<

အင္ဒိုနီးရွားသမၼတက လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာႏွင့္အတူ လမ္းေပၚ၌ ထြက္က

ၾသဂုတ္ ၅ ရက္က ဂ်ကာတာၿမိ႕၌ ပိုကို-ပိုကိုအကအား စီတန္းကေနၾကစဥ္ (Photo: AFP)

အင္ဒိုနီးရွားႏိုင္ငံတြင္ မၾကာမီျပဳလုပ္ေတာ့မည့္ ၂၀၁၈ ခုႏွစ္ အာရွအားကစားပြဲေတာ္အတြက္ ၾသဂုတ္ ၅ ရက္က ၿမိဳ႕ေတာ္ဂ်ကာတာ၏ လမ္းမ်ားေပၚ၌ လူေထာင္ေပါင္းမ်ားစြာသည္ ပိုကို-ပိုကို အကကို ထြက္ကခဲ့ၾက ေၾကာင္း သိရသည္။ စံခ်ိန္တင္ရန္ ရည္ရြယ္ထားေသာ ထိုစုေပါင္း အကအတြင္း သမၼတ ဂ်ဳိကို၀ီဒိုဒို ပါ၀င္ကခဲ့သည္။

က သည့္သူမ်ားသည္ ကမၻာ့အရွည္ဆံုး ပိုကို-ပိုကို အက တန္းစီကျပမႈအျဖစ္ ဂင္းနစ္ စံခ်ိန္တင္ႏိုင္ေစရန္ လိုလားေနၾကျခင္း ျဖစ္သည္။ ယင္းအကအတြင္း ႏိုင္ငံတစ္၀န္းမွ အက်ဥ္းေထာင္ ၅၀၀ ရွိ ေထာင္သား ၁၂၀၀၀၀ ခန္႔ကလည္း ပူးေပါင္းပါ၀င္ခဲ့ေသးသည္ဟု သိရသည္။ သို႔ေသာ္ လြတ္လပ္စြာ ပါ၀င္ခဲ့ျခင္း ျဖစ္ဖြယ္မရေပ။

“တို႔ရဲ႕ ပိုကို-ပိုကို အကနဲ႔ အင္ဒိုနီးရွားကို ကမၻာက အသိအမွတ္ျပဳလာပါလိမ့္မယ္” ဟု ပါ၀င္သူတစ္ဦးက ေျပာၾကားခဲ့သည္။ ထို ကပြဲကို အာရွအားကစားပြဲစီစဥ္ေရးေကာ္မတီက စီစဥ္ခဲ့ျခင္းျဖစ္သည္။ အာရွအားကစားပြဲကို ၾသဂုတ္ ၁၈ မွ စက္တင္ဘာ ၂ ရက္ အထိ ဂ်ကာတာႏွင့္ ပါလမ္ဘန္တို႔တြင္ လက္ခံက်င္းပမည္ျဖစ္သည္။

ယခု စုေပါင္းကမႈႀကီးအတြင္း လူေပါင္း ၆၅,၀၀၀ ေက်ာ္ ပါ၀င္ခဲ့သည္ဟု သိရသည္။ သမၼတ၀ီဒိုဒိုႏွင့္အတူ ၎၏ ဇနီး အရီနာ၊ ရာထူးႀကီး ပုဂၢိဳလ္မ်ားအျပင္၊ ရဲမ်ား၊ စစ္မႈထမ္းမ်ား၊ ပါလီမန္အမတ္မ်ား၊ ေက်ာင္းသား ေက်ာင္းသူမ်ားပါ၀င္ကခဲ့ၾကၿပီး ကသူမ်ားသည္ အင္ဒိုနီးရွားအလံအေရာင္ျဖစ္သည့္ အျဖဴႏွင့္အနီတို႔ကို ၀တ္ဆင္ခဲ့ၾကသည္။

August 5, 2018


Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.