<

ဆယ္ေက်ာ္သက္တို႔၏ ဆႏၵျပမႈမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္၌ မိုဘိုင္းအင္တာနက္လိုင္းမ်ားအား ပိတ္ပင္

ၾသဂုတ္ ၄ ရက္က ၿမိဳ႕ေတာ္ဒါကာရွိ လမ္းတစ္လမ္းေပၚ၌ ေက်ာင္းသားမ်ား ခ်ီတက္ဆႏၵျပေနၾကသည္ကို ေတြ႕ရစဥ္ (Photo: AFP)

အၾကမ္းဖက္မႈမ်ားအျဖစ္သို႔ ေျပာင္းလဲလာေသာ ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ေက်ာင္းသားဆႏၵျပ မႈမ်ားကို ႏွိမ္နင္းရန္ အာဏာပိုင္မ်ားက ႀကိဳးပမ္းေနစဥ္ ႏိုင္ငံတစ္၀န္းရွိ မိုဘိုင္းအင္တာနက္လိုင္းမ်ားကို ပိတ္ထားသည့္အေၾကာင္း အစိုးရအရာရွိမ်ားႏွင့္ ျပည္တြင္းမီဒီယာမ်ား တြင္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္က ေဖာ္ျပခဲ့ၾကသည္။

အရွိန္ျမႇင့္ထားေသာ ဘတ္စ္ကားတစ္စီးႏွင့္ တိုက္မိကာ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွစ္ဦး  ေသဆံုးခဲ့ရၿပီးေနာက္ပိုင္း ႏိုင္ငံ၏နိမ့္က်ေသာ လမ္းေဘးကင္းလံုျခံဳေရးအဆင့္အတန္း အတြက္ ေက်ာင္းသားဆႏၵျပမႈမ်ား ျဖစ္ေပၚ လာေသာေၾကာင့္ ၿမိဳ႕ေတာ္ဒါကာ၏ ေနရာအစိတ္အပိုင္းအခ်ဳိ႕တြင္  ၿပီးခဲ့သည့္ သီတင္းတစ္ပတ္လံုး ပိတ္ဆို႔မႈမ်ားျဖစ္ေပၚခဲ့ရသည္။

ၾသဂုတ္ ၄ ရက္တြင္မူ ဒါကာရွိ ဂ်ီကာ တာလာရပ္ကြက္တြင္ ဆႏၵျပမႈမ်ားသည္ အၾကမ္းဖက္မႈျဖစ္စဥ္မ်ားအျဖစ္ ေျပာင္းလဲသြားခဲ့ၿပီး ဒဏ္ရာရရွိသူ ၁၀၀ ေက်ာ္ရွိခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ ရဲမ်ားသည္ ဆႏၵျပသူမ်ားကို ရာဘာက်ည္မ်ား၊ မ်က္ရည္ယိုဗံုးမ်ားျဖင့္ ပစ္ခတ္ခဲ့ၿပီး အစိုးရလိုလားသည့္ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားကလည္း လူငယ္မ်ားကို တိုက္ခိုက္ခဲ့ၾကသျဖင့္ အခ်ဳိ႕လူငယ္မ်ားအား အနီးအနားရွိ ေဆး႐ံုမ်ားသို႔ အလ်င္အျမန္ ပို႔ေဆာင္ခဲ့ရသည္ဟု မ်က္ျမင္သက္ေသမ်ားက ေျပာၾကားခဲ့ၾကသည္။

ထိုသို႔ အၾကမ္းဖက္ျဖစ္စဥ္မ်ား ျဖစ္ပြားၿပီး မၾကာမီ ၾသဂုတ္ ၄ ရက္ေႏွာင္းပိုင္းမွစၿပီး 3G ႏွင့္ 4G အင္တာနက္၀န္ေဆာင္မႈမ်ားကို ၂၄ နာရီၾကာ ပိတ္ထားလိုက္သည့္ အေၾကာင္းကို ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ထိပ္တန္းသတင္းစာ Prothom Alo တြင္ ေဖာ္ျပခဲ့သည္။

လူမႈမီဒီယာမ်ားေပၚတြင္လည္း ဖုန္းျဖင့္ အင္တာနက္သံုး၍ မရသည့္အေၾကာင္း ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ ႏိုင္ငံသားမ်ားက ေရးသားထားသည့္ စာမ်ားျဖင့္ ျပည့္ႏွက္လ်က္ရွိသည္။ သို႔ေသာ္ Wireless ႏွင့္ Wired Network မ်ားကိုမူ ပိတ္ပင္ခဲ့ဖြယ္မရွိေပ။

