႏွစ္ကထက္ ၁ ဒသမ ၉ ရာခိုင္ႏႈန္းသာ တိုးျမႇင့္ခဲ့ျခင္းျဖစ္ၿပီး ထိုင္၀မ္ ေဒၚလာ ၃၂၇ ဒသမ ၇ ဘီလ်ံရွိခဲ့သည္။

၂၀၁၉ ခုႏွစ္ ကာကြယ္ေရးဘတ္ဂ်က္၏ ငါးပံုတစ္ပံုခန္႔ကို မိမိကိုယ္ကိုယ္ ခုခံကာကြယ္ႏိုင္ေစရန္ စီမံကိန္းမ်ားအတြက္ အသံုးခ်သြားမည္ဟု ဆန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ဆန္အင္း၀မ္သည္ ျပည္တြင္းမွာပင္ ထုတ္လုပ္သည့္ ကာကြယ္ေရးစနစ္ အထူးသျဖင့္ ေရငုပ္သေဘၤာမ်ားကို အဆင့္ျမႇင့္တင္ လုိေနသည္။

ထိုစဥ္ အေမရိကန္ အစိုးရသည္ ထိုင္၀မ္သို႔ ေရငုပ္သေဘၤာ နည္းပညာမ်ား ေရာင္းခ်ရန္ လိုအပ္သည့္ လိုင္စင္တစ္ခုကို ယခုႏွစ္အတြင္းက ခ်ေပးခဲ့သည္။

ယမန္ႏွစ္ကလည္း ထိုင္၀မ္သည္ ၂၀၂၆ ခုႏွစ္တြင္ ျပည္တြင္း၌ ေဆာက္လုပ္သည့္ ေလ့က်င့္ေရး ဂ်က္ေလယာဥ္ မ်ဳိးဆက္သစ္တစ္ခု ထြက္ေပၚလာေစရန္အတြက္ ၎၏ ႀကိဳးပမ္းမႈအေၾကာင္းကို ထုတ္ျပန္ေၾကညာထားသည္။

တ႐ုတ္အစိုးရသည္ ဒီမိုကေရစီနည္းလမ္းတက်ျဖင့္ သီးျခားအုပ္ခ်ဳပ္ေရးရွိသည့္ ထိုင္၀မ္ကြၽန္းကို ၎တို႔ႏိုင္ငံ၏ နယ္ေျမတစ္စိတ္တစ္ပိုင္းဟု ႐ႈျမင္လ်က္ရွိၿပီး ျပန္လည္ေပါင္းစည္းရန္လည္း လိုအပ္ပါက အင္အားသံုးေရး အတြက္လည္း ခ်ိန္ရြယ္ေနသည္။ ထိုင္၀မ္မွာ တ႐ုတ္၏ အစိတ္အပိုင္း ျဖစ္ေၾကာင္းကို အသိအမွတ္ မျပဳသည့္ ဆန္အင္း၀မ္၏ အစိုးရအဖြဲ႕ တက္လာၿပီးေနာက္ တ႐ုတ္သည္ ထိုင္၀မ္အေပၚ ဖိအားမ်ား တုိးျမႇင့္ေပးခဲ့သည္။ တ႐ုတ္သည္ ေရတပ္ႏွင့္ ေလတပ္ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ မ်ားစြာကို လုပ္ေဆာင္ျပလ်က္ရွိၿပီး ဧၿပီလကလည္း ထိုင္၀မ္မွ လြတ္လပ္ေရး လိုလားသည့္ အင္အားစုအတြက္ ရည္ရြယ္သည္ဟု တ႐ုတ္ကဆိုၿပီး ထိုင္၀မ္ေရလက္ၾကားတြင္ က်ည္အစစ္သံုးေသာ စစ္ေရးေလ့က်င့္မႈ တစ္ခုကို ျပဳလုပ္ခဲ့သည္။

Ref : AFP

August 7, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.