အစိုးရထံမွ အမိန္႔တစ္ခုရရွိခဲ့သည္ဟု ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ဆက္သြယ္ေရးဆိုင္ရာ စည္းကမ္းထိန္းသိမ္းေရးေကာ္မရွင္ (BTRC) မွ ဥကၠ႒ျဖစ္သူ ဂ်ဟီ႐ူဟာ့က ေျပာၾကားခဲ့သည္။ သို႔ေသာ္ ထိုအမိန္႔သည္ မည္သို႔ျဖစ္ေၾကာင္းကိုမူ မထုတ္ေဖာ္ခဲ့ေပ။ အမည္မေဖာ္လိုေသာ အႀကီးတန္းဆက္သြယ္ေရးအ ရာရွိတစ္ဦးကမူ အစိုးရ၏ အမိန္႔ေၾကာင့္ BTRC သည္ အင္တာနက္ကို ေႏွးေကြးေအာင္ လုပ္ခဲ့သည္ဟု ဆိုခဲ့သည္။ ဆႏၵျပပြဲမ်ားအား အာဏာပိုင္မ်ား၏ ကိုင္တြယ္ပံုႏွင့္ပတ္သက္ၿပီး အြန္လိုင္းေပၚတြင္ ေဒါသထြက္မႈမ်ား ျပန္႔ႏွံႀကီးထြားလာမည့္အေရးကို ထိန္းခ်ဳပ္ရန္ ႀကိဳးပမ္းသည့္အေနႏွင့္ အစိုးရက ထိုကဲ့သို႔လုပ္ေဆာင္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္ရသည္။

သို႔ေသာ္လည္း လူမႈမီဒီယာမ်ားေပၚတြင္ အာဏာရပါတီမွ တက္ၾကြ လႈပ္ရွားသူမ်ားက ေက်ာင္းသားမ်ားအား တိုက္ခိုက္ေနသည္ဟု ယူဆရေသာ ဓာတ္ပံုမ်ားမွာ ျပည့္လွ်ံေန ၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ ေဒါသမ်ားမွ တစ္ဖန္ျပန္ လည္ ျမင့္တက္လာခဲ့သည္။

ရဲတပ္ဖြဲ႕ကမူ ၎တို႔သည္ ဆႏၵျပလူငယ္မ်ားအား ရာဘာက်ည္မ်ား၊ မ်က္ရည္ယို ဓာတ္ေငြ႕မ်ားျဖင့္ မပစ္ခတ္ခဲ့ေၾကာင္း ျငင္းဆိုလ်က္ရွိၾကသည္။ သို႔ေသာ္ ေဆး႐ံု၀န္ထမ္း မ်ား၏ ေျပာၾကားခ်က္အရ ဒဏ္ရာရရွိသူ ဒါဇင္ေပါင္းမ်ားစြာရွိေနၿပီး အခ်ဳိ႕မွ ျပင္းျပင္း ထန္ထန္ဒဏ္ရာရသြားခဲ့ၾကကာ ဒဏ္ရာမ်ားသည္ ရာဘာက်ည္ေၾကာင့္ ရသည္ႏွင့္ တူညီေနၾကေၾကာင္း သိရသည္။ အာဏာရ အ၀ါမီလိခ္ပါတီကလည္း ၎တို႔၏လံုျခံဳေရးတပ္ဖြဲ႕မ်ားသည္ ေက်ာင္းသားမ်ားကို ႐ိုက္ႏွက္ျခင္း မလုပ္ခဲ့ေၾကာင္း ျငင္းဆန္ေနၾကသည္။

ဘဂၤလားေဒ့ရွ္ႏိုင္ငံ၏ ပို႔ေဆာင္ဆက္သြယ္ေရးက႑သည္ အက်င့္ပ်က္ျခစားၿပီး စည္းကမ္းပ်က္ျပားကာ အႏၲရာယ္မ်ားသည္ဟု က်ယ္က်ယ္ျပန္႔ျပန္႔ ႐ႈျမင္ခံရလ်က္ရွိသည္။ ထိုစဥ္ ဆယ္ေက်ာ္သက္ႏွစ္ဦးကား တိုက္ခံရၿပီး ေသဆံုးမႈသည္ လူမႈမီဒီယာေပၚ ၌ ျပည္သူမ်ား၏ အစိုးရအေပၚ ေဒါသကို ဓာတ္ဆီေလာင္းေပးသကဲ့သို႔ ျဖစ္သြားခဲ့ျခင္း ျဖစ္သည္။

August 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.